XV Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw

1-2 czerwca 2022 r.

Novotel & Ibis Poznań Centrum

Optymalne wybranie i wykorzystywanie narzędzi realizacji celów klimatycznych w Polsce było głównym tematem rozmów i wystąpień podczas piętnastej edycji Spotkania Branżowego „Polski Rynek Biopaliw 2022”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli firm z kilku sektorów gospodarki, zaangażowanych w realizację celów OZE w transporcie na polskim rynku - takich jak paliwowy, rolniczy, czy też wytwórstwa biokomponentów.

Pierwszym etapem Spotkania był tradycyjny wieczorny bankiet powitalny. W salach hotelu Novotel & Ibis Centrum w Poznaniu przedstawiciele firm uczestniczący w wydarzeniu mogli podtrzymywać relacje handlowe i nawiązywać nowe.
Następnego dnia gości na konferencji przywitał najpierw Robert Bukowski, prezes Zarządu Information Market S.A., przypominając że wydarzenie organizowane jest nieprzerwanie od 15 lat - nawet w trudnym czasie trwania pandemii, żadna z edycji nie została anulowana. Robert Bukowski wyraził też nadzieję, że w kolejnych latach będzie już możliwy powrót konferencji do tradycyjnego terminu kwietniowego.

Krzysztof RutkowskiPierwszy panel poświęcony był w całości zagadnieniom prawnym. Wiosną 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało nowelizację przepisów, regulujących funkcjonowanie rynku paliw odnawialnych w transporcie w Polsce. Założenia nowelizacji, m.in. w zakresie zmian dotyczących Narodowego Celu Wskaźnikowego, blendingu czy miejsca biokomponentów zaawansowanych, wyczerpująco omówił Krzysztof Rutkowski z kancelarii KDCP, który oprócz tego poruszył też kilka istotnych zagadnień związanych z bieżącymi wyzwaniami prawnymi i sposobami sprostania im.

Przemyslaw Bielecki

Drugi blok konferencji otworzył Przemysław Bielecki z Grupy Lotos, przedstawiający najważniejsze elementy pakietu założeń polityki klimatycznej „Fit for 55” i projektu dyrektywy RED III, zaproponowanych przez Komisję Europejską. Wiele uwagi poświęcił on kwestiom takim jak plany dekarbonizacji transportu czy też tzw. zrównoważone paliwa lotnicze.

debataKolejnym punktem programu była dyskusja panelowa poświęcona perspektywom OZE w transporcie w Polsce. Paneliści - Adam Stępień z Krajowej Izby Biopaliw, Jan Strubiński z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Jan Biedroń z Grupy Lotos - odpowiedzieli na pytania dotyczące toczącej się nowelizacji przepisów, oczekiwań swoich organizacji co do optymalnego kształtu rynku paliw i biopaliw w Polsce, oraz o ich zdaniem najskuteczniejsze instrumenty realizacji polityki klimatycznej. Eksperci odpowiadali też na pytania słuchaczy konferencji, dotyczące kwestii narzędzi promocji rozmaitych nośników OZE.

Grzegorz BorowkaPanel zamknął Grzegorz Borówka z Orlen Południe, który opowiedział o transformacji firmy w kierunku biorafinerii. W zakładach Orlen Południe w Trzebinii i Jedliczu trwają prace, które pozwoliły już uruchomić lub wkrótce pozwolą rozpocząć produkcję i sprzedaż m.in. zaawansowanego bioetanolu, wodoru, kwasu mlekowego czy glikolu propylenowego.

Mariusz DziwulskiRynek biopaliw i biokomponentów osadzony jest w szerszym kontekście sytuacji na międzynarodowych rynkach surowców rolnych. Wpływ zagrożeń politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem agresji Rosji przeciwko Ukrainie w lutym 2022, dla cen i podaży produktów rolnych omówił w trzecim panelu konferencyjnym Mariusz Dziwulski, analityk z PKO BP. Zaprezentował on statystyki dotyczące trwającego światowego kryzysu żywnościowego i omówił ubytki podażowe wynikające z toczących się działań wojennych. Wnioskiem płynącym z wystąpienia Mariusza Dziwulskiego jest przekonanie, że w nadchodzących miesiącach cenami produktów rolnych rządzić będzie duża zmienność.

Adam StepienKonferencję zakończyła prezentacja Adama Stępnia z Krajowej Izby Biopaliw, który wyjaśnił dokładnie problem dotyczący certyfikacji biokomponentów pod kątem spełniania KZR, w świetle rozbieżności między różnymi przyjmowanymi wartościami emisji CO2 z odpowiednika kopalnego. Wskazał również, jakie rozwiązania prawne powinny zostać przyjęte by rozwiązać sytuację i uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla firm realizujących NCW.

Konferencja „Polski Rynek Biopaliw”, organizowana przez Information Market, kolejny raz wpisała się w nurt toczonych wśród uczestników rynku rozważań o kierunkach rozwoju tego sektora. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

sponsor

Logo 0

sponsor

Logo 1

organizator

Logo 3

patron medialny

Logo 4


Galeria

Logo Spotkania Paliwowe
Organizator

Information Market S.A.
ul. Stacyjna 1/51
53-613 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70
fax: +48 71 787 69 96