Nawigacja
 • P1040526.jpg
 • P1040518.jpg
 • P1040576.jpg
 • P1040574.jpg
 • P1000755.jpg
 • P1000715.jpg
 • P1040555.jpg
 • P1000693.jpg
 • P1040380.jpg
 • P1040501.jpg

XV Spotkanie Branży Paliwowej Polski Rynek LPG

17-18 października 2018 r.

Centrum Kongresowe & SPA Warszawianka

W dniach 17-18 października 2018 r. w Centrum Kongresowym "Warszawianka" w Jachrance odbyło się XV Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG.

Konferencję rozpoczął bankiet, który był doskonałą okazją do nawiązania nowych biznesowych relacji. Drugi dzień wypełniły panele dyskusyjne poruszające ważne, aktualne i przykuwające uwagę branży LPG w Polsce, tematy. Konferencja zgromadziła największe krajowe firmy zajmujące się importem i obrotem gazem. 

Program Spotkania

Środa, 17 października 2018 r.

16:00-19:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Spotkania
19:00-20:00 Rejestracja uczestników
20:00-2:00 Uroczysty bankiet

Czwartek, 18 października 2018 r.

7:30-10:00 Śniadanie
10:00-10:05 Powitanie gości oraz oficjalne rozpoczęcie konferencji
10:05-11:45

Panel I

 

Najważniejsze zmiany regulacyjne i podatkowe w branży LPG 
(Wojciech Kotala, Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe)

 • podwójna opłata zapasowa w okresie do września 2016 - wygrany spór z ARM
 • czy można handlować gazem „przed granicą z RP” bez koncesji OPZ - jaki będzie wynik sporu z URE?
 • podatek od nieruchomości od infrastruktury kolejowej - szansa na istotne oszczędności
 • rewolucja w dokumentacji dostaw gazu grzewczego od 2019 - zmiana ustawy o akcyzie
11:45-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:30

Panel II

 

Efektywna komunikacja w biznesie 
(Tomasz Piekot, Pracownia Językowa)

 • Co to jest "język 3 pach" i dlaczego go dziś potrzebujemy?
 • Jakich błędów w komunikacji się wystrzegać?
 • Jak pisać efektywniej?
 • Jak budować relacje?
 • Jak komunikować się z klasą?

 

Obrót gazem w butlach a kwestie znaku towarowego
(Joanna Bogdańska, KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza)

 • obrót gazem - obrót tylko gazem czy butlą?
 • ochrona znaku towarowego zamieszczonego na butli
 • omówienie najnowszego orzecznictwa
 13:30-14:30  Lunch
 14:30-16:00

Panel III

 

Europejski rynek LPG wyzwania i szanse 
(Robert Stępień, Primagaz Central Europe GmbH)

 • europejski rynek LPG w podziale na segmenty
 • globalny bilans LPG i jego wpływ na Europę
 • perspektywy europejskiego rynku LPG

 

Aktualna sytuacja na rynku LPG w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sektora zbiornikowego
(Andrzej Olechowski, Polska Organizacja Gazu Płynnego)

 

Pozycja autogazu w Polsce
(Paweł Pawłowski. Koalicja na Rzecz Autogazu Związek Pracodawców)

 • rynek producentów oraz importerów,
 • samochody napędzane LPG,
 • szanse i zagrożenia dla branży LPG w kontekście ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 

NOWOŚĆ:
Networking biznesowy - efektywny sposób poznania nowych kontrahentów wśród uczestników konferencji

19:00-23:00 Kolacja pożegnalna

Piątek, 19 października 2018 r.

7:30-10:00 Śniadanie
10:00-12:00 Wymeldowanie i wyjazd uczestników Spotkania

Eksperci i Prelegenci

Wojciech Kotala jest prawnikiem i licencjonowanym doradcą podatkowym.

Ma ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe. W swojej karierze świadczył usługi doradztwa podatkowego w największych międzynarodowych firmach doradczych oraz kancelariach prawnych. 

Od maja 2015 r. jest wspólnikiem spółki doradztwa podatkowego Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT i akcyzą, dotyczących sektora energetycznego, spożywczego i FMCG. Szczególnym obszarem jego zainteresowań są kwestie podatkowe i regulacyjne związane z walką z szarą strefą w obrocie paliwami i elektroniką, jak również zagadnienia związane z produkcją i obrotem biokomponentami i biopaliwami ciekłymi.

Jest autorem wielu publikacji w prasie fachowej oraz był prelegentem w trakcie szeregu konferencji podatkowych i branżowych. Wojciech był zaangażowany w wiele projektów, w tym dla największych polskich przedsiębiorstw, związanych określaniem skutków podatkowych transakcji krajowych i zagranicznych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym o raz gospodarczym, w szczególności prawie sektorów regulowanych. Jej zawodowa praktyka obejmuje szerokie spektrum spraw związanych z sektorem paliw płynnych oraz branżą energetyczną. Świadczy usługi doradcze z zakresu bieżącej obsługi korporacyjnej, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji, sporządzania opinii prawnych a także tworzenia i negocjowaniem umów. Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów, w tym due diligence. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, głównie gospodarczych. Reprezentuje Klientów w sprawach spornych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Doktor językoznawstwa, komunikolog, trener efektywnej komunikacji. Kierownik Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego, w której tworzy polski wariant standardu „plain language”.

Autor książek i poradników na temat sztuki pisania. Od kilku lat upraszcza komunikację banków, firm ubezpieczeniowych, urzędów i instytucji.

Od dwóch dekad związany z branżą LPG.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, podyplomowych studiów z zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów z zarządzania w przemyśle naftowym i gazowniczym na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej. W trakcie drogi zawodowej odbył wiele specjalistycznych szkoleń w kraju i zagranicą.

W latach 1997-2008 pełnił funkcje menadżerskie w BP Polska.
Od 2009 w holdingu SHV Energy www.shvenergy.com, pracuje dla Primagaz, Gaspol S.A., WGT Sp. z o.o. jako LPG Supply Chain Manager w Primagaz Central Europe GmbH, Wiedeń.
Odpowiedzialny za realizację dostaw LPG z krajów WNP i Europy zachodniej, drogą lądową i morską.

Od  2007 r. Dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

Mgr ekonomii, absolwent SGH (SGPiS) Warszawa., wydział handlu zagranicznego ,studia podyplomowe z rachunkowości  w Akademii Ekonomicznej Poznań, ukończył szereg kursów specjalistycznych  z dziedziny energetyki, zarządzania, ,marketingu oraz bezpieczeństwa, wykładowca na uczelni wyższej w Warszawie ( 2007-2017). 2007-2011  Członek Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 2014-2018  Sekretarz Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Agencji Rezerw Materiałowych. Autor i  współautor Raportu Rocznego POGP, autor opracowania POGP 1996-2016.

Doświadczenie zawodowe: praca w firmach handlowych w tym , 6 lat w Afryce na stanowiskach kierowniczych. Od 1990 r. w sektorze energetyczno-paliwowym , w tym w koncernach zagranicznych (Progas GmBH, Total) oraz PKN Orlen, aktualnie  w ramach pracy w POGP reprezentuje w/w organizację  m.in. we wszelkich działaniach dotyczących  tworzenia przepisów prawnych/opiniowania aktów prawnych, udziału w konferencjach uzgodnieniowych.

Zainteresowania: sport, historia lokalna, podróże.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Z rynkiem autogazu związał się dzięki firmie Czakram, będącej wyłącznym koncesjonariuszem włoskiej marki BRC.

W Koalicji, skupiającej zarówno polskich producentów jak importerów, pełni funkcję koordynatora co przekłada się na pracę na rzecz rozwoju i promocji branży.

KNRA ZP została właśnie współorganizatorem targów Alternative Fuels Technology 2019.

Relacja wideo

Lista uczestników

1. SPS a.s.
SNP 1301
SK 96501 Ziar nad Hronom, Słowacja
Tel. +42 1905 758 065 , fax +42 1456 723 713
1sps@1sps.sk
www.1sps.sk
AmeriGas Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa, Polska
Tel. +48 42 649 28 62 , fax +48 42 649 25 11
www.amerigas.pl
ARC-GAS Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 14A
27-300 Lipsko, Polska
arcgaslipsko@tlen.pl
www.arcgas.pl
AUTO-GAZ Mirosław Sakwa
ul. Józefa Mehoffera 11
62-700 Turek, Polska
sakwa.net.pl
AXAN GAZ Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany, Polska
Tel. +48 25 787 87 83
www.axan.pl
BarMalGas GmbH
Seestrasse 33
14974 Ludwigsfelde OT Genshagen, Niemcy
Tel. +49 (0) 3378 20 89 500 , fax +49 (0) 3378 20 89 501
www.barmalgas.de
BARTER S.A.
ul. Legionowa 28
15-281 Białystok, Polska
Tel. +48 85 748 53 00 , fax +48 85 748 52 99
www.bartergaz.pl
Baza Paliw Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra, Polska
Tel. +48 68 325 46 40
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 5
84-230 Rumia, Polska
Tel. +48 58 677 77 77 , fax +48 58 677 77 09
www.baltykgaz.pl
BC-LDS Sp. z o.o.
ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
Tel. +48 41 247 50 70 , fax +48 41 247 01 05
biuro@bclds.pl
www.bclds.pl
BETA PRIM Sp. z o.o.
ul. Bieławin 7
22-100 Chełm, Polska
Tel. +48 82 565 42 43 , fax +48 82 565 42 43
www.betaprim.pl
Bialchem Group Spółka z o.o.
ul. Warszawska 39
15-062 Białystok, Polska
Tel. +48 85 654 46 33 , fax +48 85 875 57 99
www.bialchem.pl
BP Europa SE Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska
Tel. +48 12 619 12 00 , fax +48 12 619 15 00
www.bp.com
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa,
Tel. +48 22 209 98 90 , fax +48 22 209 98 95
info@cabajkotala.com
www.cabajkotala.com
CANDIA K. Jeleń Spółka Jawna
ul. Grunwaldzka 275A
43-603 Jaworzno, Polska
Tel. +48 32 615 50 10
biuro@candiagaz.pl
www.candiagaz.pl
CEDROB S.A.
ul. Płocka 5
06-400 Ciechanów, Polska
Tel. +48 23 672 44 11 , fax +48 23 675 04 00
www.cedrob.com.pl
CHEMET S.A.
ul. Sienkiewicza 47
42-600 Tarnowskie Góry, Polska
Tel. +48 32 393 33 00 , fax +48 32 393 33 01
www.chemet.com.pl
CHESS-BEL
ul. Zhurzhevskaya 40
210040 Vitebsk, Białoruś
secretar@chess-bel.by
www.chess-bel.by
DragonGaz Sp. z o.o.
ul. Kościelna 10
52-314 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 334 90 00 , fax +48 71 334 90 01
www.dragongaz.pl
DZWONNIK gaz
Wierzchucinek 2
86-014 Sicienko, Polska
www.dzwonnik.pl
EKO-GAS Mesjasz, Taranek, Płuciennik Sp. J.
Kaflarnia 97
98-331 Nowa Brzeźnica, Polska
Tel. +48 34 321 96 33
biuro@ekogas.com.pl
www.ekogas.com.pl
ELKOM-GAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Przedmość, ul. Główna 7A
46-320 Praszka, Polska
Tel. +48 34 359 21 65 , fax +48 34 359 21 66
www.elkom-gaz.pl
Euro Gas d.o.o.
Otmara Mahera bb
24000 Subotica, Serbia
Tel. +381 24 664 613 , fax +381 24 551 771
info@euro-gas.com
www.euro-gas.com
EUROPOL BIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Lotników 1
65-714 Zielona Góra, Polska
Tel. +48 68 451 88 87
europolbis2017@gmail.com
www.europol.zgora.pl
Expleo Sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 24/9
15-545 Białystok, Polska
Tel. +48 85 732 98 47
expleo.biuro@gmail.com
Forwardis GmbH
Charlottenstr. 16
D-10117 Berlin, Niemcy
Tel. +49 (0)30 549 793 - 30
www.forwardis.com
GAL-GAZ GALEWICE Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Zmyślona 11
98-405 Galewice, Polska
Tel. +48 62 783 82 88 , fax +48 62 783 82 98
www.gal-gaz.pl
Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.
ul. Metalowców 27
39-200 Dębica, Polska
Tel. +48 14 676 06 44 , fax +48 14 676 06 45
www.gtp.pl
GasOil Sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 24 pok. 12
15-545 Białystok, Polska
Tel. +48 85 740 42 93
biuro@gasoil.pl
GASPOL S.A.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 530 00 00 , fax +48 22 530 00 01
www.gaspol.pl
GazCologne Trading-Service GmbH
Rommersdorfer Str. 90
D-53604 Bad Honnef, Niemcy
Tel. +49 (0) 22 24 978-128
www.gazcologne.de
GLOB-TERMINAL Sp. z o.o.
Al. 1000-lecia P.P. 4
15-111 Białystok, Polska
Tel. +48 85 653 91 85 , fax +48 85 676 05 50
www.glob-terminal.pl
GMPOWER Sp. z o.o.
ul. Rynek 6
86-150 Osie, Polska
GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
Tel. +48 62 735 84 08 , fax +48 62 735 84 09
gok.pl
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
HOYER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Roździeńska 41
40-382 Katowice, Polska
Tel. +48 32 786 18 00
www.hoyer-group.com
INTERGAS Sp. z o.o.
ul. Tczewska 32
70-850 Szczecin, Polska
Tel. +48 91 460 01 85 , fax +48 91 469 08 92
www.intergas.com.pl
IREAST Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 3
21-540 Małaszewicze, Polska
Tel. +48 83 374 13 87
biuro@ireast.pl
www.ireast.pl
J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 766 99 17 , fax +48 58 766 99 01
www.hamilton.com.pl
Kea System Transport & Logistics Sp z o.o.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany, Polska
keasystem@keasystem.pl
www.keasystem.pl
Koalicja Na Rzecz Autogazu Związek Pracodawców
ul. Złota 61/100
00-819 Warszawa, Polska
Tel. +48 605 423 841
biuro@knra.pl
www.knra.pl
Lokalna Stacja Paliw Sp. z o.o.
ul. Teodorowicza 3/99
02-972 Warszawa,
MDS Gas Sp. z o.o.
ul. Miłosławska 1A
62-307 Borzykowo, Polska
Tel. +48 61 438 53 85 , fax +48 61 438 53 85
mdsgas.pl
Novatek Polska Sp. z o.o.
al. Pokoju 1
31-548 Kraków, Polska
Tel. +48 12 290 33 03 , fax +48 12 290 33 05
www.novatekpolska.pl
ONICO S.A.
ul. Flory 3/4
00-586 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 497 10 38 , fax +48 22 497 10 39
www.onico.pl
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Widełka 869
36-145 Widełka, Polska
Tel. +48 24 256 60 39
www.orlenpaliwa.com.pl
PEGAS GRUPA Sp. z o.o.
ul. Górna 1
26-803 Promna, Polska
Tel. +48 48 615 09 33
www.dostawygazu.pl
Perfektgaz Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
05-800 Pruszków, Polska
PETROENERGY Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 145A/19
02-776 Warszawa, Polska
Tel. +48 506 28 35 22
PHU MICHALSKI Andrzej Andmar
ul. Zwierzyniecka 4
62-580 Grodziec, Polska
Tel. +48 63 248 51 18
Piotr Szałaj Spedycja
ul. Połaniecka 2/25
22-100 Chełm, Polska
PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.
ul. Leszno 12
01-192 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 534 03 00 , fax +48 22 534 04 14
www.tradetrans.eu
PKS International Cargo S.A.
ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73
45-512 Opole, Polska
Tel. +48 77 454 72 97
pkscargo.pl
Polska Organizacja Gazu Płynnego Związek Pracodawców
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 336 12 32 , fax +48 22 826 10 09
www.pogp.pl
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
ul. Rejtana 17 lok. 36
02-516 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 848 45 90 , fax +48 22 848 36 05
www.popihn.pl
POLSKI GAZ S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 330 59 00 , fax +48 22 330 59 01
www.polskigaz.pl
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 62 40 , fax +48 24 365 41 60
www.orlen.pl
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra, Polska
Tel. +48 68 329 14 00 , fax +48 68 329 14 30, +48 68 329 11 85
zielonagora.pgnig.pl
Primagaz Central Europe Ges.m.b.H
Salztorgasse 2/5
A-1010 Vienna, Austria
Tel. +43 1 5320546
info@primagaz-trading.com
www.shvgas.com
PROBUGAS a.s.
Mileticova 23
82109 Bratislava, Słowacja
www.probugas.sk
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Grochowa 2A
15-423 Białystok, Polska
Tel. +48 85 742 20 11 , fax +48 85 742 41 65
www.gk.bialystok.pl
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JANI-GAZ Jan Bartelak
ul. Przemysłowa 3A
42-274 Konopiska, Polska
Tel. +48 34 329 93 35
www.jani-gaz.pl
Rail Cargo Logistics - Poland Sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 648 11 30 , fax +48 22 648 11 28
office.rcl.pl@railcargo.com
www.railcargologistics.pl
SALINEX Sp. z o.o.
ul. Piotra Bartoszcze 25
88-100 Inowrocław, Polska
Tel. +48 52 354 01 00 , fax +48 52 354 01 01
www.salinex.com.pl
Saybolt Poland Sp. z o.o.
ul. Podlaska 1
81-325 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 46 41
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
Scharr CPC GmbH
Liebknechtstr. 50
70565 Stuttgart, Niemcy
Tel. +49 (0) 711 78 68-0
www.scharr-cpc.de
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 329 22 22 , fax +48 22 329 22 20
www.sgs.pl
Shell Polska Sp. z o.o.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa,
Tel. 22 570 00 00
info.pl@shell.com
www.shell.pl
Sibur International GmbH
Prinz-Eugen Str. 8-10
1040 Wien, Austria
Tel. +43 1 370 8000 10
office@sibur-int.com
Solvachem Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław, Polska
Tel. (71) 799 55 00
kontakt@solvachem.pl
www.solvachem.pl
Tomasz Piekot Laboratorium Językowe
ul. Złota 9
55-093 Kiełczów, Polska
TRANSGAZ S.A.
 
21-512 Zalesie, Polska
Tel. +48 83 375 13 14 , fax +48 83 375 13 04
www.transgaz.pl
TSL Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 2a
20-484 Lublin, Polska
Tel. +48 81 744 26 20 , fax +48 81 744 26 20
www.tsl.info.pl
TYCZKA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle, Polska
Tel. +48 77 405 10 27 , fax +48 77 488 64 90
www.tyczka.pl
UAB GRIVZAS
J. Kazlausko str. 33
8314 Vilnius, Litwa
www.skulas.lt
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie, Polska
Tel. +48 77 461 65 48 , fax +48 77 461 64 96
www.unimot.pl
VTG Rail Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
ul. Gwiaździsta 7b/8
01-651 Warszawa, Polska
WASCOSA AG
Werftestrasse 4
6005 Lucerne, Szwajcaria
info@wascosa.ch
www.wascosa.ch
WBS Resources LLP
Enterprise House 82, Whitchurch Road
CF143LX Cardiff, Wales, Anglia
WORLD-WIDE-TRANS Popek Mariusz
ul. Narcyzowa 19
22-100 Chełm, Polska
Zakład Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o.
ul. Jachowicza 1
35-311 Rzeszów, Polska
Tel. +48 17 854 40 38
www.greengas.pl
headerimg

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2020 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne