Open navigation
 • ep2017-32.jpg
 • ep2017-170.jpg
 • ep2017-161.jpg
 • ep2017-158.jpg
 • ep2017-31.jpg
 • ep2017-157.jpg
 • ep2017-168.jpg
 • ep2017-166.jpg
 • ep2017-156.jpg
 • ep2017-197.jpg

VII Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Paliw 2017

Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia

ul. Wystawowa 1, Wrocław
28 września 2017 r.

Za nami siódma konferencja skierowana do branży paliw, jednak po raz pierwszy miała ona miejsce w tak bardzo zmienionym otoczeniu prawnym i z tego właśnie powodu do udziału w niej w charakterze ekspertów zaprosiliśmy specjalistów – praktyków prawa podatkowego, aby przybliżyli uczestnikom konferencji najistotniejsze, z punktu widzenia przedsiębiorców, problemy prawne i podatkowe w hurtowym obrocie paliwami w Polsce w latach 2017-2018.


Konferencję rozpoczęło studium przypadku, które było najlepszym punktem wyjścia do zrozumienia, co działo się w firmach paliwowych w Polsce w ostatnich latach.  Wadim Bagiński, reprezentujący swoje spółki Versus-Petrotrans podzielił się doświadczeniami, jakie urzędy skarbowe mu zafundowały, oskarżając go (niesłusznie w opinii Wadima Bagińskiego) o udział w "karuzeli podatkowej".


Kolejny ekspert – doradca podatkowy Wojciech Kotala – w swoim wystąpieniu opowiadał o tym jak uczciwi przedsiębiorcy mają radzić sobie z zarzutami o udział w "karuzeli podatkowej". Ze szczegółami zaprezentował konsekwencje dla przedsiębiorców, takie jak przy wystawieniu pustej faktury, uzasadniając swoje wskazówki Orzecznictwe TSUE (przypadki identyfikacji w łańcuchu transakcji oszusta na pozbawienie odliczającego VAT z faktur w „skażonym” łańcuchu nabywcy).
Kotala ze szczegółami przedstawił słuchaczom, jakie czynności po stronie podatnika oznaczają dochowanie należytej staranności oraz pojęcie dobrej wiary w transakcjach VAT-owskich na rynku paliw. Ekspert przedstawił kryteria – cechy transakcji, które zdaniem organów podatkowych mają negatywny wpływ na ocenę dobrej wiary należytej staranności nabywcy towarów oraz argumentację, gdy organ podatkowy zarzuca nabywcy ex post takie rodzaju okoliczności, jako uzasadnienie tego, że nabywca nie miał dobrej wiary / należytej staranności.


W materiałach dla uczestników Wojciech Kotala – doradca podatkowy przedstawił katalog kryteriów oraz wzorzec dobrej wiary należytej staranności w transakcjach na rynku paliw. Na zakończenie swojego wystąpienia ekspert wspomniał o zmianach przepisów planowanych przez Ministerstwo Finansów na najbliższy czas dla branży paliwowej. W pesymistycznej wizji Wojciecha Kotali krajowa branża paliwowa musi pogodzić się z myślą, że w przyszłości nie będzie prywatnego importu i handlu paliwami w Polsce.


Po przerwie Krzysztof Rutkowski, reprezentujący Kancelarię Doradców Celnych i Podatkowych Rutkowski, Witalis przedstawił licznie uczestniczącym w konferencji słuchaczom zmiany regulacji prawnych w branży paliwowej w latach 2017-2018.
Mecenas Rutkowski omówił rozszerzenie kontroli SENT, która obejmować będzie sprawdzenie przestrzegania obowiązków w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu, weryfikację wskazań lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji oraz, w razie ujawnienia w trakcie kontroli braku zgłoszenia, możliwość kontynuowania przewozu dopiero po włączeniu (uzyskaniu) lokalizatora / przeładunku /zaplombowaniu / konwoju. Prelegent zaakcentował także zmiany w zakresie kar i sankcji.  Kolejnym elementem, na którym skupił się ekspert były zmiany dot. zgłoszeń SENT, czyli SENT II oraz nowe obowiązki i zmiany dot. kontroli, wśród których jest np. zawiadomienia o kontroli.
W drugiej części wystąpienia mecenas Rutkowski skupił się na najczęstszych problemach praktycznych w SENT oraz przedstawił podstawowe zasady SENT przy odbiorach paliw, przypadki dostaw po odbiorach paliw ze składów podatkowych, kwestie SENT-ów zbiorczych.


Pod koniec swojego wystąpienia mecenas Rutkowski omówił istotę zmian i nowe definicje split payment – przepisów, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2018 r. Przypomnijmy, mechanizm split payment będzie polegał na tym, że kupujący będzie przelewał na zwykły rachunek sprzedawcy tylko kwotę netto. Natomiast równowartość podatku od towarów i usług przekaże na specjalne konto – rachunek VAT. Pieniądze na nim zgromadzone będą własnością sprzedawcy, ale dostęp do nich będzie ograniczony. Mechanizm ten będzie można stosować zarówno do regulowania całości zobowiązań, jak i ich części. Ostatnim tematem poruszonym na konferencji był przyjęty przez rząd na kilka dni przed spotkaniem Branży Paliw we Wrocławiu mechanizm STIR  oparty na wykorzystywaniu informacji na rachunkach bankowych, który zostanie wykorzystany do uszczelnienia VAT.


Konferencja, która towarzyszyła trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Paliwowych – Wrocław 2017 cieszyła się sporym zainteresowaniem i sprzyjała wymianie doświadczeń, wiedzy i kontaktów biznesowych.
Kolejnym wydarzeniem dla rynku paliwowego w Polsce, organizowanym przez Information Market SA będzie konferencja Polski Rynek LPG, która obędzie się w dniach 18-19 października 2017 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie. Zobacz więcej

Tematyka konferencji

 

Czwartek, 28 września 2017 r.
Sala C+D. Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia.

Transakcje łańcuchowe a art. 108 ustawy o VAT w praktyce

Wadim Bagiński, PETROTRANS Sp. z o.o.

 

Jak uczciwi przedsiębiorcy mają radzić sobie z zarzutami o udział w "karuzeli podatkowej".

 • W jaki sposób organy podatkowe dochodzą do wniosku, że określony łańcuch handlowy został „skażony oszustwem VAT”
 • Na jakiej podstawie organy podatkowe uznają  zakupy towarów za „pozorne”, „nieistniejące” lub „oszukańcze”
 • Jakie są podstawy prawne do przeniesienia odpowiedzialności w VAT na dalsze podmioty w łańcuchu handlowym
 • Jakie zdaniem organów podatkowych są cechy oszustów VAT, a jakie uczciwych podatników
 • Jak zdaniem organów podatkowych winna wyglądać „dobra wiara” i „należyta staranność” przy zakupie towarów
 • „Białe” i „czarne” listy Ministerstwa Finansów i ich praktyczne znaczenie
 • Jak zdaniem organów podatkowych nabywcy towarów powinni weryfikować swoich dostawców pod względem uczciwości VAT
 • Ryzyko i zagrożenia dla uczciwych nabywców towarów – co konkretnie grozi nabywcom towarów w sytuacji gdy US lub UCS uzna, że w łańcuchu handlowym przed nimi „ktoś oszukał na VAT”
 • Jak postępować w sytuacji, gdy mamy kontrolę za kontrolą a dotychczasowy dostawca "zniknął z rynku"
 • Czy przedsiębiorcy doczekają ze strony Ministerstwa Finansów w miarę jasnego „urzędowego wzorca należytej staranności”?
 • Jakie kolejne zmiany przepisów planuje Ministerstwo Finansów, żeby przeciwdziałać oszustwom podatkowym


Prowadzący: Wojciech Kotala, Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Wybrane problemy prawne i podatkowe w hurtowym obrocie paliwami w Polsce - 2017/2018

