Open navigation
  • IMG_4120.jpg
  • DSC_2672.jpg
  • DSC_2774.jpg
  • DSC_2589.jpg
  • DSC_2693.jpg
  • DSC_2805.jpg
  • IMG_4234.jpg
  • DSC_2751.jpg
  • DSC_2619.jpg
  • DSC_2651.jpg

XII Spotkanie Branży Petrochemicznej

Polski Rynek LPG

14-15 października 2015 r.

SBP15LPG 116Ponad 200 osób z niemal 120 firm z branży gazu płynnego zjechało się do Jachranki pod Warszawą, by po raz dwunasty już wspólnie debatować podczas konferencji, a także budować i podtrzymywać relacje biznesowe. Tegoroczna konferencja była zdominowana tradycyjnie już przez tematy podatkowe, które od zawsze rozgrzewają branżę oraz wątki praktyczne prowadzenia biznesu paliwowego.

To już XII konferencja odbywająca się podczas Spotkania Branży Petrochemicznej - Polski Rynek LPG, która rozpoczęła się gorącym wśród przedstawicieli rynku tematem podatkowym - zmian akcyzowych dotyczących branży LPG, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

DSC 2619Ekspertem w tym temacie był Pan Krzysztof Musiał z kancelarii prawnej CWW. Mecenas omówił na początku najistotniejsze zmiany, które wiążą się z wejściem w życie nowych przepisów dla przedstawicieli firm.

Wymienił i skomentował m.in. wprowadzenie możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla podmiotów, które uruchomią nową instalację wykorzystującą wyroby gazowe, zmiany w regulacjach dot. wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, wprowadzenie nowych unormowań odnoszących się do opodatkowania strat olejów smarowych czy uchylenie przepisów uzależniających stosowanie zwolnienia od akcyzy dla wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie od prowadzenia stosownej ewidencji. Ekspert wspomniał również o zmianach istotnych z perspektywy rynku. Tu zaakcentował m.in. wątek o zmianach definicji ustawowych, nowych elementach, które pojawią się na fakturach sprzedaży, wyrobach zwolnionych ze względu na przeznaczenie czy nowymi obowiązkami, które narzucone są przedsiębiorcom w związku z prowadzeniem nowych ewidencji. Na koniec ekspert wymienił nowy rodzaj dokumentów oraz omówił sposób ich ewidencji, który firmy paliwowe będą musiały przyjąć w swojej działalności. Swoją prezentację ekspert zakończył podsumowaniem ważnych dla branży zapadłych orzeczeń w sprawach rynkowych oraz tych, które w zakresie akcyzy będą rozpoznane w najbliższym czasie, a które mogą wnieść wiele jeśli chodzi o prowadzenie działalności.

SBP15LPG 130Wystąpienie mecenasa, który na temat akcyzy spojrzał swoim zawodowym okiem, idealnie dopełnił swoją prezentacją drugi prelegent - Pan Piotr Liszek z firmy PETRAX sp. z o.o., który z kolei zapoznał słuchających z tematem praktycznego podejścia podczas kontroli podatkowych przeprowadzanych w firmach paliwowych. W oparciu o doświadczenia firmy, ekspert opracował na potrzeby prezentacji szereg ciekawostek, z którymi zetknął się w swojej pracy, dostarczając w ten sposób słuchaczom praktycznych porad. Na początku wspomniał, że w ciągu 12 miesięcy firma przeszła 78 czynności kontrolnych. Pan Liszek z dumą podkreślił, że mimo licznych kontroli firma wyszła obronną ręką z wynikiem „bez zastrzeżeń”. W oparciu o te doświadczenia, prelegent podzielił się swoimi spostrzeżeniami w jaki sposób firmy paliwowe mogą sobie radzić z tego rodzaju kontrolami. Na początku przytoczył zasady, które obowiązują urzędników organów skarbowych, m.in.: że urzędników obowiązuje zasada prawdy obiektywnej, zasada czynnego udziału strony w postępowaniu, zasada dwuinstancyjności, zasada przekonywania czy zasada jawności wyłącznie dla stron.

SBP15LPG 104Ekspert wspomniał o wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego z 2008 roku o tym, że naruszenie którejkolwiek z zasad ogólnych należy rozpatrywać w kategoriach naruszenia prawa procesowego. Przytoczył również wyrok z 2004, że przy stosowaniu przepisów prawa materialnego organ podatkowy w przypadku wszelkich niejasnych przepisów nie może rozstrzygać na niekorzyść strony. Pan Piotr omówił także podstawy prawne oraz wymienił najczęściej przywoływane artykuły podatkowe, a także rodzaje czynności kontrolnych, którym poddawane są firmy z rynku paliw. Ciekawą kwestią wspomnianą przez eksperta był zakres kontroli podatkowej, czyli co dokładnie organa skarbowe mogą robić w ramach wykonywania swoich obowiązków. Przytoczył także które z działań urzędników stanowią przekroczenie ich uprawnień. Na koniec podsumował, co jego zdaniem mogą robić firmy żeby skutecznie przeciwdziałać przypadkom wymuszeń stosowanym przez reprezentantów organów skarbowych. Zdaniem eksperta przedstawiciele kontrolowanych firm powinni czynnie brać udział w tym procesie: składać wyjaśnienia, dodawać swoje uwagi do protokołu, składać oświadczenia oraz dołączać wnioski dowodowe. Wiceprezes firmy PETRAX zachęcił, by zadawać urzędnikom pytania, co stanowi podstawę żądań. Istotnym elementem obrony firmy jest także według prelegenta dowodzenie o zachowaniu przez nią należytej staranności przedsiębiorstwa.

SBP15LPG 158Drugi panel dyskusyjny rozpoczął się wystąpieniem Pana Wojciecha Kotali z kancelarii Kotala & Cabaj. Pan mecenas przybliżył słuchaczom temat zmian w podejściu ARM do kwestii zapasów obowiązkowych. Na początku omówił jak przebiegają transakcje z udziałem pośredników handlowych i przytoczył najważniejsze przepisy ustawy o zapasach. Ekspert na konkretnych przykładach pokazał jak sprzeczne potrafią być interpretacje przedstawicieli ARM jeśli chodzi o spełnienie obowiązku tworzenia zapasów przez firmy paliwowe.

SBP15LPG 174Z tematem branżowym, ale dotyczącym usprawnienia prowadzenia działalności paliwowej przy pomocy nowoczesnych narzędzi IT wystąpili eksperci z firmy Sygnity SA: Pan Tomasz Biernacki - Dyrektor Zarządzający Sprzedaży oraz Radosław Hermaszewski - Starszy Menedżer Portfela Projektów. Prelegenci zapoznali słuchaczy na sali z autorskim rozwiązaniem firmy – PetroHurt, który jest odpowiedź na wyzwania, jakie branża paliwowa stawia przed dostawcami nowoczesnych technologii IT. Omówili koncepcję proponowanego rozwiązania i szereg funkcjonalności, które składają się na oferowany system. Pokazali w jaki sposób usprawnia on pracę ludzi z branży LPG, prezentując jego możliwości na konkretnych przykładach procesów, które toczą się w obszarze sprzedaży hurtowej LPG.

SBP15LPG 177Następnym prelegentem, który pojawił się ze swoją prezentacją był Pan Tomasz Klonowski z Grupy LOTOS SA. Ekspert rozprawiał o tym czy zmiana procesów rafineryjnych spowoduje zwiększenie dostępności gazu na rynku polskim. Pan Tomasz rozpoczął swój występ od przytoczenia garści informacji na temat działalności Grupy LOTOS. Omówił jak wygląda transport ropy naftowej, realizacja programu EFRA oraz to jak wygląda działalność firmy w segmencie handlowym. Ciekawostką była informacja na temat tego co LOTOS produkuje z jednej baryłki ropy oraz jak wygląda roczna produkcja gazów płynnych w 2015 roku, a także omówił kwestię sprzedaży gazów płynnych oraz udziału w rynku.

SBP15LPG 181Trzeci ostatni panel dyskusyjny rozpoczął się wystąpieniem przedstawiciela Banku Pekao SA – Pana Andrzeja Halesiaka, który przybliżył temat wpływu ogólnoświatowych zmian rynkowych na sektor LPG. Ekspert omówił pokrótce jak wygląda otoczenie globalne i roztoczył przed słuchaczami perspektywy polskiej gospodarki na lata 2015-2016.

Panel zakończył się podsumowującym wystąpieniem analityków rynku paliw z Information Market na temat tego jak prezentuje się polski rynek LPG. Prelegenci zastanawiali się również w którą stronę on zmierza. Analitycy podali liczby, które charakteryzują krajowy rynek gazu płynnego i podsumowali konsumpcję sektorową. Prelegenci zwrócili uwagę na ciekawy wątek reeksportu LPG obserwowany od kilku lat. Wymienili także poszczególne grupy uczestników rynku oraz przytoczyli krajowych liderów branży.

Relacja wideo

Lista uczestników

AmeriGas Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa, Polska
Tel. +48 42 649 28 62 , fax +48 42 649 25 11
www.amerigas.pl
Apexim AB Paliwa Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra, Polska
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 5
84-230 Rumia, Polska
Tel. +48 58 677 77 77 , fax +48 58 677 77 09
www.baltykgaz.pl
Bank Pekao S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 656 00 00
www.pekao.com.pl
BarMalGas GmbH
Seestrasse 33
14974 Ludwigsfelde OT Genshagen, Niemcy
Tel. +49 (0) 3378 20 89 500 , fax +49 (0) 3378 20 89 501
www.barmalgas.de
BARTER S.A.
ul. Legionowa 28
15-281 Białystok, Polska
Tel. +48 85 748 53 00 , fax +48 85 748 52 99
www.bartergaz.pl
BC-LDS Bobkiewicz, Cholewiński Sp. J.
ul. Gulińskiego 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
Tel. +48 41 247 50 70 , fax +48 41 247 01 05
www.bclds.pl
Beloil Polska Sp. z o.o.
ul. Dzielna 58
01-029 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 622 03 64 , fax +48 22 891 00 24
www.beloil-poland.pl
BETA PRIM Sp. z o.o.
ul. Bieławin 7
22-100 Chełm, Polska
Tel. +48 82 565 42 43 , fax +48 82 565 42 43
www.betaprim.pl
Bialchem Group Spółka z o.o.
ul. Warszawska 39
15-062 Białystok, Polska
Tel. +48 85 654 46 33 , fax +48 85 875 57 99
www.bialchem.pl
BP Europa SE Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska
Tel. +48 12 619 12 00 , fax +48 12 619 15 00
www.bp.com
CGH Polska Sp. z o.o.
ul. Srebrna 39
85-461 Bydgoszcz, Polska
Tel. +48 52 370 66 85 , fax +48 52 370 66 63
www.cgh.com.pl
CHEM-GAZ Sp. z o.o.
ul. Kabacki Dukt 4/102
02-798 Warszawa, Polska
Tel. +48 24 366 80 80 , fax +48 24 366 80 80
www.chemgaz.pl
CHEMIKALS Sp. z o.o.
Siedlisko 8
14-500 Braniewo, Polska
Tel. +48 55 620 87 00
www.logisticterminalbraniewo.pl
CHEM-LINE Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 15
09-402 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 60 60 , fax +48 24 366 76 76
www.chemline.pl
Conec Trade GmbH Mineralölhandelsgesellschaft
Margeritenweg 3
D-79312 Emmendingen, Niemcy
Tel. +49 2841 932 920 , fax +49 2841 932 911
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa
ul. Włodkowica 10/11
50-072 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 780 76 00 , fax +48 71 780 76 00
www.cww.pl
DANIER Holdings L.P.
Suit 1, 78 Montgomery Street
EH7 5JA Edinburg, Scotland, Anglia
DAXIN POLAND Sp. z o.o.
Wysoka, ul. Motylkowa 20/6
52-200 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 721 58 51 , fax +48 71 721 58 52
DELTA-GAS GROUP Sp. z o.o.
Solec 63
00-409 Warszawa, Polska
Tel. +48 23 661 15 46 wew. 26 , fax +48 22 533 50 14
www.deltagas.pl
DragonGaz Sp. z o.o.
ul. Kościelna 10
52-314 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 334 90 00 , fax +48 71 334 90 01
www.dragongaz.pl
DUON Dystrybucja S.A.
ul. Serdeczna 8, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo, Polska
Tel. +48 61 664 18 50 , fax +48 61 664 18 51
www.kri.pl
Dystrybucja Gazu Propan-Butan ROMGAZ Roman Szultka
Sąpolno 69 F
77-320 Przechlewo, Polska
Tel. +48 59 833 10 27 , fax +48 59 833 10 27
www.romgaz.com.pl
Dystrybucja Gazu Propan-Butan Marian Dzwonnik
Wierzchucinek 2
86-014 Sicienko, Polska
Tel. +48 52 381 50 29 , fax +48 52 381 50 29
www.dzwonnik.pl
ELKOM-GAZ Zygmunt Sobieralski
Przedmość, ul. Główna 7A
46-320 Praszka, Polska
Tel. +48 34 359 21 65 , fax +48 34 359 21 66
www.elkom-gaz.pl
EUROCHEM Sp. z o.o.
Siedlisko 8
14-500 Braniewo, Polska
Tel. +48 55 620 87 00 , fax +48 55 620 87 03
www.eurochem.pl
EUROGAZ Jacek Pakulski
Białkowo 30 d
87-400 Golub-Dobrzyń, Polska
Tel. +48 56 683 24 28 , fax +48 56 683 52 34
www.eurogaz.net.pl
Euro Gas d.o.o.
Otmara Mahera bb
24000 Subotica, Serbia
Tel. +381 24 664 613 , fax +381 24 551 771
info@euro-gas.com
www.euro-gas.com
FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp.J.
ul. Pstrowskiego 28
10-602 Olsztyn, Polska
Tel. +48 89 533 56 06 , fax +48 89 533 34 80
www.falco.pl
FORNAX TRADING Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 16/413
01-248 Warszawa, Polska
Fornet Sp. z o.o.
ul. Sarnacka 10c/8
00-972 Warszawa, Polska
GAL-GAZ GALEWICE Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Zmyślona 11
98-405 Galewice, Polska
Tel. +48 62 783 82 88 , fax +48 62 783 82 98
www.gal-gaz.pl
GASPOL S.A.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 530 00 00 , fax +48 22 530 00 01
www.gaspol.pl
GASTEN S.A.
ul. Chrzanowskiego 8
81-338 Gdynia, Polska
GAS-TRADING S.A.
ul. Różana 8/17
02-548 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 845 62 09 , fax +48 22 845 62 08
www.gas-trading.com.pl
Gas-Trade, part of Global Auction Service B.V.
Raffendonkstraat 18
5688 DK Oirschot, Holandia
gas-trade.nl
Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.
ul. Metalowców 27
39-200 Dębica, Polska
Tel. +48 14 676 06 44 , fax +48 14 676 06 45
www.gtp.pl
GazCologne Trading-Service GmbH
Rommersdorfer Str. 90
D-53604 Bad Honnef, Niemcy
Tel. +49 (0) 22 24 978-128
www.gazcologne.de
Gazeo s.c.
ul. Pogonowskiego 5/7
90-745 Łódź, Polska
Tel. +48 42 661 91 30 , fax +48 42 661 91 31
GAZ Bogdan Kijenia
ul. Kościuszki 75A
05-822 Milanówek, Polska
Tel. +48 22 759 02 87 , fax +48 22 759 02 80
Genver Ltd.
Annis Komninis str., 4 office 303
1060 Nicosia, Cypr
Tel. +357 22 76 61 05 , fax +357 22 76 61 25
www.genver.com
GLOB-TERMINAL Sp. z o.o.
Al. 1000-lecia P.P. 4
15-111 Białystok, Polska
Tel. +48 85 653 91 85 , fax +48 85 676 05 50
www.glob-terminal.pl
GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
Tel. +48 62 735 84 08 , fax +48 62 735 84 09
gok.pl
GROSIK s.c. Marek & Łukasz Maszczyk
ul. Kraszewskiego 1
97-500 Radomsko, Polska
www.grosiksc.pl
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
HADEX-GAZ Sp. z o.o.
ul. J.H. Dąbrowskiego 536
60-451 Poznań, Polska
Tel. +48 61 849 91 89 , fax +48 61 848 92 58
www.hadex-gaz.pl
HIGHFINGER INDUSTRIAL SERVICES Sp. z o.o.
ul. Ciołkowskiego 24
15-545 Białystok, Polska
Tel. +48 85 740 42 93 , fax +48 85 732 92 04
HILLTECH M&S s.c.
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce, Polska
www.hilltech.pl
INTERGAS Sp. z o.o.
ul. Tczewska 32
70-850 Szczecin, Polska
Tel. +48 91 460 01 85 , fax +48 91 469 08 92
www.intergas.com.pl
Inwestycje Rurociągowe Wschód Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 3
21-540 Małaszewicze, Polska
Tel. +48 83 374 13 87 , fax +48 83 374 13 86
www.ireast.pl
J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 766 99 17 , fax +48 58 766 99 01
www.hamilton.com.pl
JS Sp. z o.o.
ul. Kościelna 1
16-002 Dobrzyniewo Duże, Polska
KRALUPOL a.s.
Jandova 10/3
190 00 Praha 9, Czechy
Tel. +42 0315 705 105 , fax +42 0315 705 405
www.kralupol.cz
Krypton Sp. z o.o.
ul. Wałowa 6
08-110 Siedlce, Polska
Tel. +48 25 633 43 04 , fax +48 25 644 05 95
www.kryptonlpg.pl
LANDI RENZO Polska Sp. z o.o.
ul. Graniczna 79a
05-410 Józefów, Polska
Tel. +48 22 769 28 64 , fax +48 22 789 53 74
www.landi.pl
Latvijas Propana Gaze SIA
Kurzemes prospekts 19
LV-1067 Riga, Łotwa
Tel. +371 67 81 50 25 , fax +371 67 41 37 12
www.lpg.lv
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 76 54 , fax +48 58 308 76 99
lotoskolej@lotoskolej.pl
www.lotoskolej.pl
LPG ENERGY Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 72
16-400 Suwałki, Polska
Tel. +48 87 566 41 31
LPG Moravia SE
Biskupsky Dvur 2095/8
11000 Praha, Czechy
LPG Trans Polska Sp. z o.o.
ul.Gwiaździsta 7A/8
01-651 Warszawa, Polska
LUKOIL Polska Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 520 26 80 , fax +48 22 520 26 81
MAR-ROM Spółka Jawna Marian Janiszek i Wspólnicy
Dobrut 18b
26-505 Orońsko, Polska
Tel. +48 48 332 94 90 , fax +48 48 332 09 10
www.marrom.pl
MDS Gas Sp. z o.o.
ul. Miłosławska 1A
62-307 Borzykowo, Polska
Tel. +48 61 438 53 85 , fax +48 61 438 53 85
mdsgas.pl
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-837 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 693 53 09
www.mg.gov.pl
MOL PLC
Oktober huszonharmadika u. 18
1117 Budapest, Węgry
Tel. +36 1 209-0000
www.mol.hu
NACCO A CIT COMPANY
ul. Noskowskiego 12/24
02-746 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 258 52 90 , fax +48 22 258 52 90
www.naccorail.com
Novatek Polska Sp. z o.o.
al. Pokoju 1
31-548 Kraków, Polska
Tel. +48 12 290 33 03 , fax +48 12 290 33 05
www.novatekpolska.pl
OKMARIT Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 758/1
81-868 Sopot, Polska
Tel. +48 58 782 67 00
ONICO S.A.
ul. Flory 3/4
00-586 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 497 10 38 , fax +48 22 497 10 39
www.onico.pl
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 58
45-701 Opole, Polska
Tel. +48 77 451 51 10 , fax +48 77 451 51 40
www.orlencs.pl
ORLEN GAZ Sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 46a
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 364 75 00 , fax +48 24 364 75 01
www.orlengaz.pl
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
Perfektgaz Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
05-800 Pruszków, Polska
PETRAX Sp. z o.o.
ul. Puławska 111A /119
02-707 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 844 73 01 , fax +48 22 844 91 36
www.petrax.com.pl
PETRODOM Venna Spółka z o.o. sp.k.
ul. Sidorska 61
21-500 Biała Podlaska, Polska
Tel. +48 83 344 44 07 , fax +48 83 342 65 38
www.petrodom.pl
PETROLGAS s.r.o.
Rohacova 188/37
130 00 Praga, Czechy
Tel. +42 0585 205 586
Piotr Szałaj Spedycja
ul. Połaniecka 2/25
22-100 Chełm, Polska
PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.
ul. Leszno 12
01-192 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 534 03 00 , fax +48 22 534 04 14
www.tradetrans.eu
POLISH GAS OIL Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 104/42
00-764 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 858 34 44 , fax +48 22 858 35 25
Polska Organizacja Gazu Płynnego Związek Pracodawców
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 336 12 32 , fax +48 22 826 10 09
www.pogp.pl
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra, Polska
Tel. +48 68 329 14 00 , fax +48 68 329 14 30, +48 68 329 11 85
zielonagora.pgnig.pl
POLSKI GAZ S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 330 59 00 , fax +48 22 330 59 01
www.polskigaz.pl
PPHU TAMIR Mirosława Jasińska, Bogusław Młotkowski Sp. J.
ul. Wojska Polskiego 18
95-060 Brzeziny, Polska
Tel. +48 42 710 83 60 , fax +48 42 710 83 60
www.tamirgaz.eu
P.P.H.U. WAGAT sp.j. Wielogórscy
ul. Gdańska 95
07-100 Węgrów, Polska
Tel. +48 25 792 36 10
wagat.com.pl
Primagaz Central Europe Ges.m.b.H
Salztorgasse 2/5
A- 1010 Vienna, Austria
Tel. + 43 1 5320546 , fax +43 1 5321517
www.shvenergy.com/lpg/
PROBUGAS a.s.
Mileticova 23
82109 Bratislava, Słowacja
www.probugas.sk
PRVA SLOVENSKA PROPANBUTANOVA SPOLOCNOST, a.s.
SNP 1301
SK 96501 Ziar nad Hronom, Słowacja
Tel. +42 1905 758 065 , fax +42 1456 723 713
www.1sps.sk
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Grochowa 2A
15-423 Białystok, Polska
Tel. +48 85 742 20 11 , fax +48 85 742 41 65
www.gk.bialystok.pl
Przedstawicielstwo Thomson Reuters w Rosji
Petrovka 5
107031 Moskwa, Rosja
Tel. +7 495 961 01 00 , fax +7 495 961 01 31
www.thomsonreuters.ru
P.U.H. TIBOJ
ul.Nowica 8/3
14-405 Wilczęta, Polska
SALINEX Sp. z o.o.
ul. Piotra Bartoszcze 25
88-100 Inowrocław, Polska
Tel. +48 52 354 01 00 , fax +48 52 354 01 01
www.salinex.com.pl
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
Scharr CPC GmbH
Liebknechtstr. 50
70565 Stuttgart, Niemcy
Tel. +49 (0) 711 78 68-0
www.scharr-cpc.de
Smart Management
Bierieżanskaja 12/1
04-201 Kijów, Ukraina
Tel. +93 600 98 68
SPEDGAZ S.C. M.M. ROMANOWSCY
Mokra Lewa 21
96-100 Skierniewice, Polska
Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 86
02-603 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 564 00 00 , fax +48 22 564 00 10
www.statoil.pl
SYGNITY S.A.
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 290 88 00 , fax +48 22 290 88 01
www.sygnity.pl
TESLA Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 34 lok. 5
09-410 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 66 65 , fax +48 24 366 66 67
www.teslafuels.com.pl
TRANSGAZ S.A.
 
21-512 Zalesie, Polska
Tel. +48 83 375 13 14 , fax +48 83 375 13 04
www.transgaz.pl
Transpetrol Sp. z o.o.
ul. Lwowska 34
41-500 Chorzów, Polska
Tel. +48 32 609 60 01 , fax +48 32 609 60 00
www.transpetrol.de
TSL SILESIA Sp. z o.o.
ul. Rycerska 9
41-902 Bytom, Polska
Tel. +48 32 282 90 62 , fax +48 32 281 34 02
www.tsl-silesia.com.pl
TSL Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 2a
20-484 Lublin, Polska
Tel. +48 81 744 26 20 , fax +48 81 744 26 20
www.tsl.info.pl
TYCZKA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle, Polska
Tel. +48 77 405 10 27 , fax +48 77 488 64 90
www.tyczka.pl
UAB GRIVZAS
J. Kazlausko str. 33
8314 Vilnius, Litwa
www.skulas.lt
UAB SAURIDA OIL AND GAS
Montuotoju st. 8
89101 Mazeikiai, Litwa
Tel. +370 44395288 , fax +370 44395360
www.saurida.lt
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie, Polska
Tel. +48 77 461 65 48 , fax +48 77 461 64 96
www.unimot.pl
VENTO Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 5/26
35-105 Rzeszów, Polska
WBS Resources LLP
Enterprise House 82, Whitchurch Road
CF143LX Cardiff, Wales, Anglia
Wojciech Chruściel
ul. Kampinoska 4
05-092 Łomianki, Polska
WORLD-WIDE-TRANS Popek Mariusz
ul. Narcyzowa 19
22-100 Chełm, Polska
CHEMET S.A.
ul. Sienkiewicza 47
42-600 Tarnowskie Góry, Polska
Tel. +48 32 393 33 00 , fax +48 32 393 33 01
www.chemet.com.pl

Galeria

Header IMG (szary nagłówek w tle)

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2018 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne