VIII Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Paliw

27 września 2018 r.

Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia

Sprawniej w gąszczu przepisów – relacja z  Spotkania Branżowego „Polski Rynek Paliw 2018”

 

Tematyka prawna i podatkowa zdominowała tegoroczną edycję Spotkania „Polski Rynek Paliw”. Uczestnicy omówili szeroki zakres zagadnień, związanych m.in. z systemem SENT  czy podatkiem VAT. Duża ilość padających z sali pytań do prowadzącego potwierdza, że i dobór tematyki, i format warsztatowy były właściwe.

IMG 1153Zmiany prawne i podatkowe w branży paliwowej były na przestrzeni ostatnich lat liczne. Państwo Polskie wykonało szereg kroków by uszczelnić system poboru podatków w sektorach gospodarki określonych jako „wrażliwe” na nadużycia – m.in. paliwowy też został za taki uznany – co z jednej strony na pewno pomogło ograniczyć nieuczciwą konkurencję, z drugiej wymusiło na przedsiębiorcach nieustanne śledzenie zmieniających się aktów prawnych i uzupełnianie wiedzy. Ze względu na potrzebę omówienia perspektyw na ostatnie miesiące 2018 i na 2019 r., jedną z imprez towarzyszących tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Paliwowych „Stacja i Biznes Przyszłości Wrocław 2018” było zatem Spotkanie „Polski rynek paliw”.

Wydarzenie poprowadził doradca podatkowy, prawnik, były pracownik administracji skarbowej, Jacek Arciszewski. Warsztaty podzielił na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył zagadnień związanych z systemem SENT – praktyką jego stosowania i mającymi wejść wkrótce w życie kolejnymi jego modyfikacjami. Drugi obejmował kwestie związane z prawem energetycznym, czy też akcyzą i VAT.

IMG 9485Arciszewski zwrócił uwagę słuchaczy na docierające sygnały, że urzędnicy przy kontrolach przedsiębiorców na gruncie systemu SENT stosują zasadę, że każde odstępstwo czy błąd w zgłoszeniu, nawet o charakterze drobnego przeinaczenia, skutkuje nałożeniem kary – nierzadko dotkliwej dla objętej nią firmy. Można uznać to za odstępstwo od obecnej w polskim prawie zasady proporcjonalności kary do winy, czy też od celowościowej wykładni przepisów ustawy tworzącej system.  Doradzał więc przedsiębiorcom, jak zawczasu przygotować się na ewentualne kontrole, by uniknąć nieprzyjemności, oraz jak odnieść się do orzecznictwa sądów w zakresie kar administracyjnych. Przy omawianiu nadchodzących zmian Arciszewski podkreślał odejście wreszcie od dualizmu w zgłoszeniach kategorii towarowych w SENT (dotąd wg PKWiU lub CN, od teraz już tylko CN), ostrzegał przewoźników paliw, że ich nie objęły przepisy liberalizujące SENT w zakresie odstępstw od kar jeśli nie doszło do uszczuplenia dochodów państwa, jak również wyjaśniał kwestie wiążące się z wprowadzanym właśnie obowiązkiem monitorowania przewozów przez lokalizatory GPS.

IMG 9481Podczas szkolenia poruszono też kwestie planowanych zmian w zakresie monitorowania stanów paliw w zapasach na stacjach czy rozszerzenia obowiązku zgłaszania w systemie SENT przewozów olejów opałowych, niezależnie od wielkości przesyłki. Arciszewski wyjaśniał na czym polegać mają modyfikacje przepisów w zakresie nieuzasadnionego oraz bezpodstawnego wzbogacenia i jak przełoży się to na działalność firm. Państwo Polskie być może zrezygnuje też, wg słów prowadzącego , z pobierania kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej przed „solidarną odpowiedzialnością” na gruncie podatku VAT – staje się ona niepotrzebna, gdyż w branży paliwowej ma pojawić się obowiązek stosowania „podzielonej płatności”, a ta automatycznie oznacza, że podatnik dochowuje należytej staranności przy swoich działaniach. Ta zmiana jednak na razie nie jest jeszcze obowiązująca. Najważniejszą modyfikacją przepisów od początku nowego roku, o której rozmawiano na spotkaniu, będzie wprowadzenie elektronicznej rejestracji przewozu towarów akcyzowych zwolnionych z akcyzy.

Po zakończeniu kilkugodzinnego szkolenia duża grupa słuchaczy zadawała dodatkowe pytania i prezentowała prowadzącemu swoje indywidualne wyzwania prawne oraz podatkowe w codziennej działalności. Dzielono się też doświadczeniami w zakresie kontaktów z urzędnikami administracji.


Galeria

Logo Spotkania Paliwowe
Organizator

Information Market S.A.
ul. Stacyjna 1/51
53-613 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70
fax: +48 71 787 69 96