SENT – monitorowanie (drogowego?) przewozu towarów
 •     doświadczenia pierwszych miesięcy obowiązywania Pakietu przewozowego;
 •     raportowanie dostaw hurtowych paliw ciekłych w systemie SENT;
 •     najczęstsze błędy w stosowaniu SENT w branży paliwowej;
 •     kontrole i kary w systemie SENT;
 •     kluczowe aspekty nadchodzących nowelizacji SENT

VAT  -  mechanizm podzielonej płatności
 •     konstrukcja i podstawowe zasady mechanizmu split payment;
 •     ograniczenia wynikające ze split payment dla branży paliwowej;
 •     korzyści mechanizmu split payment  -  czy warto i w jakich transakcjach stosować mechanizm split payment

Akcyza i pozostałe regulacje prawne dot. branży paliwowej
 •     ostatnie rozstrzygnięcia dot. tzw. pakietu paliwowego
 •     nowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z Prawa energetycznego
 •     kluczowe zmiany w obszarze biopaliw 2017 i 2018
 •     elektronizacja dokumentów dostawy

STIR - narzędzie przeciwdziałające wyłudzeniom czy zbędna bariera biznesowa w sektorze paliwowym?

Prowadzący: Krzysztof Rutkowski, Kancelaria Doradców Celnych i Podatkowych Rutkowski, Witalis

Eksperci i Prelegenci

Wojciech Kotala jest prawnikiem i licencjonowanym doradcą podatkowym.

Ma ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe. W swojej karierze świadczył usługi doradztwa podatkowego w największych międzynarodowych firmach doradczych oraz kancelariach prawnych. 

Od maja 2015 r. jest wspólnikiem spółki doradztwa podatkowego Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT i akcyzą, dotyczących sektora energetycznego, spożywczego i FMCG. Szczególnym obszarem jego zainteresowań są kwestie podatkowe i regulacyjne związane z walką z szarą strefą w obrocie paliwami i elektroniką, jak również zagadnienia związane z produkcją i obrotem biokomponentami i biopaliwami ciekłymi.

Jest autorem wielu publikacji w prasie fachowej oraz był prelegentem w trakcie szeregu konferencji podatkowych i branżowych. Wojciech był zaangażowany w wiele projektów, w tym dla największych polskich przedsiębiorstw, związanych określaniem skutków podatkowych transakcji krajowych i zagranicznych.

Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy. Dwukrotnie najlepszy doradca podatkowy w zakresie akcyzy według rankingu Dziennika Gazety Prawnej (lata 2016 i 2017) oraz według Dziennika Rzeczpospolita (2016 i 2017).
Kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce akcyzy, opłaty paliwowej i postępowań podatkowych, doradztwa prawnego na rzecz branży paliwowej, biopaliwowej i chemicznej.
W latach 2012 – 2015 lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte i Ernst & Young.
Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – Przewodniczący Grupy Akcyzowej.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i procedury podatkowej.
Prelegent na licznych konferencjach naukowych i branżowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim.


Lista uczestników

Agat OIL Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Pl. Andersa 7
61-894 Poznań, Polska
AIUT Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 113
44-109 Gliwice, Polska
Tel. +48 32 775 40 00
www.aiut.com.pl
All Seasons Trade Ltd.
Unit 2, 217 Long Lane
SE1 4PR London, Anglia
Tel. +44 20 706 046 80
allseasons-trade.eu
Atip Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 30
05-074 Halinów, Polska
Tel. +48 22 783 50 33
atip@atip.pl
www.atip.pl
AZAREX PALIWA Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kosynierów 5
65-310 Zielona Góra, Polska
Tel. +48 75 781 31 48
biuro@azarex.pl
www.azarex.pl
Barrel Oil Sp. z o.o.
ul. Źródlana 8
70-052 Szczecin, Polska
Bel Gas Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 54
78-600 Wałcz, Polska
Tel. +48 601 431 238
BM Reflex sp. z o.o. sp. k.
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź, Polska
Tel. +48 42 635 11 00 , fax +48 42 635 11 01
www.reflex.com.pl
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa,
Tel. +48 22 209 98 90 , fax +48 22 209 98 95
info@cabajkotala.com
www.cabajkotala.com
Centrum Motoryzacji P. Czyżycki Sp. J.
Gnojnik 528
32-864 Gnojnik 528, Polska
cmc@cmc-oil.pl
www.cmc-oil.pl
DAN-POL Daniel Dworak
ul. Żarska 9
68-100 Żagań, Polska
Tel. +48 68 478 49 10
Destylacje Polskie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9
64-600 Oborniki Wlkp., Polska
Tel. +48 61 296 71 02 , fax +48 61 296 71 04
www.destylacjepolskie.com.pl
DragonGaz Sp. z o.o.
ul. Kościelna 10
52-314 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 334 90 00 , fax +48 71 334 90 01
www.dragongaz.pl
Exoil Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Okszowska 27
22-100 Chełm, Polska
Tel. +48 82 564 06 44
biuro@exoil.co
FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp.J.
ul. Pstrowskiego 28
10-602 Olsztyn, Polska
Tel. +48 89 533 56 06 , fax +48 89 533 34 80
www.falco.pl
Inwestycje Rurociągowe Wschód Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 3
21-540 Małaszewicze, Polska
Tel. +48 83 374 13 87 , fax +48 83 374 13 86
www.ireast.pl
IWMAR Marek Wąsowski
ul. Mazowiecka 23
09-442 Rogozino, Polska
Tel. +48 24 263 79 65 , fax +48 24 263 79 65 wew. 27
www.iwmar.com.pl
J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 766 99 17 , fax +48 58 766 99 01
www.hamilton.com.pl
KARIMA-BIS M.Karoń, K.Karoń Sp. J.
Prząsław 70
28-300 Jędrzejów, Polska
Tel. +48 41 385 73 37
karimabis@poczta.onet.pl
www.karimabis.pl
KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski Witalis sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa, Polska
Tel. (22) 243 25 00
kancelaria@kdcp.pl
www.kdcp.pl
MAT-POL Mateusz Arabczyk
ul. Okrężna 5, Jenin
66-450 Bogdaniec, Polska
Tel. +48 95 751 09 69
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
Petro Point Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 411
80-309 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 769 51 14
www.petropoint.pl
PETRO TRADE Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Krzemieniecka 40
54-613 Wrocław, Polska
Tel. +48 662 358 185
biuro@petrotrade.pl
Petrotrans Sp. z o.o.
ul. Rokitniańska 5
66-300 Międzyrzec, Polska
P.H.U. PARTNER Sp. J. Adam i Grażyna Wiącek
ul. Dąbrówki 30
05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
Tel. +48 25 759 52 00
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Wspólna 5D
32-300 Olkusz, Polska
Tel. +48 32 643 10 52
pkm@pkmolkusz.pl
www.pkmolkusz.pl
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
Stacje Paliw SPEED Sp. z o.o.
Rynek 7
50-106 Wrocław, Polska
Saybolt Poland Sp. z o.o.
ul. Podlaska 1
81-325 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 46 41
Taurus S. Byczek, A. Byczek Sp. J.
ul. Racławicka 24
32-200 Miechów, Polska
Tel. +48 41 383 18 69 , fax +48 60 239 08 17
wbtaurus.pl
TUROIL Sp. z o.o.
ul. Boczna 3
73-155 Węgorzyno, Polska
Usługi Transportowe Handel Paliwami Płynnymi Michał Duszyński
Przycłapy 17
98-324 Wierzchlas, Polska
Tel. +48 43 886 61 88
Woliński Krzysztof Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe TRANS-OIL Krzysztof, Beata Wolińscy
Woźniaków 40
99-300 Kutno, Polska
Tel. +48 24 254 72 11
www.trans-oil.com.pl

Galeria

Header IMG (szary nagłówek w tle)

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2018 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne