XIV Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG

18-19 października 2017 r.

Sheraton Sopot Hotel

Spotkanie „Polski Rynek LPG 2017” w sopockim Sheratonie w swojej części konferencyjnej cieszyło się dużym zainteresowaniem – a różnorodność tematyki poruszanej w poszczególnych panelach miała bardzo szeroki zakres, począwszy od zagadnień podatkowych, aż po kwestie techniki w służbie rynku gazu płynnego.

Panel pierwszy, mający charakter prawno-podatkowy cieszył się szczególnym zainteresowaniem ze względu na aktualność problematyki oraz dużą wnikliwość w interpretacji poruszanych tematów, które omawiała Beata Hudziak reprezentująca firmę 8Tax Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.  Jej wypowiedź – oparta na wieloletnim doświadczeniu z pracy z firmami sektora paliwowego – dotyczyła początkowo kwestii kontroli podatkowych realizowanych w przedsiębiorstwach. Zwróciła ona uwagę na kształt zmian, które dokonują się w ostatnich kilkunastu miesiącach w związku z działaniami uszczelniającymi system podatkowy. Prelegentka wskazywała, że „proces korozji rynku” nie dokonał się w ciągu krótkiego czasu, ale był długotrwały i tym samym kwestia „świadomości” przynależności do karuzel podatkowych czy pośredniczenia w nich wcale nie była oczywista nawet wśród wielu podmiotów gospodarczych. Hudziak wskazywała na datę 1 marca 2017 czyli wejście w życie ustawy o KAS jako na moment zasadniczej zmiany w sposobie realizacji kontroli podatkowych w przedsiębiorstwach.

Beata Hudziak na Spotkaniu Branży LPG

Z praktyki doradczej wynika obserwacja, że aktualnie szczególnie kłopotliwe dla przedsiębiorcy i podatnika jest pojawianie się licznych zapytań wystosowywanych przez urzędy celno-skarbowe, mimo braku wdrożonych postępowań kontrolnych. Hudziak zwracała uwagę, że podatnik zobowiązany jest do udzielenia informacji w takiej sytuacji  tylko wtedy, kiedy są one oparte o istotne podstawy prawne, np. związane z prowadzoną kontrolą u kontrahentów. Prelegentka wskazywała na prawa pytanych odnośnie nieudzielania informacji. Innym elementem wystąpienia prelegentki była kwestia Jednolitego Pliku Kontrolnego i problemy związane ze składaniem deklaracji przez mikropodatników, często nawet nieświadomych konieczności rejestracji. Problemy związane z rejestracją płatników VAT stanowią w tej chwili istotny kłopot w działalności gospodarczej, a chaos informacyjny nie pomaga bynajmniej przedsiębiorcom.

Beata Hudziak mówiła ponadto o projektach ustawodawstwa, które zaprzątają uwagę rynku, a które cały czas nie są do końca jasne w swojej formie. Dotyczy to m.in. kwestii split payment – czyli podzielonej płatności VAT, która w Polsce zacznie działać od 1 kwietnia 2018. Hudziak wiele miejsca poświęciła technikaliom nowego sposobu działania w zakresie odprowadzania podatków i kwestii należytej staranności, co do której zdefiniowania wciąż nie ma pełnej jednoznaczności. Sugestia prelegentki to m.in. sprawdzanie czy kontrahent jest rejestrowanym płatnikiem VAT, posiada wpisy w ewidencjach działalności, KRS, posiada REGON, a także szereg innych wyznaczników związanych z rzetelnym realizowaniem operacji rynkowych.

Szczególnie emocjonującym elementem wystąpienia mogły być kwestie „zajmowania” środków na rachunkach podatnika i tzw. konfiskaty rozszerzonej, która ma na celu uniemożliwienie korzystania z nielegalnie uzyskanych majątków przez sprawcę przestępstw. Nowelizacja prawodawstwa może także wiązać się z wejściem w życie możliwości blokowania rachunku przedsiębiorcy na okres do 72 godzin przez szefa KAS. Z pewnością wrażenie, jakie pozostawiło wystąpienie, może mieć znaczący wpływ na ostrożność przedsiębiorców i wzrost ich świadomości zagrożeń związanych z kształtem aktualnego prawodawstwa podatkowego.  

Robert Pastwa PGNiG OD

Drugi panel konferencji miał charakter bardziej ogólny i dotyczył kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polski, a zwłaszcza miejsca LPG i LNG w kontekście sytuacji na rynku polskim. Pierwsze z wystąpień wygłosił Robert Pastwa, koordynator w departamencie CNG LNG w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny. Jego prezentacja skupiała się na kwestii funkcjonowania zastosowań LNG małej skali, które można byłoby traktować jako konkurencję względem dobrze na polskim rynku znanych rozwiązań z wykorzystaniem gazu LPG. Robert Pastwa dokładnie opisał znaczenie PGNiG dla produkcji, wydobycia czy importu ropy gazy ziemnego na  rynek polski.  W warunkach polskich LNG czyli skroplony gaz ziemny pozyskiwany jest w Odolanowie, Grodzisku Wielkopolskim oraz Świnoujściu. Wypowiedź prelegenta szeroko opisała możliwości zastosowania skroplonego gazu ziemnego w żegludze, przemyśle czy transporcie. Interesujące – zwłaszcza dla słuchaczy lubiących techniczne ciekawostki – były informacje o tym, jak wygląda transport i gdzie w naszym kraju ulokowane są stacje regazyfikacyjne. Prelegent z PGNiG OD wskazywał w swoim wystąpienia także na funkcjonalność techniki zastosowania LNG w kogeneracjach i trigeneracjach.

SPRLPG 2017 12Drugi głos w panelu należał do Andrzeja Olechowskiego, dyrektora Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, który swoją prezentację rozpoczął od nawiązania do prezentacji dotyczącej LNG i powiązań pozornie odległych sektorów gazowych na rynku polskim. W dalszej części wystąpienia dyrektor POGP wskazał na pomijanie branży LPG w kontekście modnego pojęcia elektromobilności i innych paliw alternatywnych – zwłaszcza w dobie prac legislacyjnych nad ustawą dotyczącą tychże źródeł  zasilania. Olechowski bardzo obrazowo omówił strukturę polskiego rynku LPG – zwłaszcza krajowego eksportu i źródeł importu (ciekawostką może być fakt, że niemal 20 proc. rosyjskiego importu LPG trafia właśnie na rynek polski – co może być unikatem w całości wzajemnych relacji energetycznych między Polską i Rosją).

Pozornie dobrze znane branży statystyki Olechowski przedstawił ze swadą i wieloma informacjami dodatkowymi, które zbudowały interesujący i optymistyczny obraz dla rynku polskiego. Szczególnie ciekawe było pokazanie przez prelegenta miejsca Polski na rynku światowym gazu płynnego, które można uznać za budujący (zostawiamy daleko w tyle np. całość rynku amerykańskiego). Innowacyjne omówienie statystyk dotyczących importu, opodatkowania czy koncesji na rynku polskim z pewnością dało sporo ciekawych obserwacji dotyczących bieżącego potencjału rynku krajowego.

Aspekt ekologiczny LPG i jego wpływ na kwestie klimatyczne został potraktowany przez prelegenta bardzo szczegółowo – mimo, że ten element wystąpienia zawierał sporo szczegółów chemicznych, zostały objaśnione w bardzo przystępnej formie. Konkludując swoją prezentację Andrzej Olechowski wskazał także na szeroki zasięg projektów inwestycyjnych na polskim rynku gazu płynnego – planowany terminal Gaspolu w Pawłowicach koło Sędziszowa i instalację odwodornienia propanu w Policach. Tak dalekosiężne plany dobrze rokują na przyszłość branży i mimo licznych wyzwań i trudności są dowodem na jej siłę i potencjał w całości krajowej gospodarki.

Ivan Kudinov UPECOW panelu trzecim konferencji miały miejsce dwa wystąpienia – poświęcone różnym aspektom rozwoju rynku LPG. Pierwsze z nich wygłoszone zostało przez Iwana Kudinowa z ukraińskiej firmy consultingowej UPECO, który skupił się na sytuacji ukraińskiego rynku gazu płynnego. Zaprezentował on statystyki dotyczące rynku paliw naszego wschodniego sąsiada, obrazowo zestawiając je także z sytuacją w Polsce. Ważnym faktem może być m.in. wielkość ukraińskiego rynku autogazowego – siódme miejsce na świecie to zaledwie o dwie pozycje niżej niż Polska, a statystyki prezentowane przez Kudinowa wskazywały na wzrost rynku na Ukrainie co może stanowić ważny element zmian w globalnej geografii przepływów LPG. Kudinow omówił także struktury dostaw LPG na rynek ukraiński – pokazując kluczowych eksporterów i importerów, a także szczegółowo omawiając obawy związane z mocnym powiązaniem z importem gazu z kierunku rosyjskiego. Zamknięciem wystąpienia naszego ukraińskiego gościa były prognozy konsumpcji i ilości aut zasilanych gazem płynnym na Ukrainie zestawione z aktualnym stanem rynku polskiego. Według jego opinii do 2020 roku tamtejszy rynek będzie wciąż zauważalnie się rozwijał.  

Hexagon Ragasco na Spotkaniu Branzy LPG

Drugie wystąpienie ostatniego panelu było związane z ważną innowacją techniczną, która może zrewolucjonizować segment butli LPG w Polsce. Prezentacja firmy Hexagon Ragasco była wygłoszona przez Edytę Filipowską-Raś i Geira Vethe. Kompozytowe butle, o których mówili są produktem obecnym na polskim rynku, ale wciąż niewystarczająco chyba docenionym. Butle Hexagon Ragasco  na świecie obecne są od 2000 roku i jest ich już na rynkach ponad 12 mln sztuk. Słuchacze dowiedzieć się mogli o sposobach kontroli butli, które gwarantują najwyższy poziom ich bezpieczeństwa i poznać bardzo zróżnicowane metody testowania ich odporności termicznej czy upadkowej. Statystyki mówią o 50 proc. wyższej wytrzymałości butli kompozytowych na ciśnienie w porównaniu z tradycyjnymi butlami stalowymi.

Prezentujący zwracali także uwagę na kwestie praktycznego użytkowania – a więc na ich estetykę, wagę czy półprzezroczystość, które mają liczne przewagi nad butlami stalowymi. Elementem prezentacji było też pokazanie zróżnicowania wyglądu butli kompozytowych, a także bardzo szerokie omówienie niższych kosztów operacyjnych, jakie wiążą się z użytkowaniem butli  tego typu. Hexagon Ragasco oferuje także bardzo praktyczny system zarządzania ruchem butli, co stanowi dodatkowe źródło informacji i pozwala na szczegółową kontrolę ich stanu. Uzupełnieniem wystąpienia były filmy dokumentujące testy butli firmy Hexagon Ragasco. Zamknięcie konferencji tematem bliskim nowoczesnej technologii w służbie rynku LPG może być uznane za dobry prognostyk na kolejne lata dla polskiego rynku. Rozwój różnorodnych rozwiązań jest przecież dowodem na jego dynamizm i ciągłą tendencję do dobrych i inspirujących zmian.

Eksperci i Prelegenci

Adam Simonowicz

PGNiG OD

Relacja wideo ru


Gallery

Logo Spotkania Paliwowe
Organizator

Information Market S.A.
ul. Stacyjna 1/51
53-613 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70
fax: +48 71 787 69 96