XV Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw

XV Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw

1-2 czerwca 2022 r.
Novotel & Ibis Poznań Centrum

Relacja ze spotkania

Optymalne wybranie i wykorzystywanie narzędzi realizacji celów klimatycznych w Polsce było głównym tematem rozmów i wystąpień podczas piętnastej edycji Spotkania Branżowego „Polski Rynek Biopaliw 2022”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli firm z kilku sektorów gospodarki, zaangażowanych w realizację celów OZE w transporcie na polskim rynku - takich jak paliwowy, rolniczy, czy też wytwórstwa biokomponentów.

Pierwszym etapem Spotkania był tradycyjny wieczorny bankiet powitalny. W salach hotelu Novotel & Ibis Centrum w Poznaniu przedstawiciele firm uczestniczący w wydarzeniu mogli podtrzymywać relacje handlowe i nawiązywać nowe.
Następnego dnia gości na konferencji przywitał najpierw Robert Bukowski, prezes Zarządu Information Market S.A., przypominając że wydarzenie organizowane jest nieprzerwanie od 15 lat - nawet w trudnym czasie trwania pandemii, żadna z edycji nie została anulowana. Robert Bukowski wyraził też nadzieję, że w kolejnych latach będzie już możliwy powrót konferencji do tradycyjnego terminu kwietniowego.

Krzysztof RutkowskiPierwszy panel poświęcony był w całości zagadnieniom prawnym. Wiosną 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało nowelizację przepisów, regulujących funkcjonowanie rynku paliw odnawialnych w transporcie w Polsce. Założenia nowelizacji, m.in. w zakresie zmian dotyczących Narodowego Celu Wskaźnikowego, blendingu czy miejsca biokomponentów zaawansowanych, wyczerpująco omówił Krzysztof Rutkowski z kancelarii KDCP, który oprócz tego poruszył też kilka istotnych zagadnień związanych z bieżącymi wyzwaniami prawnymi i sposobami sprostania im.

Przemyslaw Bielecki

Drugi blok konferencji otworzył Przemysław Bielecki z Grupy Lotos, przedstawiający najważniejsze elementy pakietu założeń polityki klimatycznej „Fit for 55” i projektu dyrektywy RED III, zaproponowanych przez Komisję Europejską. Wiele uwagi poświęcił on kwestiom takim jak plany dekarbonizacji transportu czy też tzw. zrównoważone paliwa lotnicze.

debataKolejnym punktem programu była dyskusja panelowa poświęcona perspektywom OZE w transporcie w Polsce. Paneliści - Adam Stępień z Krajowej Izby Biopaliw, Jan Strubiński z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Jan Biedroń z Grupy Lotos - odpowiedzieli na pytania dotyczące toczącej się nowelizacji przepisów, oczekiwań swoich organizacji co do optymalnego kształtu rynku paliw i biopaliw w Polsce, oraz o ich zdaniem najskuteczniejsze instrumenty realizacji polityki klimatycznej. Eksperci odpowiadali też na pytania słuchaczy konferencji, dotyczące kwestii narzędzi promocji rozmaitych nośników OZE.

Grzegorz BorowkaPanel zamknął Grzegorz Borówka z Orlen Południe, który opowiedział o transformacji firmy w kierunku biorafinerii. W zakładach Orlen Południe w Trzebinii i Jedliczu trwają prace, które pozwoliły już uruchomić lub wkrótce pozwolą rozpocząć produkcję i sprzedaż m.in. zaawansowanego bioetanolu, wodoru, kwasu mlekowego czy glikolu propylenowego.

Mariusz DziwulskiRynek biopaliw i biokomponentów osadzony jest w szerszym kontekście sytuacji na międzynarodowych rynkach surowców rolnych. Wpływ zagrożeń politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem agresji Rosji przeciwko Ukrainie w lutym 2022, dla cen i podaży produktów rolnych omówił w trzecim panelu konferencyjnym Mariusz Dziwulski, analityk z PKO BP. Zaprezentował on statystyki dotyczące trwającego światowego kryzysu żywnościowego i omówił ubytki podażowe wynikające z toczących się działań wojennych. Wnioskiem płynącym z wystąpienia Mariusza Dziwulskiego jest przekonanie, że w nadchodzących miesiącach cenami produktów rolnych rządzić będzie duża zmienność.

