Nawigacja
 • P1060044.jpg
 • P1060056.jpg
 • P1060062.jpg
 • P1060091.jpg
 • P1060092.jpg
 • P1060100.jpg
 • P1060103.jpg
 • P1060108.jpg
 • P1060124.jpg
 • P1060147.jpg

XII Spotkanie Branży Paliwowej

Polski Rynek Biopaliw

10-11 kwietnia 2019 r.
Hotel Czarny Potok, Krynica-Zdrój

Już po raz dwunasty przedstawiciele firm z sektora polskiego rynku biopaliw i biokomponentów spotkali się na konferencji branżowej, organizowanej przez Information Market S.A. Tym razem miejscem spotkania był luksusowy hotel Czarny Potok w Krynicy Zdrój.

Spotkanie Branży Biopaliw było, jak co roku, doskonałą okazja do rozmów i budowania relacji biznesowych w gronie firm, znajdujących się w ścisłej czołówce podmiotów działających w tym sektorze gospodarki.

Prelekcje i wystąpienia ekspertów dotyczyły aktualnych tematów, istotnych dla prowadzenia biznesu i rozwoju różnych sektorów szeroko rozumianej branży 'bio'.

 

Ramowy program Spotkania

 

Środa, 10 kwietnia 2019 r.

16:00-19:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
19:30-20:00 Rejestracja uczestników spotkania
20:00-2:00 Uroczysty bankiet w restauracji Chopin

Czwartek, 11 kwietnia 2019 r.

7:30-10:00 Śniadanie
10:00-10:15 Powitanie gości oraz oficjalne rozpoczęcie konferencji
10:15-12:15

Panel I

Zmiany prawne dla polskiego rynku biokomponentów i biopaliw na lata 2019-2020
Krzysztof Rutkowski - KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Krzysztof Rutkowski i Witalis sp. z o.o.

 • aktualne przepisy prawne: NCW, obligatoryjny blending, instrumenty modyfikujące NCW, biokomponenty zaawansowane - wymagania, progi, limity
 • możliwe zmiany prawne i dookreślenia przepisów na rok 2020


Wyzwania dla producentów biokomponentów i biochemikaliów - strategia ORLEN Południe S.A.
Grzegorz Borówka - ORLEN Południe S.A.


Rola biometanu w transporcie po roku 2020. Regulacje i doświadczenia unijne oraz polskie
Michał Tarka - Polska Rada Biometanu przy UPEBI, BTK-LEGAL Borowicz-Tarka-Kuś

 • biometan w Dyrektywie RED 2
 • korzyści z ze stosowania biometanu jako biopaliwa lub biokomponentu
 • stan wyjściowy dla prac regulacyjnych w Polsce
 • możliwości produkcji i zatłaczania biometanu do sieci gazowej
 • bariery ekonomiczne i prawne
 • doświadczenia europejskie.
12:15-12:45 Przerwa kawowa
12:45-14:15

Panel II
Czy biokomponenty zaawansowane i 2-giej generacji będą oznaczać przełom na rynku paliwowym?

Debata dotycząca rynkowych perspektyw stosowania m.in. biowęglowodorów czy surowców uprawniających do podwójnego naliczania pod kątem NCW. Uczestnicy poruszą kwestie możliwych wolumenów produktów oraz technicznych i jakościowych aspektów ich stosowania, również w kontekście relacji wobec biokomponentów powszechnie stosowanych obecnie. Do udziału zapraszamy przedstawicieli branży paliw, wytwórców biokomponentów, firmy zajmujące się obrotem odpadami oraz specjalistów ds. jakości i certyfikacji biopaliw.

Michał Cierpiałowski - Quality Assurance Poland
Jan Biedroń - Grupa LOTOS S.A.
Zygmunt Gzyra - Krajowa Izba Biopaliw, Bioagra S.A.
Katarzyna Korupczyńska - Euro Eko Polska Sp. z o. o.

14:15-15:15 Obiad.
15:15-16:45

Panel III
Polski rynek biokomponentów w praktyce, wyzwania techniczne i logistyczne.

RED II - nowe wyzwania dla certyfikacji KZR INiG
Wojciech Mazela - Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy

 • zmiany w obszarze certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw obowiązujące od 2021 r.
 • kryteria zrównoważonego rozwoju, bilans masy, metodologia obliczania emisji GHG
 • certyfikacja biopaliw o wysokimi niskim ryzyku ILUC


Analizatory zawartości siarki całkowitej w biopaliwach

Seweryn Felis - Labsolution Sp. z o.o.

Narodowy Cel Wskaźnikowy a Narodowy Cel Redukcyjny
Jarosław Cendrowski - Grupa LOTOS S.A.

 • NCR, informacje podstawowe
 • potencjał wpływu NCW na realizację NCR
 • inne (poza biopaliwowe) narzędzia realizacji NCR
16:45-17:00 Zakończenie części konferencyjnej.
19:00-23:00 Kolacja pożegnalna.

Piątek, 12 kwietnia 2019 r.

7:30-10:00 Śniadanie.
9:00-11:30 Wykwaterowanie uczestników z pokoi hotelowych.

* - udział w trakcie potwierdzania

Organizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w programie Spotkania w okresie poprzedzającym wydarzenie.

Eksperci i Prelegenci

Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy. Dwukrotnie najlepszy doradca podatkowy w zakresie akcyzy według rankingu Dziennika Gazety Prawnej (lata 2016 i 2017) oraz według Dziennika Rzeczpospolita (2016 i 2017).
Kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce akcyzy, opłaty paliwowej i postępowań podatkowych, doradztwa prawnego na rzecz branży paliwowej, biopaliwowej i chemicznej.
W latach 2012 – 2015 lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte i Ernst & Young.
Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – Przewodniczący Grupy Akcyzowej.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i procedury podatkowej.
Prelegent na licznych konferencjach naukowych i branżowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Firma Quality Assurance Poland zajmuje się doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania jakością w zrównoważonym rozwoju (dyrektywa 2009/28, ISCC, REDcert, 2Bsvs), bezpieczeństwem pracy (ISO 18001), bezpieczeństwem żywnościowym (HACCP, BRC/IFS, ISO 22000) i paszowym (HACCP, GMP+) w oparciu o uznane standardy rozwiązań w zakresie systemów wspomagających zarządzanie organizacją.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach.

Od 2008 r. związana z grupą Euro Eko Polska. Specjalista w zakresie tematyki UCO stosowanego w biopaliwach zaawansowanych. Współpracuje z producentami biopaliw na rynku UE.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2004 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. Od 2009 roku pracuje w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym. 

W dotychczasowej pracy naukowo-badawczej zajmował się głównie opracowywaniem nowych środków chemicznych do rożnych zastosowań przemysłowych, w tym środków stosowanych w przemyśle wydobywczym (ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz paliwowym. Obecnie koncentruje się na zagadnieniach dotyczących rozwoju biopaliw, a w szczególności w aspekcie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju. Jest współautorem ponad 30 publikacji naukowych oraz kilkunastu opatentowanych rozwiązań w dziedzinie technologii chemicznej.

Jarosław Cendrowski, ukończył finanse i bankowość na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1995-2007 związany był z sektorem bankowym, pracując w BGŻ,PEKAO SA,ING, BOŚ w wydziałach zajmujących się finansowaniem działalności podmiotów gospodarczych. 
W Grupie LOTOS od roku 2007. Zajmuje się między innymi polityką regulacyjną w obszarze odnawialnych źródeł energii w transporcie, w szczególności w zakresie biopaliw. Z ramienia Grupy LOTOS brał udział w procesie opiniowania i uzgadniania implementacji do prawa polskiego Dyrektyw RED, FQD, ILUC  zarówno na etapie prac rządowych jak i parlamentarnych. Uczestnik grup roboczych POPIHN, aktualnie pracuje na stanowisku koordynatora w Biurze Komunikacji, Zespole ds. Regulacji i Relacji Międzynarodowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozyskał w kancelariach prawnych takich jak: Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak czy TPA Horwath. Ponad 10-letnie doświadczenie w branży OZE w Polsce i zagranicą. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce. Autor i współautor strategicznych opracowań legislacyjnych oraz wykonawca kompleksowych zleceń dla Ministra Energii, Środowiska czy Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie został wybrany na wykonawcę kompleksowego projektu regulacji OZE w celu ich dostosowania do postanowień Dyrektywy tzw. RED 2. Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Biometanu przy UPEBI. Członek Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Grupy Roboczej ds. Prawa Energetycznego IBA w Londynie. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań i artykułów prawno-energetycznych w prasie krajowej i zagranicznej. Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych OZE ze szczególnym uwzględnieniem biometanu. Współautor najnowszego komentarza do ustawy o OZE 2019 dla Wydawnictwa C.H. Beck (w przygotowaniu). 

Przydatne informacje

Rezerwacja noclegów

Organizator dokonał wstępnej rezerwacji puli noclegów dla uczestników Spotkania, która jest gwarantowana do 21 marca 2019 r.
Formularz rezerwacyjny uprawniający do skorzystania z promocyjnej ceny pokoi w Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdrój, przesyłany jest przez Organizatora razem z  potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia udziału w Spotkaniu Branży Biopaliw. Warto zadbać o wcześniejsze przesłanie zgłoszenia uczestnictwa, gdyż po wskazanym terminie rezerwacja gwarantowana wygasa. Pokoje niewykorzystane wrócą do dyspozycji Hotelu, będą przydzielane w ramach ich dostępności w cenach standardowych - obowiązujących na dzień złożenia rezerwacji.

Transfer uczestników

Organizator mając na względzie wygodę uczestników korzystających z transportu kolejowego planuje:
a) w środę 10 kwietnia 2019 r. jeden przejazd na trasie Kraków -> Krynica-Zdrój. Odjazd z okolic dworca PKP Kraków Główny o godz. 16:30
b) w piątek 12 kwietnia 2019 r. jeden przejazd na trasie Krynica-Zdrój -> Kraków. Odjazd z Hotelu Czarny Potok o godz. 8:40.
Godziny odjazdów zostały ustalone w oparciu o połączenia kolejowe ze stacją Kraków Główny oraz program wydarzenia, z uwzględnieniem niezbędnych czasów przejazdów. Chęć skorzystania z transferu można zaznaczyć bezpośrednio w formularzu zgłoszeniowym lub poprzez e-mail najpóźniej do 27 marca 2019 r.

Hotel Czarny Potok, Krynica-Zdrój

Hotel Czarny Potok Resort&Spa jest położony u stóp Jaworzyny Krynickiej w Krynicy-Zdroju.  Obiekt jest usytuowany w odległości 1,3 km od stacji narciarskiej Jaworzyna Krynicka oraz 2 km od dworca autobusowego w Krynicy-Zdroju

Jak dojechać


Warunki uczestnictwa


Rodzaj uczestnictwa Cena po 10 marca'19 r.
Dla uczestników ubiegłorocznych spotkań i abonentów serwisów informacyjnych IM S.A. 2090,00 PLN netto
Dla uczestników zgłaszających udział w Spotkaniu po raz pierwszy 2190,00 PLN netto

Lista uczestników

ADM Malbork S.A.
ul. Chrobrego 29
64-500 Szamotuły, Polska
Tel. +48 55 273 12 18
Agri Line Sp. z o.o. Sp.k.
Wilczak 16A/111
61-623 Poznań, Polska
Agrolok Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 4
87-400 Golub-Dobrzyń, Polska
Tel. +48 56 682 37 00 , fax +48 56 682 37 09
media@agrolok.com.pl
www.agrolok.pl
Alcodis S.A.
Boulevard du Souverain, 100 bte 9
B-1170 Bruxelles, Belgia
Tel. +32 (0) 2 663 38 40 , fax +32 (0) 2 675 87 45
www.alcogroup.com
Aramis Shipping Agency Sp. z o.o.
Plac Kaszubski 8
81-350 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 661 26 26 , fax +48 58 661 26 58
www.asapl.com.pl
Beloil Polska Sp. z o.o.
ul. Dzielna 58
01-029 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 622 03 64 , fax +48 22 891 00 24
www.beloil-poland.pl
Best Oil Sp. z o.o.
ul. Szkolna 3, Lasocice
64-100 Leszno, Polska
Tel. +48 65 533 31 30
biuro@bestoil.pl
www.bestoil.pl
BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
ul. Syrenia 9
60-960 Poznań, Polska
Tel. +48 61 297 33 00 , fax +48 61 297 33 07
www.bgw.pl
Bio-Services Sp. z o.o.
INTRACO, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 299 35 31
Bioagra S.A.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 02
biuro@bioagra.pl
www.bioagra.pl
Bioagra-Oil S.A.
ul. Przemysłowa 64
43-100 Tychy, Polska
Tel. +48 22 532 99 60 , fax +48 22 532 99 60
www.bioagra-oil.pl
BIOETANOL AEG Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 4
87-140 Chełmża, Polska
Tel. +48 56 675 16 32
www.bioetanolaeg.pl
BP Europa SE Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska
Tel. +48 12 619 12 00 , fax +48 12 619 15 00
www.bp.com
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle, Polska
Tel. +48 77 472 15 00
biuro@brenntag.pl
www.brenntag.pl
BTK Kancelarie Prawne
ul. Piękna 15
00-549 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 370 28 00 , fax +48 22 370 28 01
warszawa@btk-legal.pl
www.btk-legal.pl
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 549 04 52 , fax +48 22 549 04 10
www.bureauveritas.pl
BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 70 , fax +48 22 532 99 71
www.bzkgroup.pl
Chemat Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 85a
62-510 Konin, Polska
Tel. *48 63 211 29 29
chemat@popchemat.com.pl
www.popchemat.com.pl
CHEMIA-BOMAR Edward Marciniak Sp. z o.o.
Chróścina 6C
49-345 Skorogoszcz, Polska
Tel. +48 77 412 10 33
biuro@plyny.pl
Chemnaft Sp. z o.o.
ul. Solec 63
00-409 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 628 33 59
chemnaft.com
CropEnergies AG
Maximilianstrasse 10
D-68165 Mannheim, Niemcy
Tel. +49 621 71 41 90 48 , fax +49 621 71 41 90 04
www.cropenergies.com
Destylacje Polskie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9
64-600 Oborniki Wlkp., Polska
Tel. +48 61 296 71 02 , fax +48 61 296 71 04
www.destylacjepolskie.com.pl
EKOBENZ Sp. z o.o.
ul. Zimna 11
20-204 Lublin, Polska
Tel. +48 81 745 19 28 , fax +48 81 745 19 99
www.ekobenz.pl
Euro Eko Polska Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
ul. 1 Maja 103
25-614 Kielce, Polska
kasia@euro-eko-polska.pl
euro-eko-polska.pl
Evonik Performance Materials
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska
Forwardis GmbH
Charlottenstr. 16
D-10117 Berlin, Niemcy
Tel. +49 (0)30 549 793 - 30
www.forwardis.com
GAL Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 236A
30-218 Kraków, Polska
Tel. +48 12 625 42 64
mpphgal.pl
GasOil Sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 24 pok. 12
15-545 Białystok, Polska
Tel. +48 85 740 42 93
biuro@gasoil.pl
Glencore Polska Sp. z o.o.
ul. Cypriana Kamila Norwida 2
80-280 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 345 17 07 , fax +48 58 345 17 06
www.glencorepolska.pl
GPR ZGODA Sp. z o.o.
ul. Brunatna 19
62-510 Konin, Polska
gpr.zgoda@gmail.com
zgodakonin.pl
Green Trading s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava, Słowacja
Grupa AWW Sp. z o.o. Sp.k.
Niedźwiady 45
62-800 Kalisz, Polska
Tel. +48 62 760 34 13
aww@aww.com.pl
www.aww.com.pl
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A.
Al. Niepodległości 2E
55-020 Żórawina, Polska
Tel. +48 71 316 52 72 , fax +48 71 316 52 62
www.wilmar-oils.pl
Hellenic Oil Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 11 lok. E6
40-082 Katowice, Polska
Tel. +48 17 863 77 50
hellenicoil.eu
HGBS Finanse S.A.
ul. Monopolowa 4
51-501 Wrocław, Polska
i-Petrol Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice, Polska
Tel. +48 32 739 08 10
biuro@i-petrol.pl
www.i-petrol.pl
IMA Polska S.A.
ul. Polna 21
62-095 Murowana Goślina, Polska
sekretariat@imapolska.eu
www.imapolska.eu
Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków, Polska
Tel. +48 12 617 76 00 , fax +48 12 430 38 85
www.inig.pl
IREAST Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 3
21-540 Małaszewicze, Polska
Tel. +48 83 374 13 87
biuro@ireast.pl
www.ireast.pl
JAMOX-TRANS Sp. z o.o.
ul. Powstania Wielkopolskiego 47
88-320 Strzelno, Polska
Tel. +48 52 318 93 63 , fax +48 52 318 90 09
www.jamox.eu/pl/
JUSO Energy OU
5 Narva maantee
10117 Tallinn, Estonia
KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa, Polska
Tel. (22) 243 25 00
kancelaria@kdcp.pl
www.kdcp.pl
KELL Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 117
51-515 Wrocław, Polska
Tel. +48 506 500 300
www.kell.one
Komagra Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97a
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 40 , fax +48 22 532 99 55
komagra.pl
Krajowa Izba Biopaliw
ul. Grzybowska 2 lok. 49
00-131 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 436 06 11 , fax +48 22 436 06 11
www.kib.pl
KWST Polska Sp. z o.o.
Pl. Powstańców Śl. 16
53-314 Wrocław, Polska
Labsolution Sp. z o.o.
ul. Trocinowa 52
04-927 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 205 01 10
www.labsolution.pl
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska
Tel. +48 32 323 74 55 , fax +48 32 323 72 36
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 76 54 , fax +48 58 308 76 99
lotoskolej@lotoskolej.pl
www.lotoskolej.pl
LTE Polska Spółka z o.o.
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 526 92 41
info.pl@LTE-group.eu
www.LTE-group.eu
M.W.M. Sp. z o.o.
Dragany 24 B
23-145 Wysokie, Polska
Tel. +48 81 532 93 15
mwmchemicals.pl
Mint Sp. z o.o.
ul. Gościeradowska 1/44
03-535 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 300 13 08
mint.pl
MITSUI & Co. Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa, Polska
Tel. (22) 630 60 04
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Południe S.A.
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia, Polska
Tel. +48 24 201 00 00 , fax +48 24 367 74 14
www.orlenpoludnie.pl
Pannonia Bio Zrt.
Zrinyi Utca 16. I Emelet 1
H-1051 Budapeszt, Węgry
Tel. +36 169 61 548
www.pannoniabio.com
PE Oliyar
Lviv Region, Pustomytivskyi District
81118 Stavchany, Ukraine
Tel. +38 032 242 18 00 , fax +38 032 242 17 00
oliyar.com.ua/en
Petrax Trade S.A.
ul. Tagore 3/9
02-647 Warszawa, Polska
petraxtradesa@petrax.com.pl
Pilarski Wojciech - Transport Drogowy
ul. Grzybowa 24
42-660 Kalety, Polska
www.tanktransport.pl
PLENONIS UAB
Senasis Ukmerges kel.4
LT-14302 Uzubaliu k. Vilniaus, Litwa
tradeplenonis@gmail.com
aliejai.eu
Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o.o.
Suchowola 105
21-310 Wohyń, Polska
Tel. +48 83 353 03 54 , fax +48 83 353 03 53
www.surwin.pl
POLFRACHT Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 8
81-368 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 21 00 , fax +48 58 621 99 84
www.polfracht.pl
PS Bioenergie GmbH & Co KG
Landwehr 5
D-59969 Hallenberg, Niemcy
Tel. +49 2984 934948 0
info@ps-bioenergie.de
www.ps-bioenergie.de
Quality Assurance Poland
ul. Żernicka 296
54-510 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 733 67 67 , fax +48 71 733 67 08
www.certyfikacja-biopaliw.pl
Salco Eastern Europe Sp. z o.o.
Plac Zamkowy 1
64-130 Rydzyna, Polska
www.salco.ch
Saybolt Poland Sp. z o.o.
ul. Podlaska 1
81-325 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 46 41
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 329 22 22 , fax +48 22 329 22 20
www.sgs.pl
SIARKOPOL Gdańsk S.A.
ul. mjr. H. Sucharskiego 12
80-601 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 555 24 00
zarzad@siarkopol.gda.pl
www.siarkopol.gda.pl
Solumus Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 34 lok. 5
09-410 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 66 65
www.solumus.pl
Solvachem Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław, Polska
Tel. (71) 799 55 00
kontakt@solvachem.pl
www.solvachem.pl
TECH OIL Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wyrzyska 20A/103
85-441 Bydgoszcz, Polska
TECHNOILOGY S.R.L. CMB-ITALY
Via D. Federici, 12/14
04012 Cisterna di Latina, Włochy
www.technoilogy.it
Warter Fuels S.A.
ul. Koralowa 60
02-967 Warszawa, Polska
Wratislavia-Biodiesel S.A.
ul. Monopolowa 4
51-501 Wrocław, Polska
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica, Polska
Tel. +48 52 35 35 100 , fax +48 52 35 15 199
www.ztkruszwica.pl
headerimg

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2020 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne