Spotkanie Branży Paliwowej
Rynek Olejów Smarowych

Spotkanie planowane jest w 2022 roku we Wrocławiu w Hotelu Mercure Wrocław Centrum.

Termin będzie wynikał z postępu prac legislacyjnych, o czym będziemy na tej stronie informowali na bieżąco uczestników branży.

Jest prawie pewne, że rok 2022 będzie rokiem rewolucyjnych zmian w zakresie zasad handlu olejami smarowymi.

Ministerstwo Rozwoju nadal pracuje nad projektem nałożenia na podmioty handlujące olejami smarowymi obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) i koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ), co zostało zapowiedziane w raporcie z lipca 2020 r. pt. „Gospodarka olejami zużytymi założenia reformy i propozycja ustawy”. W dokumencie tym, poza informacjami o zmianach dotyczących gospodarki zużytymi olejami (opłata depozytowa) zawarta została treść projektu ustawy, na podstawie którego mają zostać wprowadzone nowe zasady prowadzenia działalności w zakresie obrotu i produkcji olejów smarowych zbliżając je do tych które dotyczą obrotu paliwami ciekłymi.

Pełna treść Raportu »

Projekt ustawy przewiduje, że w zakresie zakupów z zagranicy oleje smarowe zostaną objęte obowiązkiem uzyskania koncesji na obrót z zagranicą (koncesja OPZ). Produkcja będzie natomiast wymagała uzyskania koncesji na wytwarzanie (koncesja WPC). Biorąc pod uwagę aktualne przepisy określające zakres wyrobów w przypadku których obrót z zagranicą wymaga posiadania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, w ocenie Kancelarii zakresem obu nowych koncesji zostaną objęte zarówno oleje smarowe (CN 2710) jak i preparaty smarowe (CN 3403).

Z punktu widzenia podmiotów, których działalność polega na produkcji tego typu wyrobów lub też obrocie z zagranicą, wprowadzenie koncesji będzie wiązało się z istotnymi obciążeniami finansowymi. Uzyskanie koncesji OPZ oraz WPC będzie wymagało złożenia zabezpieczenia w wysokości 2 mln zł od każdej koncesji. Biorąc pod uwagę, że wiele podmiotów posiadających status składu podatkowego posiada w zakresie działalności składu wskazaną produkcję wyrobów akcyzowych, będą one musiały uzyskać obydwie koncesje, aby nie utracić statusu składu podatkowego. To oznacza 4 mln zł łącznie zabezpieczenia.

Co bardzo istotne takie same plany przedstawiło ostatnio także Ministerstwo Finansów zapowiadając, że pierwszym kwartale 2022 r. zostanie opublikowany projekt ustawy rozszerzający koncesje paliwowe na nowe grupy wyrobów, w szczególności na oleje smarowe. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw - Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano w BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (kprm.gov.pl).

Zapowiedź Ministerstwa Finansów »

Information Market SA – organizator konferencji z szeroko rozumianej branży paliwowej - razem z Partnerem merytorycznym Kancelarią Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe, na bieżąco monitorujemy prace Ministerstwa Rozwoju i Finansów w tym zakresie i będziemy informować o rozwoju prac obu resortów.

W związku z planowanymi zmianami, które obejmą branżę olejów smarowych, rozpoczynamy organizację kolejnego cyklicznego spotkania dedykowanego dla firm z tego segmentu aby dostarczyć kompleksową wiedzę w zakresie zmian ale także zapewnić budowanie relacji i wymianę kontaktów pomiędzy przedstawicielami branży. Spotkanie planowane jest w Hotelu Mercure Centrum Wrocław.


Information Market SA jest organizatorem spotkań skierowanych do przedsiębiorców, związanych z importem i obrotem paliwami, w tym także LPG oraz biopaliw. Wydarzenia te już trwale wpisały się w terminarz firm związanych z tymi rynkami. Spotkania branżowe to konferencje, których panele dyskusyjne czy prezentacje są za każdym razem tak dobrane, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom uczestników, którzy mają również wpływ na ich kształt czy dobór podejmowanych tematów. Nieodłącznym elementem spotkań jest bankiet biznesowy. Nieformalna atmosfera bankietu pozwala też na prowadzenie rozmów biznesowych w dużo swobodniejszej atmosferze i wymianę opinii nie tylko z kontrahentami, ale i konkurującymi na rynku firmami. Spotkania dla branży petrochemicznej organizujemy regularnie już od 2004 roku. Do tej pory odbyło się łącznie 33 konferencji branżowych dla uczestników rynku paliwowego, w tym także dla segmentu gazu płynnego oraz biopaliw, które zgromadziły przedstawicieli ponad 550 firm.

partner merytoryczny

Logo 2

partner medialny

Logo 3

organizator

Logo 4

Przydatne informacje


Administratorem Danych Osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą przy ul. Stacyjnej 1/51 we Wrocławiu. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie w celu otrzymywania newslettera. Subskrybentom newslettera przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Jak dojechać

Logo Spotkania Paliwowe
Organizator

Information Market S.A.
ul. Stacyjna 1/51
53-613 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70
fax: +48 71 787 69 96