Adam StepienKonferencję zakończyła prezentacja Adama Stępnia z Krajowej Izby Biopaliw, który wyjaśnił dokładnie problem dotyczący certyfikacji biokomponentów pod kątem spełniania KZR, w świetle rozbieżności między różnymi przyjmowanymi wartościami emisji CO2 z odpowiednika kopalnego. Wskazał również, jakie rozwiązania prawne powinny zostać przyjęte by rozwiązać sytuację i uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla firm realizujących NCW.

Konferencja „Polski Rynek Biopaliw”, organizowana przez Information Market, kolejny raz wpisała się w nurt toczonych wśród uczestników rynku rozważań o kierunkach rozwoju tego sektora. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.


sponsor
Logo 0
sponsor
Logo 1

organizator
Logo 3
patron medialny
Logo 4

Uczestnicy

ABTRANS Sp. z o.o.
ABTRANS Sp. z o.o.
ADM Malbork S.A.
ADM Malbork S.A.
Agrifeed Sp. z o.o.
Agrifeed Sp. z o.o.
Agrolok Sp. z o.o.
Agrolok Sp. z o.o.
Alcodis S.A.
Alcodis S.A.
AmeriGas Polska Sp. z o.o.
AmeriGas Polska Sp. z o.o.
ASG Analytik-Service Gesellschaft GmbH
ASG Analytik-Service Gesellschaft GmbH
BALTHEMIS Wojciech Czechyra
BALTHEMIS Wojciech Czechyra
Best Oil Sp. z o.o.
Best Oil Sp. z o.o.
BGW Sp. z o.o.
BGW Sp. z o.o.
Bio Recycling A/S
Bio Recycling A/S
Bio-Services Sp. z o.o.
Bio-Services Sp. z o.o.
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Destylacje Polskie Sp. z o.o.
Destylacje Polskie Sp. z o.o.
DISRUPTIVE BIO TRADINGG APS
DISRUPTIVE BIO TRADINGG APS
EKOBENZ Sp. z o.o.
EKOBENZ Sp. z o.o.
Ekorest Energy Sp. z o.o.
Ekorest Energy Sp. z o.o.
Energotechnika Sp. z o.o.
Energotechnika Sp. z o.o.
Energy World Sp. z o.o.
Energy World Sp. z o.o.
Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o.
Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o.
Euro-Ceramika Daniel Błażejewski
Euro-Ceramika Daniel Błażejewski
Euro-Eko Serwis Sp. z o.o.
Euro-Eko Serwis Sp. z o.o.
Flottweg Polska Sp. z o.o.
Flottweg Polska Sp. z o.o.
GAL Sp. z o.o.
GAL Sp. z o.o.
GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o.
GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o.
Grupa Lotos S.A.
Grupa Lotos S.A.
Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A.
Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A.
IMA Polska S.A.
IMA Polska S.A.
J.S. Hamilton Poland S.A.
J.S. Hamilton Poland S.A.
KDCP Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o.
KDCP Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o.
KELL Sp. z o.o.
KELL Sp. z o.o.
Krajowa Izba Biopaliw
Krajowa Izba Biopaliw
KWST Polska Sp. z o.o.
KWST Polska Sp. z o.o.
Legal Advisory Global
Legal Advisory Global
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
LTE Polska Spółka z o.o.
LTE Polska Spółka z o.o.
MITSUI & Co. Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MITSUI & Co. Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z o.o.
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z o.o.
ORLEN Południe S.A.
ORLEN Południe S.A.
Pannonia Bio Zrt.
Pannonia Bio Zrt.
Petrax Trade Sp. z o.o.
Petrax Trade Sp. z o.o.
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski
Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o.o.
Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o.o.
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
PS Bio Trade GmbH & Co KG
PS Bio Trade GmbH & Co KG
PS Bioenergia Sp. z o.o.
PS Bioenergia Sp. z o.o.
PS Bioenergie GmbH & Co KG
PS Bioenergie GmbH & Co KG
Respect Energy S.A.
Respect Energy S.A.
SCA Petrole Polska Sp. z o.o.
SCA Petrole Polska Sp. z o.o.
TEF Sp. z o.o.
TEF Sp. z o.o.
Terra Trade Sp. z o.o.
Terra Trade Sp. z o.o.
TotalEnergies Marketing Polska Sp. z o.o.
TotalEnergies Marketing Polska Sp. z o.o.
Warter Fuels S.A.
Warter Fuels S.A.
Wratislavia-Biodiesel S.A.
Wratislavia-Biodiesel S.A.

©2001-2024 Information Market S.A. · Polityka prywatności · Zastrzeżenia prawne

Organizator
Logo Information Market S.A.