XIX Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG

XIX Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG

4-5 października 2023 r.
Novotel & ibis Poznań Centrum

Relacja ze spotkania

Dziewiętnaste spotkanie Polski Rynek LPG, organizowane przez Information Market S.A., było pierwszą przeprowadzoną w Wielkopolsce edycją tej cyklicznej imprezy. Gościł ją hotel Novotel & ibis Poznań Centrum, w dniach 4-5 października 2023. Frekwencja na spotkaniu kolejny rok z rzędu okazała się rekordowa – na uroczystym bankiecie oraz na konferencji gościliśmy ponad 200 uczestników z wielu krajów Europy.

Gości Spotkania powitał prezes Information Market S.A. Robert Bukowski, żartując że właściwie moglibyśmy mówić o dwudziestoleciu najważniejszej polskiej imprezy branży LPG przerwanej jedynie czasem pandemii.

Rutkowski KDCPW części konferencyjnej otwierający panel miał charakter prawny, a prelegentem był mecenas Krzysztof Rutkowski, Partner KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o. Jego wystąpienie nosiło charakter zbiorczego omówienia wszystkich zrealizowanych i niezrealizowanych, ale wciąż planowanych, zmian prawnych dotyczących rynku gazowego w miesiącach poprzedzających konferencję. Podstawowym problemem w tym zakresie są zmiany dotyczące systemu SENT. W nowych regulacjach systemu będzie w nim realizowana bardziej szczegółowa forma raportowania dotyczących lokalizacji i wielkości dostaw gazu oraz pojawią się nowe możliwości zgłaszania ich - w formie zbiorczej miesięcznej lub jednostkowej. Omawiane zmiany dotyczyły też specyficznych w branży LPG kwestii wytwarzania paliw i projektowanych zmian w tej problematyce.

Nowe przepisy dotyczyć będą także postępowań koncesyjnych – zmienić się ma tutaj m.in. uregulowanie dot. wygaszania koncesji firm nieprowadzących działalności przez okres 12 miesięcy, a także wdrożony zostanie obowiązek dołączania biznesplanu działalności koncesjonowanej wraz z prognozowanymi przychodami. Szereg niejasności i brak konkretów dotyczy natomiast zdaniem prelegenta stanu prac nad Centralną Ewidencją Wyrobów Akcyzowych (CEWA), które pierwotnie miała być łączone z przepisami dotytączymi SENT Connect.

Kolejna część prelekcji poświęcona została przez mec. Rutkowskiego tematyce wymagań jakościowych dla LPG, omówionych na interesującym studium przypadku z własnej praktyki. Wycinkowe uwagi prelegenta dotyczyły także kwestii bioLPG i bioLNG w kontekście realizacji NCW – jako korzystnej, a niedocenionej, perspektywy realizacji wymagań dla firm zobowiązanych do tego.

Po krótkiej przerwie kawowej uczestnicy mieli okazję do wysłuchania debaty dotyczącej jednej z fundamentalnych kwestii dla funkcjonowania branży LPG w Polsce - floty pojazdów na LPG i inne paliwa alternatywne, stanu obecnego i perspektyw jej rozwoju.

Rutkowska ACPrzed debatą Katarzyna Rutkowska, Wiceprezeska Zarządu AC S.A. i przewodnicząca Komisji Autogazu w Polskiej Organizacji Gazu Płynnego zreferowała bieżące uwarunkowania stosowania znowelizowanych przepisów dotyczących homologacji instalacji LPG w samochodach, a także plany umożliwienia zasilania tym paliwem maszyn rolniczych. Prelegentka nakreśliła bieżący stan polskiego rynku autogazu i przyczyny popularności tego paliwa na tle innych typów zasilania samochodów. Omówiła także przebieg prac nad ustawą homologacyjną, trwających przez niemal dwa lata. Zaangażowanie AC S.A. miało przynieść wymierne efekty w przygotowaniu ostatecznego kształtu dokumentu – podsumowywała Rutkowska. Droga jednak do tego celu była nader skomplikowana, a konsultacje społeczne nad projektem ustawy homologacyjnej niejednokrotnie wymuszały walkę o wyeliminowanie licznych niespójności i karkołomnych konstrukcji prawnych, które komplikowałyby możliwości działania. Dużo miejsca prelegentka poświęciła na narzucanie przez przepisy dodatkowych obowiązków na warsztaty instalacyjne i producentów instalacji.

Wekiera PZPMNastępnie głos zabrał Michał Wekiera, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Skupił się na perspektywach branży motoryzacyjnej do roku 2035. Wydźwięk wystąpienia nie miał charakteru optymistycznego, biorąc pod uwagę kierunek ewolucji prawodawstwa Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Prelegent odnosił się do kolejnych etapów planowanych redukcji emisji i ich wpływu na charakter aktualnego parku motoryzacyjnego Polski i Europy, wskazując na spore trudności przy obecnym poziomie rozwoju infrastruktury czy konieczności dostosowania samych pojazdów. Osobnym tematem pozostaje tutaj wdrożenie systemu handlu emisjami ETS2, który oddziaływać będzie na opodatkowanie paliw – zdaniem prelegenta może okazać się zbyt wysokie i przełożyć na nieakceptowalne dla wielu użytkowników ceny. Wekiera wskazywał także na niedoceniony potencjał rozwiązań takich, jak „Zielone zamówienia publiczne”,  koszty opłat autostradowych czy wjazdu do stref czystego transportu dla aut zasilanych LPG.

Debata autogazPokłosiem wystąpienia prelegenta była debata Katarzyny Rutkowskiej i Michała Wekiery z Markiem Popiołkiem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Przedstawiciel resortu zapewnił o utrzymaniu kierunku transformacji energetycznej przez Unię Europejską w zakresie elektromobilności – choć nie może ona pogłębiać czy przyczyniać się do zjawiska „wykluczenia transportowego”. Może to wiązać się z obniżeniem cen transportu elektrycznego – stwierdził urzędnik. Katarzyna Rutkowska odnosząc się do planów odnośnie elektromobilności wskazała szereg przewag dobrze funkcjonującego transportu autogazowego w porównaniu z wciąż nie dość dobrze rozwiniętą siecią zasilania e-aut. Przyszłość można, zdaniem Rutkowskiej, łatwiej związać np. z hybrydami e-aut z napędami LPG. Zdradziła także, że branża oczekuje wprowadzenia nowych przepisów dla konwersji aut ciężarowych na wodór.

Popiolek MKiSZ kolei odnosząc się do perspektyw rozwoju infrastruktury elektrycznej w Polsce, dyr. Popiołek wskazał na możliwy do zrealizowania cel utworzenia stref ładowania co 60 km. Konkluzją debaty pozostało jednak przeświadczenie, że założony charakter transformacji energetycznej w dziedzinie zasilania samochodów i walki o niższą emisyjność zostanie utrzymany na szczeblu europejskim.

 

Bogucki AraszkiewiczTrzeci, popołudniowy panel konferencji, poświęcony był tematyce logistycznej i jej pespektywom, w sytuacji zmiany kierunku dostaw LPG do Polski związanej z ewentualnym wprowadzeniem embarga na import LPG z kierunku rosyjskiego. Otwierające wystąpienie zaprezentowali dr Szymon Araszkiewicz i dr Jakub Bogucki, reprezentujący organizatora – firmę Information Market. W swoim wystąpieniu skupili się oni na statystykach dostaw LPG do Polski, możliwościach zmian kierunków zaopatrzenia oraz stanie przygotowań odnośnie wdrożenia ewentualnych sankcji na sprowadzanie gazu płynnego z Rosji.

Maliszewska VIACARGONastępnie w sesji pytań dotyczących wyzwań logistycznych dla polskiego rynku LPG udział wzięli Marek Adamski z firmy GASPOL, Karolina Krzyżyk reprezentująca HSL Polska, Anna Maliszewska z Via Cargo S.A. i Krzysztof Rutkowski ze spółki Polfracht Sp. z o.o.

Adamski GASPOLMarek Adamski odpowiadał na pytania dotyczące procesu przeorientowania zakupów przez GASPOL na zaopatrzenie w gaz nie pochodzący z Rosji. Mówca objaśnił trudności procesu planowanego przez szereg miesięcy i wskazywał na znaczną rolę wsparcia ze strony grupy SHV. Karolina Krzyżyk z kolei była adresatką licznych zapytań o kwestie taboru i gotowości polskich przewoźników kolejowych do ewentualnej zmiany kierunku dostaw LPG ze wschodniego na zachodni.

Maliszewska VIACARGOWypowiedzi Anny Maliszewskiej dotyczyły natomiast sposobu organizacji logistyki kolejowej w obszarze ARA. Mówczyni pokazywała także słabe strony przewozu krajowego, tłumaczyła charakter priorytetów kolejowych i specyfikę pracy kolei w Europie Zachodniej.

Rutkowski PolfrahtKrzysztof Rutkowski pytany był o kwestie transportu morskiego LPG do Polski – w jego wypowiedziach niestety jednak nie pobrzmiewały optymistyczne tony. Jego zdaniem polskie możliwości przyjęcia większych ilości gazu ograniczone są obecnymi pojemnościami terminali, które trudno powiększyć w krótkim czasie (budowa zbiornika trwa ok. dwóch lat, a na nowy terminal potrzeba co najmniej dekady). Dodatkowo problemem logistyki morskiej są drastyczne skoki cen frachtu w momencie zwiększenia zainteresowania – a takim niewątpliwie byłoby embargo na LPG z Rosji. Zdaniem Rutkowskiego konieczne jest wyprzedzające przygotowanie ewentualnego długofalowego działania ze strony polskich firm (nawet w formie grupy zakupowej) zarówno dla poprawy bazy magazynowej, jak i zagwarantowania większych dostaw morskich.

Wystąpienia konferencyjne spotkały się z pytaniami i reakcjami, również w postaci kuluarowych rozmów słuchaczy z ekspertami. Tematyka dobrana została we współpracy z uczestnikami rynku i stanowiła odpowiedź na ich potrzeby. Na podstawie wysłuchanych prezentacji uczestnicy mogli zbudować opinię na temat szeregu istotnych dla branży zagadnień.


Uczestnicy

1. SPS a.s.
1. SPS a.s.
A-95 Consulting Group
A-95 Consulting Group
AC Spółka Akcyjna
AC Spółka Akcyjna
ADL-NRG GmbH
ADL-NRG GmbH
AmeriGas Polska Sp. z o.o.
AmeriGas Polska Sp. z o.o.
Anwim S.A.
Anwim S.A.
Aramco Fuels Poland sp. z o.o.
Aramco Fuels Poland sp. z o.o.
ARGUS MEDIA Ltd
ARGUS MEDIA Ltd
Asotra Polska Sp. z o.o.
Asotra Polska Sp. z o.o.
BARTER S.A.
BARTER S.A.
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
BC-LDS Sp. z o.o.
BC-LDS Sp. z o.o.
BEL-ALLIANCE LLC
BEL-ALLIANCE LLC
BETA PRIM Sp. z o.o.
BETA PRIM Sp. z o.o.
Bialchem Group Spółka z o.o.
Bialchem Group Spółka z o.o.
BP Europa SE Oddział w Polsce
BP Europa SE Oddział w Polsce
CANDIA K. Jeleń Spółka Jawna
CANDIA K. Jeleń Spółka Jawna
Captrain Polska Sp. z o.o.
Captrain Polska Sp. z o.o.
CEDROB S.A.
CEDROB S.A.
CENTRUMGAZ Sp. z o.o.
CENTRUMGAZ Sp. z o.o.
CHEMET S.A.
CHEMET S.A.
CHEMIKALS Sp. z o.o.
CHEMIKALS Sp. z o.o.
CHESS-BEL
CHESS-BEL
Ciech Cargo Sp. z o.o.
Ciech Cargo Sp. z o.o.
Circle K Energy Trading SA
Circle K Energy Trading SA
Circle K Polska Sp. z o.o.
Circle K Polska Sp. z o.o.
DragonGaz Sp. z o.o.
DragonGaz Sp. z o.o.
Dystrybucja Gazu Propan-Butan ROMGAZ Roman Szultka
Dystrybucja Gazu Propan-Butan ROMGAZ Roman Szultka
DZ-L GAZ Sp. z o.o. Sp. k.
DZ-L GAZ Sp. z o.o. Sp. k.
EKO-GAS Mesjasz, Taranek, Płuciennik Sp. J.
EKO-GAS Mesjasz, Taranek, Płuciennik Sp. J.
Eko-Trans Spółka z o.o.
Eko-Trans Spółka z o.o.
ELKOM-GAZ Z. Sobieralski Sp. k.
ELKOM-GAZ Z. Sobieralski Sp. k.
ERMEWA SA
ERMEWA SA
Euro Gas d.o.o.
Euro Gas d.o.o.
Evicor AG
Evicor AG
FHU MARGAZ Marek Wysocki
FHU MARGAZ Marek Wysocki
Fortuna Oil Sp. z o.o.
Fortuna Oil Sp. z o.o.
Forwardis GmbH
Forwardis GmbH
GAL-GAZ GALEWICE Sp. z o.o. Sp. k.
GAL-GAZ GALEWICE Sp. z o.o. Sp. k.
Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.
Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.
GAS-TRADING S.A.
GAS-TRADING S.A.
GASPOL S.A.
GASPOL S.A.
GATX Rail Poland Sp. z o.o.
GATX Rail Poland Sp. z o.o.
GAZ PETROL Sp. z o.o.
GAZ PETROL Sp. z o.o.
gazeo.pl
gazeo.pl
Genver Ltd.
Genver Ltd.
GLOB-TERMINAL Sp. z o.o.
GLOB-TERMINAL Sp. z o.o.
GLT S.A.
GLT S.A.
GMG Group LLC
GMG Group LLC
GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.
GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.
GT Poland Sp. z o.o.
GT Poland Sp. z o.o.
Gulans Energy s.r.o.
Gulans Energy s.r.o.
HSL Polska Sp. z o.o.
HSL Polska Sp. z o.o.
INKO-TIME Wojciech Dudycz
INKO-TIME Wojciech Dudycz
INTERGAS Sp. z o.o.
INTERGAS Sp. z o.o.
InterTransGas GmbH
InterTransGas GmbH
IPS-System Przemysław Śmiechowski
IPS-System Przemysław Śmiechowski
IREAST Sp. z o.o.
IREAST Sp. z o.o.
J.S. Hamilton Poland S.A.
J.S. Hamilton Poland S.A.
JSC Concern Galnaftogaz
JSC Concern Galnaftogaz
KDCP Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o.
KDCP Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o.
kea system Sp. z o.o.
kea system Sp. z o.o.
Koalicja Na Rzecz Autogazu
Koalicja Na Rzecz Autogazu
LTE Polska Spółka z o.o.
LTE Polska Spółka z o.o.
MAR-ROM Marian Janiszek i Wspólnicy Sp.J.
MAR-ROM Marian Janiszek i Wspólnicy Sp.J.
MDS Gas Sp. z o.o.
MDS Gas Sp. z o.o.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
MOL Polska Spółka z o.o.
MOL Polska Spółka z o.o.
OKKO-EXPRESS LLC
OKKO-EXPRESS LLC
Olavion Sp.z o.o.
Olavion Sp.z o.o.
ONICO S.A. w restrukturyzacji
ONICO S.A. w restrukturyzacji
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
P.U.H. L.K.R. Nowakowscy Sp. J.
P.U.H. L.K.R. Nowakowscy Sp. J.
PAKAR Jacek Szpakowski
PAKAR Jacek Szpakowski
PEGAS GRUPA Sp. z o.o.
PEGAS GRUPA Sp. z o.o.
Petrax Trade Sp. z o.o.
Petrax Trade Sp. z o.o.
PETROENERGY Sp. z o.o.
PETROENERGY Sp. z o.o.
PGK Białystok Sp. z o.o.
PGK Białystok Sp. z o.o.
PHU JANI-GAZ Jan Bartelak
PHU JANI-GAZ Jan Bartelak
PKS International Cargo S.A.
PKS International Cargo S.A.
POLFRACHT Sp. z o.o.
POLFRACHT Sp. z o.o.
Polska Organizacja Gazu Płynnego
Polska Organizacja Gazu Płynnego
POLSKI GAZ S.A.
POLSKI GAZ S.A.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
Poltava Gastrade LLC
Poltava Gastrade LLC
PPS GROUP s.r.o.
PPS GROUP s.r.o.
Prometheus Energy s.r.o.
Prometheus Energy s.r.o.
Propan Rheingas GmbH & Co. KG
Propan Rheingas GmbH & Co. KG
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
Rail Cargo Group
Rail Cargo Group
Rail Cargo Logistics - Poland Sp. z o.o.
Rail Cargo Logistics - Poland Sp. z o.o.
REDGAZ Michał Stępień
REDGAZ Michał Stępień
REVA TRANSPORT Sp. z o.o.
REVA TRANSPORT Sp. z o.o.
SALINEX Sp. z o.o.
SALINEX Sp. z o.o.
SAMAT POLSKA Sp. z o.o.
SAMAT POLSKA Sp. z o.o.
SCA Petrole Polska Sp. z o.o.
SCA Petrole Polska Sp. z o.o.
Scharr CPC GmbH
Scharr CPC GmbH
Shell Polska Sp. z o.o.
Shell Polska Sp. z o.o.
SIA LAT CHEM
SIA LAT CHEM
Sibur International GmbH
Sibur International GmbH
Sloil Logistics LTD
Sloil Logistics LTD
SOCAR LPG LLC
SOCAR LPG LLC
Solar Trading Group Kft
Solar Trading Group Kft
SOLAR-GAZ Sp. z o.o.
SOLAR-GAZ Sp. z o.o.
Solumus Gas Sp. z o.o.
Solumus Gas Sp. z o.o.
SP GAZ
SP GAZ
TEZET Sp. z o.o.
TEZET Sp. z o.o.
TOK-GAZ Sp. z o.o.
TOK-GAZ Sp. z o.o.
TRAKTUS Sp. z o.o.
TRAKTUS Sp. z o.o.
TransExpedition Polska Sp. z o.o.
TransExpedition Polska Sp. z o.o.
TSL Sp. z o.o.
TSL Sp. z o.o.
TWO BROTHERS Company s.r.o.
TWO BROTHERS Company s.r.o.
TYCZKA POLSKA Sp. z o.o.
TYCZKA POLSKA Sp. z o.o.
UNIGAZ LPG Sp. z o.o.
UNIGAZ LPG Sp. z o.o.
Unigaz Trading Ltd
Unigaz Trading Ltd
UNIMOT Paliwa Sp. z o.o.
UNIMOT Paliwa Sp. z o.o.
UNIMOT Terminale Sp. z o.o.
UNIMOT Terminale Sp. z o.o.
VIA CARGO S.A.
VIA CARGO S.A.
Vivachem GmbH
Vivachem GmbH
WGT GROUP Sp. z o.o. Sp.k.
WGT GROUP Sp. z o.o. Sp.k.
WORLD-WIDE-TRANS Popek Mariusz
WORLD-WIDE-TRANS Popek Mariusz
ZAO Terminal West
ZAO Terminal West

©2001-2024 Information Market S.A. · Polityka prywatności · Zastrzeżenia prawne

Organizator
Logo Information Market S.A.