VI Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Paliw

6 października 2016 r.

Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia

VI Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Paliw 2016 - relacja z konferencji - 6 października 2016 r.
Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław

Zmiany prawne i podatkowe, jakie są skutkiem wprowadzenia tzw. „pakietu paliwowego” i zmian w Prawie Energetycznym to tematy, jakie zgromadziły uczestników konferencji - VI Spotkania Branży Paliwowej - Polski Rynek Paliw, które towarzyszyło II Międzynarodowym Targom Paliwowym- Stacja i Biznes Przyszłości - Wrocław 2016.

Robert BukowskiKonferencja, składała się z dwóch bloków. Pierwszy miał charakter wystąpień eksperckich, które miały na celu wprowadzenie uczestników konferencji w aktualną tematykę gospodarczą w Polsce i na świecie. Druga część natomiast miała charakter praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy Spotkania mieli możliwość zgłębienia nowych regulacji prawno-podatkowych, które mają uszczelnić system poboru podatków w branży paliwowej, ograniczyć nielegalne działania i nadużycia występujące w tej branży oraz wesprzeć uczciwą konkurencję w tym sektorze. Otwierając konferencję prezes Information Market SA Robert Bukowski zaprosił uczestników do aktywnego udziału i wykorzystania wiedzy zaproszonych na konferencję ekspertów.

Agnieszka Marzec-ŁazugaKierowcy ciężarówek zaopatrują się na stacjach paliw w AdBlue już od lat, niedawno pojawiła się też konieczność stosowania tego płynu w samochodach osobowych i właśnie od produkcji i rynku zbytu na preparat AdBlue (NOXY) swoje wystąpienie rozpoczęła Agnieszka Marzec-Łazuga z Grupy Azoty. Prelegentka zaprezentowała ofertę dla stacji paliw, w kontekście zmienionych przed kilkoma laty przepisów prawnych (normy spalin-redukcja spalin). Wraz z rozwojem rynku i zapotrzebowaniem na produkt AdBlue Grupa Azoty w swoich zakładach rozpoczęła jego produkcję w 2006 r. Rynek na AdBlue szacuje się na 2,5 mln ton, a w 2025 ma być to 8 mln ton. Prelegentka podkreśliła, że Grupa Azoty, która współpracuje z 21 partnerami na terenie całego kraju, jest elastycznym dostawcą produktu AdBlue (NOXY) – umożliwiając dostawy mniejszych części produktu nawet 1000 l (dostawy cysternowe) lub dostawy produktu w mniejszych opakowaniach. Grupa Azoty.

Grzegorz SielewiczDrugie wystąpienie, jakie przygotował Grzegorz Sielewicz z Coface wprowadziło uczestników konferencji w tematykę gospodarczą. Prelegent zabierając głos rozpoczął od porównania gospodarki Polski z największymi na świecie gospodarkami wskazując na czynniki takie jak PKB, inflacja i globalna wymiana handlowa. Sielewicz wskazał, że maleje globalna dynamika handlowa. Coface przewiduje, że wzrost gospodarczy (PKB) będzie wolniejszy, niż w latach ubiegłych. Sielewicz zauważył jednak, że perspektywy dla branż zależnych popytu gospodarstw domowych i mieszkaniowych są dobre. Ekspert wspomniał także o skutkach Brexitu oraz opóźnieniach płatniczych w poszczególnych branżach krajów UE. Sielewicz uzupełnił swoje wystąpienie o informacje związane z gospodarką Chin. Ekspert pocieszająco dodał na koniec, że polska gospodarka rozwija się wolniej, ale prezentuje solidne tempo rozwoju. Czynnikami spowalniającymi jest mniejsze tempo inwestycji.

Marcin MucharskiZmiany prawne w zakresie koncesjonowania rynku paliwowego były przedmiotem prezentacji mecenasa Marcina Mucharskiego z wrocławskiej Kancelarii Prawniczej CWW. Prawnik rozpoczął swoją prezentację od omówienia celów wprowadzania nowych regulacji prawnych przez ustawodawcę. Wskazał, że chodziło głównie o to, aby w sposób systemowy uporządkować rynek paliw ciekłych i zwiększyć kontrolę państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw ale także o wyeliminowanie uchybień i braków legislacyjnych obowiązujących przepisów w obszarze paliw ciekłych, które sprawiają wątpliwości interpretacyjne lub powodują trudności w procesie stosowania prawa oraz uszczelnienie poboru VAT. Mucharski kolejno wskazywał na kolejne obowiązki, jakie państwo nałożyło na przedsiębiorców z branży paliw. Mecenas swoim wystąpieniem wzbudził wątpliwości i dyskusję zgromadzonych na sali uczestników konferencji, którzy pytali o terminy rozporządzeń do znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne, na co ekspert podzielił się ze słuchaczami swoją najnowszą wiedzą, pozyskaną z Urzędu Regulacji Energetyki. Kolejnym elementem wystąpienia eksperta z kancelarii prawniczej CWW był temat zmian dotyczących koncesji. Mecenas omawiał szczególne warunki uzyskania koncesji opz i wpc a także nowe warunki okoliczności wyłączające możliwość uzyskania koncesji.  

Jan EieremannPrezentacja firmy Innospec rozpoczęła drugą część Spotkania Polski Rynek Paliw. Przedmiotem prezentacji Jana Eieremanna były dodatki detergencyjne firmy Innospec do oleju napędowego i ich wpływ na eksploatację silnika. Ekspert wyjaśniał słuchaczom negatywne skutki wynikające z tworzących się na elementach wtryskiwaczy są osadów, powstających w wyniku utleniającego rozkładu paliwa. Eieremann w trakcie prezentacji pokazywał uczestnikom konferencji jak wyglądają wtryskiwacze w pojazdach, które korzystały ze zwykłych paliw oraz tych, w których silnikach było spalane paliwo z dodatkami detergencyjnymi. 

Beata HudziakOstatnią, ale najbardziej warsztatową część konferencji, przeprowadziła Beata Hudziak, która ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako doradca podatkowy. Na co dzień zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw w kontaktach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, głównie w kwestiach związanych z rozliczeniami podatkowymi, szczególnie z VAT-em. Codzienna praca Beaty Hudziak z firmami sprawia, że biegle porusza się tematyce rozliczeń firm z branży paliw z fiskusem. Ekspertka wskazała na problemy praktyczne, do których ostatnio zalicza się nabycie paliw ciekłych na potrzeby działalności prowadzonej w Polsce/oddziału prowadzonego w Polsce oraz faktyczna weryfikację własności/właściciela paliw ciekłych. Beata Hudziak omówiła też przepisy i skutki dla przedsiębiorców z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. Tematy poruszane przez Beatę Hudziak tak bardzo zainteresowały słuchaczy, że jeszcze długo po zakończonej konferencji odpowiadała na pytania indywidualne.

Prezentacje wykorzystane przez prelegentów można pobrać poniżej z sekcji Pliki do pobrania

Eksperci i Prelegenci

Marcin Mucharski

CWW Kancelaria Prawnicza

Grzegorz Sielewicz

COFACE

Relacja wideo ru


Gallery

Logo Spotkania Paliwowe
Organizator

Information Market S.A.
ul. Stacyjna 1/51
53-613 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70
fax: +48 71 787 69 96