Nawigacja
 • _1200449.jpg
 • _1200474.jpg
 • _1200479.jpg
 • _1200521.jpg
 • _1200528.jpg
 • _1200531.jpg
 • _1200556.jpg
 • _1200567.jpg
 • _1200574.jpg
 • _1200602.jpg

XI Spotkanie Branży Paliwowej

Polski Rynek Biopaliw

18-19 kwietnia 2018 r.
Hotel MERCURE Wrocław Centrum

Już po raz jedenasty przedstawiciele firm z sektora polskiego rynku biopaliw i biokomponentów spotkali się na konferencji branżowej, organizowanej przez Information Market S.A. Tym razem w samym sercu stolicy Dolnego Śląska - hotelu Mercure Wrocław Centrum.

Spotkanie Branży Biopaliw było, jak co roku, doskonałą okazja do rozmów i budowania relacji biznesowych w gronie firm, znajdujących się w ścisłej czołówce podmiotów działających w tym sektorze gospodarki. Licznym kontaktom sprzyjała zarówno atmosfera bankietu zorganizowanego na rozpoczęcie - wieczorem 18 kwietnia 2018 r. - jak i część konferencyjna zrealizowana w czwartek 19 kwietnia 2018 r.

Prelekcje i wystąpienia ekspertów dotyczyły aktualnych tematów, istotnych dla prowadzenia biznesu i rozwoju różnych sektorów szeroko rozumianej branży 'bio'. Wśród zagadnień znalazły się m.in nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach, wpływ zniesienia cła na import z Ameryki Południowej na opłacalność krajowej produkcji estrów oraz realne możliwości rozwoju nowych technologii, jak instalacje HVO. Omówione zostały również aktualne interpretacje dotyczące przepisów podatkowych w zakresie obowiązujących stawek VAT na produkty biopaliwowe czy komponenty do ich produkcji, jak również nowe rozwiązanie dla firm, czyli mechanizm podzielonej płatności – split payment.

Program Spotkania

 

Środa, 18 kwietnia 2018 r.

16:00-19:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Spotkania.
20:00-2:00 Uroczysty bankiet.

Czwartek, 19 kwietnia 2018 r.

7:30-10:00 Śniadanie.
10:00-10:15 Powitanie gości oraz oficjalne rozpoczęcie konferencji.
10:15-12:15

Panel I


Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

 • zmiany dotyczące tzw. obligatoryjnego bio-blendingu,
 • ograniczenia dotyczące stawki VAT dla surowców do produkcji estrów,
 • zmiana definicji biopaliw ciekłych i biowęglowodorów ciekłych,
 • doprecyzowanie konstrukcji kalkulacyjnej NCW,
 • wysokość NCW i współczynnik redukcyjny,
 • double counting i cropp cap,
 • opłata zastępcza,
 • zmiany dotyczące kar i sankcji,
 • czynności skutkujące obowiązkiem NCW i bioblendingu,
 • fundusz niskoemisyjnego transportu i opłata emisyjna.

Tomasz Pańczyszyn, Naczelnik Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw Odnawialnych w Ministerstwie Energii
Krzysztof Rutkowski, Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o.

12:15-12:45 Przerwa kawowa.
12:45-14:45

Panel II

Split payment oraz "należyta staranność" w praktyce

 • split payment - istota instytucji,
 • sposób posługiwania się instytucją split paymentu w kontaktach z kontrahentami,
 • konsekwencje prawne związane ze środkami na wydzielonym rachunku VAT,
 • dopuszczalność wykorzystania środków z rachunku VAT na inne niż VAT cele,
 • należyta staranność – praktyka organów podatkowych,
 • należyta staranność a tzw. Nadużycie prawa w orzecznictwie sądowym,
 • praktyczne aspekty związane z ryzykiem kontroli w zakresie należytej staranności,
 • zachowanie organizacji w zakresie ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia

Krzysztof Musiał, CWW S.Cetera, M.Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa

 

Wpływ zniesienia cła na import z Ameryki Południowej na opłacalność krajowej produkcji estrów

 • import biodielsa do Europy - zmiana uwarunkowań prawnych
 • potencjał produkcyjny biodielsa w Argentynie i Indonezji
 • wpływ zmian w handlu międzynarodowym na rynek oleju rzepakowego w Polsce i Europie

Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

14:45-15:45 Lunch.
15:45-17:00

Panel III

Możliwości rozwoju nowych technologii produkcji biopaliw

 • inwestycje w instalacje co-HVO, w kontekście nowych przepisów obowiązujących od 2018 r.
 • obowiązkowy blending a zmiany w realizacji NCW - praktyka roku 2018
 • perspektywa realizacji NCR na rok 2020

Jarosław Cendrowski, Grupa LOTOS S.A.

 

Kontrole KOWR i URE u wytwórców i podmiotów realizujących NCW

 • zmiany dotyczące sprawozdawczości BIO od 2018 r.,
 • uprawnienia kontrolne organów URE i KOWR,
 • standardowy zakres kontroli i weryfikowana dokumentacja,
 • uprawnienia kontrolowanego i kroki pokontrolne,
 • najczęstsze nieprawidłowości,
 • źródła ochrony prawnej.

Jan Zimnicki Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o.

17:00-17:30 Zakończenie i wyjazd uczestników Spotkania

* Udział eksperta w trakcie potwierdzania.
Organizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w programie Spotkania w okresie poprzedzającym wydarzenie.

Eksperci i Prelegenci

Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy. Dwukrotnie najlepszy doradca podatkowy w zakresie akcyzy według rankingu Dziennika Gazety Prawnej (lata 2016 i 2017) oraz według Dziennika Rzeczpospolita (2016 i 2017).
Kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce akcyzy, opłaty paliwowej i postępowań podatkowych, doradztwa prawnego na rzecz branży paliwowej, biopaliwowej i chemicznej.
W latach 2012 – 2015 lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte i Ernst & Young.
Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – Przewodniczący Grupy Akcyzowej.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i procedury podatkowej.
Prelegent na licznych konferencjach naukowych i branżowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Senior Partner w kancelarii Musiał i Partnerzy. Doradca Podatkowy od 1991 roku. W latach 1995 - 1998 przedstawiciel polskich doradców podatkowych Confederation Fiscale European zajmujący się z ramienia Polski podatkami bezpośrednimi i fuzjami i przekształceniami trans granicznymi z ramienia Commitee Fiscal. W latach 1995 - 1996 członek zespołu do spraw oceny polskiego systemu podatkowego w Instytucie Finansów przy Ministrze Finansów. Autor ponad 50 publikacji z zakresu prawa podatkowego materialnego, prawa procesowego i międzynarodowego prawa podatkowego. Ekspert sejmowej komisji finansów publicznych i budżetu w IV, V i VI kadencji, w latach 2000-2010 członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2007 - 2010 jej przewodniczący.

Absolwent wydziału zootechnicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu europeistyki i politologii. W początku kariery zawodowej związany z organizacjami rolniczymi. W latach 2008-2010 przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych przy Komitecie Zawodowych Organizacji Rolniczych Copa w Brukseli, gdzie od 2015 roku sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej „Bioenergia”. W 2010 roku wyróżniony odznaką honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”.
Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Biopaliw, a od marca 2011 roku jest także Członkiem Zarządu KIB. Koordynator działalności Koalicji Na Rzecz Biopaliw współtworzonej przez KIB wraz z innymi organizacji branżowymi rolniczymi. Od czerwca 2015 roku pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Generalnego Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, jak również Członka Zarządu z ramienia PSPO Europejskiej Organizacji Producentów Oleju FEDIOL. Od 2016 roku Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.
Autor szeregu publikacji i artykułów z zakresu rolnictwa, energii odnawialnej, przemysłu spożywczego i biopaliw transportowych.

Jarosław Cendrowski, ukończył finanse i bankowość na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1995-2007 związany był z sektorem bankowym, pracując w BGŻ,PEKAO SA,ING, BOŚ w wydziałach zajmujących się finansowaniem działalności podmiotów gospodarczych. 
W Grupie LOTOS od roku 2007. Zajmuje się między innymi polityką regulacyjną w obszarze odnawialnych źródeł energii w transporcie, w szczególności w zakresie biopaliw. Z ramienia Grupy LOTOS brał udział w procesie opiniowania i uzgadniania implementacji do prawa polskiego Dyrektyw RED, FQD, ILUC  zarówno na etapie prac rządowych jak i parlamentarnych. Uczestnik grup roboczych POPIHN, aktualnie pracuje na stanowisku koordynatora w Biurze Komunikacji, Zespole ds. Regulacji i Relacji Międzynarodowych.

Konsultant w kancelarii KDCP Kilkuletnie doświadczenie w tematyce akcyzy, biopaliw, prawa energetycznego oraz postępowań.
Członek zespołu audytowego BIO kancelarii KDCP (audyty wytwórców i podmiotów realizujących NCW).
Autor publikacji prasowych w tematyce regulacji prawnych dot. biopaliw i biokomponentów.


Przydatne informacje

Organizator dokonał wstępnej rezerwacji puli noclegów dla uczestników Spotkania, która jest gwarantowana tylko do piątku 30 marca 2018 r.
Formularz rezerwacyjny uprawniający do skorzystania z promocyjnej ceny pokoi w hotelu Mercure Wrocław Centrum, przesyłany jest przez Organizatora  razem z  potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia udziału w Spotkaniu Branży Biopaliw. Warto zadbać o wcześniejsze przesłanie zgłoszenia uczestnictwa, gdyż po wskazanym terminie rezerwacja gwarantowana wygasa. Pokoje niewykorzystane wrócą do dyspozycji Hotelu, będą przydzielane w ramach ich dostępności w cenach standardowych - obowiązujących na dzień złożenia rezerwacji.

Hotel Mercure Wrocław Centrum

Pl. Dominikański 1, 50-159 Wrocław – Polska

Biznes i wypoczynek w mieście spotkań. Tylko kilka kroków dzieli hotel od historycznych atrakcji wrocławskiego Rynku i Ostrowa Tumskiego oraz tętniących życiem ulic modnego miasta.
Hotel oferuje 151 pokoi, w tym 123 pokoje standardowe, 21 pokoi Privilege oraz 7 apartamentów. Dwa pokoje przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie pokoje wolne od dymu tytoniowego.
Usługi hotelowe obejmują: parking na 200 miejsc, obsługę hotelową, usługi wellness, Wi-Fi, Mercure Web Corner z dostępem do Internetu, prasę codzienną. Infrastruktura hotelowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Odległości:
 - Dworzec kolejowy Wrocław Główny: 1 km
 - Port lotniczy Wrocław-Strachowice: 12 km

Jak dojechać


Warunki uczestnictwa


Rodzaj uczestnictwa Cena po 18 marca'18 r.
Dla uczestników ubiegłorocznych spotkań i abonentów serwisów informacyjnych IM S.A. 1900,00 PLN netto
Dla uczestników zgłaszających udział w Spotkaniu po raz pierwszy 2050,00 PLN netto

Pliki do pobrania

Lista uczestników

2007 Development a.s.
Tesinska 1508
739 34 Senov, Czechy
office@2007development.cz
2007development.cz
AD TRADE S.A.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 228 77 75 , fax +48 22 831 30 83
www.adtrade.com.pl
ADM Malbork S.A.
ul. Chrobrego 29
64-500 Szamotuły, Polska
Tel. +48 55 273 12 18
AG-RA Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 8B/3
50-541 Wrocław, Polska
Agri Line Sp. z o.o. Sp.k.
Wilczak 16A/111
61-623 Poznań, Polska
Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków, Polska
Tel. +48 12 627 22 00
ec.krakow@airliquide.com
www.engineering-airliquide.com
Alcodis S.A.
Boulevard du Souverain, 100 bte 9
B-1170 Bruxelles, Belgia
Tel. +32 (0) 2 663 38 40 , fax +32 (0) 2 675 87 45
www.alcogroup.com
Aramis Shipping Agency Sp. z o.o.
Plac Kaszubski 8
81-350 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 661 26 26 , fax +48 58 661 26 58
www.asapl.com.pl
AXAN GAZ Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany, Polska
Tel. +48 25 787 87 83
www.axan.pl
BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
ul. Syrenia 9
60-960 Poznań, Polska
Tel. +48 61 297 33 00 , fax +48 61 297 33 07
www.bgw.pl
BIO-plus, s.r.o., Spisska Nova Ves
Spissky Hrusov 195
053 63 Spissky Hrusov, Słowacja
Tel. +421 53 449 22 01 , fax +421 53 449 21 38
bioplus@bioplus.sk
http://bioplus.sk/
Bio-Services Sp. z o.o.
INTRACO, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 299 35 31
Bioagra S.A.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 02
biuro@bioagra.pl
www.bioagra.pl
Bioagra-Oil S.A.
ul. Przemysłowa 64
43-100 Tychy, Polska
Tel. +48 22 532 99 60 , fax +48 22 532 99 60
www.bioagra-oil.pl
BIOCO Mateusz Pisarek
ul. Wrocławska 26
55-095 Łozina, Polska
Tel. +48 71 738 24 07 , fax +48 71 738 24 07
www.bioco.pl
Bioesieinte s.r.o.
Tesinska 1508
739-34 Senov, Czechy
office@bioesieinte.cz
bioesieinte.cz
BIOETANOL AEG Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 4
87-140 Chełmża, Polska
Tel. +48 56 675 16 32
www.bioetanolaeg.pl
BP Europa SE Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska
Tel. +48 12 619 12 00 , fax +48 12 619 15 00
www.bp.com
Businesskunst GmbH
Pettenkoferstr. 16-18
D-10247 Berlin, Niemcy
www.businesskunst.de
BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 70 , fax +48 22 532 99 71
www.bzkgroup.pl
CropEnergies AG
Maximilianstrasse 10
D-68165 Mannheim, Niemcy
Tel. +49 621 71 41 90 48 , fax +49 621 71 41 90 04
www.cropenergies.com
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa
ul. Włodkowica 10/11
50-072 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 780 76 00 , fax +48 71 780 76 00
www.cww.pl
DANHUB Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 188C
40-203 Katowice, Polska
Tel. +48 32 781 01 51
biuro@danhub.pl
DEKRA Certification Sp. z o.o.
Plac Solny 20
50-063 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 780 47 77 , fax +48 71 780 47 79
www.szkolenia.DEKRA-certification.pl
Destylacje Polskie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9
64-600 Oborniki Wlkp., Polska
Tel. +48 61 296 71 02 , fax +48 61 296 71 04
www.destylacjepolskie.com.pl
Eurochem Service Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4/52
02-796 Warszawa, Polska
biuro@eurochemservice.pl
www.eurochemservice.pl
Evonik Performance Materials
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska
Flottweg Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 732 22 30 , fax +48 22 751 47 91
www.flottweg.com
Forwardis GmbH
Charlottenstr. 16
D-10117 Berlin, Niemcy
Tel. +49 (0)30 549 793 - 30
www.forwardis.com
FTD Sp. z o.o.
ul. Toruńska 1
44-100 Gliwice, Polska
biuro@ftdtrade.pl
ftdtrade.pl
GasOil Sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 24 pok. 12
15-545 Białystok, Polska
Tel. +48 85 740 42 93
biuro@gasoil.pl
GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o.
ul.Łopuszańska 95
02-457 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 718 38 38 , fax +48 22 323 61 91
gea.com
Germania Oil Polska Sp. z o.o.
Rynek Główny 6
31-042 Kraków, Polska
Glencore Polska Sp. z o.o.
ul. Cypriana Kamila Norwida 2
80-280 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 345 17 07 , fax +48 58 345 17 06
www.glencorepolska.pl
Globalito Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa, Polska
globalito.com
GPR ZGODA Sp. z o.o.
ul. Brunatna 19
62-510 Konin, Polska
gpr.zgoda@gmail.com
zgodakonin.pl
Grupa AWW Sp. z o.o. Sp.k.
Niedźwiady 45
62-800 Kalisz, Polska
Tel. +48 62 760 34 13
aww@aww.com.pl
www.aww.com.pl
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A.
Al. Niepodległości 2E
55-020 Żórawina, Polska
Tel. +48 71 316 52 72 , fax +48 71 316 52 62
www.wilmar-oils.pl
IMA Polska S.A.
ul. Polna 21
62-095 Murowana Goślina, Polska
sekretariat@imapolska.eu
www.imapolska.eu
Intrade Sp. z o.o.
Łukowo 10
64-600 Oborniki, Polska
Tel. +48 61 840 79 06
www.intrade.net.pl
Inwestycje Rurociągowe Wschód Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 3
21-540 Małaszewicze, Polska
Tel. +48 83 374 13 87 , fax +48 83 374 13 86
www.ireast.pl
J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 766 99 17 , fax +48 58 766 99 01
www.hamilton.com.pl
JAMOX-TRANS Sp. z o.o.
ul. Powstania Wielkopolskiego 47
88-320 Strzelno, Polska
Tel. +48 52 318 93 63 , fax +48 52 318 90 09
www.jamox.eu/pl/
KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa, Polska
Tel. (22) 243 25 00
kancelaria@kdcp.pl
www.kdcp.pl
KELL Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 117
51-515 Wrocław, Polska
Tel. +48 506 500 300
www.kell.one
Komagra Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97a
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 40 , fax +48 22 532 99 55
komagra.pl
Krajowa Izba Biopaliw
ul. Grzybowska 2 lok. 49
00-131 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 436 06 11 , fax +48 22 436 06 11
www.kib.pl
KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k.
ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14
02-066 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 246 46 46
kancelaria@legalkw.pl
www.legalkw.pl
KWST Kraul & Wilkening u. Stelling GmbH
Lohweg 39
30559 Hannover, Niemcy
Tel. +49 511510050
info@kwst.com
www.kwst.com
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska
Tel. +48 32 323 74 55 , fax +48 32 323 72 36
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 76 54 , fax +48 58 308 76 99
lotoskolej@lotoskolej.pl
www.lotoskolej.pl
Madak Trade s.r.o.
Smetanova 2083/2a
737 01 Cesky Tesin, Czechy
Middleman Krzysztof Kaliński
Solec 63
00-409 Warszawa, Polska
MITSUI & Co. Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa, Polska
Tel. (22) 630 60 04
Morocco Invest Trade Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 52b l. 15
53-333 Wrocław, Polska
Tel. +48 601 75 15 30
morocco.it@op.pl
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Południe S.A.
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia, Polska
Tel. +48 24 201 00 00 , fax +48 24 367 74 14
www.orlenpoludnie.pl
Pannonia Ethanol ZRT
Zrinyi Utca 16. I Emelet 1
H-1051 Budapeszt, Węgry
Tel. +36 169 61 548
www.pannoniaethanol.com
Petrax Trade S.A.
ul. Tagore 3/9
02-647 Warszawa, Polska
petraxtradesa@petrax.com.pl
Pilarski Wojciech - Transport Drogowy
ul. Grzybowa 24
42-660 Kalety, Polska
www.tanktransport.pl
Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o.o.
Suchowola 105
21-310 Wohyń, Polska
Tel. +48 83 353 03 54 , fax +48 83 353 03 53
www.surwin.pl
POLFRACHT Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 8
81-368 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 21 00 , fax +48 58 621 99 84
www.polfracht.pl
Poli Maks Sp. z o.o.
ul. Lwowska 51
22-100 Chełm, Polska
PP Handlowy Dom Majola
ul. Gorodocka 155
79018 Lwów, Ukraina
Tel. +38 (032) 242 18 00 , fax +38 (032) 242 17 00
www.majola.ua
Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Lech Rutkowski
Kałdus 16
86-200 Chełmno, Polska
Tel. +48 56 676 09 21 , fax +48 56 676 08 48
www.prsrutkowski.pl
PS Bioenergie GmbH & Co KG
Landwehr 5
D-59969 Hallenberg, Niemcy
Tel. +49 2984 934948 0
info@ps-bioenergie.de
www.ps-bioenergie.de
Quality Assurance Poland
ul. Żernicka 296
54-510 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 733 67 67 , fax +48 71 733 67 08
www.certyfikacja-biopaliw.pl
Sasim & Wolski Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przemysłowa 10
34-400 Kluszkowce, Polska
www.sasimwolski.com
Saybolt Poland Sp. z o.o.
ul. Podlaska 1
81-325 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 46 41
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
Sellexim Sp. z o.o.
5 London Road
SW17 9JR London, Wielka Brytania
office@sellexim.com
sellexim.com
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 329 22 22 , fax +48 22 329 22 20
www.sgs.pl
SIARKOPOL Gdańsk S.A.
ul. mjr. H. Sucharskiego 12
80-601 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 555 24 00
zarzad@siarkopol.gda.pl
www.siarkopol.gda.pl
Solumus Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 34 lok. 5
09-410 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 66 65
www.solumus.pl
Solvachem Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław, Polska
Tel. (71) 799 55 00
kontakt@solvachem.pl
www.solvachem.pl
TOP CHEM Chemikalienhandel GmbH
Othellogasse 1A
A-1230 Wien, Austria
www.topchem.at
TOTAL POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 481 94 00 , fax +48 22 481 94 01
www.totalpolska.pl
Transpetrol Sp. z o.o.
ul. Lwowska 34
41-500 Chorzów, Polska
Tel. +48 32 609 60 01 , fax +48 32 609 60 00
www.transpetrol.de
UAB Litbelinvest
Didlaukio g. 88-12
8332 Vilnius, Litwa
Tel. +370 67253348
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie, Polska
Tel. +48 77 461 65 48 , fax +48 77 461 64 96
www.unimot.pl
WASCOSA AG
Werftestrasse 4
6005 Lucerne, Szwajcaria
info@wascosa.ch
www.wascosa.ch
Wratislavia-Biodiesel S.A.
ul. Monopolowa 4
51-501 Wrocław, Polska
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica, Polska
Tel. +48 52 35 35 100 , fax +48 52 35 15 199
www.ztkruszwica.pl
headerimg

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2019 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne