VII Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Paliw

28 września 2017 r.

Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia

Za nami siódma konferencja skierowana do branży paliw, jednak po raz pierwszy miała ona miejsce w tak bardzo zmienionym otoczeniu prawnym i z tego właśnie powodu do udziału w niej w charakterze ekspertów zaprosiliśmy specjalistów – praktyków prawa podatkowego, aby przybliżyli uczestnikom konferencji najistotniejsze, z punktu widzenia przedsiębiorców, problemy prawne i podatkowe w hurtowym obrocie paliwami w Polsce w latach 2017-2018.


Konferencję rozpoczęło studium przypadku, które było najlepszym punktem wyjścia do zrozumienia, co działo się w firmach paliwowych w Polsce w ostatnich latach.  Wadim Bagiński, reprezentujący swoje spółki Versus-Petrotrans podzielił się doświadczeniami, jakie urzędy skarbowe mu zafundowały, oskarżając go (niesłusznie w opinii Wadima Bagińskiego) o udział w "karuzeli podatkowej".


Kolejny ekspert – doradca podatkowy Wojciech Kotala – w swoim wystąpieniu opowiadał o tym jak uczciwi przedsiębiorcy mają radzić sobie z zarzutami o udział w "karuzeli podatkowej". Ze szczegółami zaprezentował konsekwencje dla przedsiębiorców, takie jak przy wystawieniu pustej faktury, uzasadniając swoje wskazówki Orzecznictwe TSUE (przypadki identyfikacji w łańcuchu transakcji oszusta na pozbawienie odliczającego VAT z faktur w „skażonym” łańcuchu nabywcy).
Kotala ze szczegółami przedstawił słuchaczom, jakie czynności po stronie podatnika oznaczają dochowanie należytej staranności oraz pojęcie dobrej wiary w transakcjach VAT-owskich na rynku paliw. Ekspert przedstawił kryteria – cechy transakcji, które zdaniem organów podatkowych mają negatywny wpływ na ocenę dobrej wiary należytej staranności nabywcy towarów oraz argumentację, gdy organ podatkowy zarzuca nabywcy ex post takie rodzaju okoliczności, jako uzasadnienie tego, że nabywca nie miał dobrej wiary / należytej staranności.


W materiałach dla uczestników Wojciech Kotala – doradca podatkowy przedstawił katalog kryteriów oraz wzorzec dobrej wiary należytej staranności w transakcjach na rynku paliw. Na zakończenie swojego wystąpienia ekspert wspomniał o zmianach przepisów planowanych przez Ministerstwo Finansów na najbliższy czas dla branży paliwowej. W pesymistycznej wizji Wojciecha Kotali krajowa branża paliwowa musi pogodzić się z myślą, że w przyszłości nie będzie prywatnego importu i handlu paliwami w Polsce.


Po przerwie Krzysztof Rutkowski, reprezentujący Kancelarię Doradców Celnych i Podatkowych Rutkowski, Witalis przedstawił licznie uczestniczącym w konferencji słuchaczom zmiany regulacji prawnych w branży paliwowej w latach 2017-2018.
Mecenas Rutkowski omówił rozszerzenie kontroli SENT, która obejmować będzie sprawdzenie przestrzegania obowiązków w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu, weryfikację wskazań lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji oraz, w razie ujawnienia w trakcie kontroli braku zgłoszenia, możliwość kontynuowania przewozu dopiero po włączeniu (uzyskaniu) lokalizatora / przeładunku /zaplombowaniu / konwoju. Prelegent zaakcentował także zmiany w zakresie kar i sankcji.  Kolejnym elementem, na którym skupił się ekspert były zmiany dot. zgłoszeń SENT, czyli SENT II oraz nowe obowiązki i zmiany dot. kontroli, wśród których jest np. zawiadomienia o kontroli.
W drugiej części wystąpienia mecenas Rutkowski skupił się na najczęstszych problemach praktycznych w SENT oraz przedstawił podstawowe zasady SENT przy odbiorach paliw, przypadki dostaw po odbiorach paliw ze składów podatkowych, kwestie SENT-ów zbiorczych.


Pod koniec swojego wystąpienia mecenas Rutkowski omówił istotę zmian i nowe definicje split payment – przepisów, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2018 r. Przypomnijmy, mechanizm split payment będzie polegał na tym, że kupujący będzie przelewał na zwykły rachunek sprzedawcy tylko kwotę netto. Natomiast równowartość podatku od towarów i usług przekaże na specjalne konto – rachunek VAT. Pieniądze na nim zgromadzone będą własnością sprzedawcy, ale dostęp do nich będzie ograniczony. Mechanizm ten będzie można stosować zarówno do regulowania całości zobowiązań, jak i ich części. Ostatnim tematem poruszonym na konferencji był przyjęty przez rząd na kilka dni przed spotkaniem Branży Paliw we Wrocławiu mechanizm STIR  oparty na wykorzystywaniu informacji na rachunkach bankowych, który zostanie wykorzystany do uszczelnienia VAT.


Konferencja, która towarzyszyła trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Paliwowych – Wrocław 2017 cieszyła się sporym zainteresowaniem i sprzyjała wymianie doświadczeń, wiedzy i kontaktów biznesowych.
Kolejnym wydarzeniem dla rynku paliwowego w Polsce, organizowanym przez Information Market SA będzie konferencja Polski Rynek LPG, która obędzie się w dniach 18-19 października 2017 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie. Zobacz więcej

Eksperci i Prelegenci

Wojciech Kotala

Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe

Krzysztof Rutkowski

KDCP Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o.


Gallery

Logo Spotkania Paliwowe
Organizator

Information Market S.A.
ul. Stacyjna 1/51
53-613 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70
fax: +48 71 787 69 96