Nawigacja

IX Spotkanie Branży Paliwowej

Polski Rynek Biopaliw

20-21 kwietnia 2016 r., Krynica-Zdrój, Hotel Czarny Potok

Konferencja Polski Rynek Biopaliw 2016 już za nami!

Odbyła się branżowa konferencja poświęcona rynkowi biopaliw. Trzy bloki konferencji odpowiadały najważniejszym zagadnieniom z sektora biopaliw. Zdaniem prelegentów czeka nas stopniowa zmiana obrazu rynku.

Szeroką gamę zagadnień - od kwestii rozliczania podatku VAT, poprzez propozycje nowych rozwiązań i technologii, po perspektywy realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) i Redukcyjnego (NCR) - omawiali uczestnicy czwartkowej konferencji branżowej. W opinii wypowiadających się ekspertów, trzeba być przygotowanym na zmiany w obrazie rynku.

Wojciech Prawdzic-LewandowskiPierwszy panel konferencji dotyczył spraw podatkowych. Wojciech Prawdzic-Lewandowski z Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, ostrzegał, że w branży "Bio" jest wysokie ryzyko związane z podatkiem VAT, w kontekście występowania zjawiska tzw. "karuzeli podatkowej" - czyli unikania płacenia podatku przez nieuczciwą firmę. Oszust dzięki temu może oferować towary w bardzo atrakcyjnych cenach, najczęściej po dostawie wewnątrzwspólnotowej, od której zaczyna się dalszy mechanizm. Taki oszust, tzw. "znikający podatnik", często działa tylko przez 3-4 miesiące, więc jest trudno jest go szybko znaleźć.

Podstawowy problem, zgłaszany przez uczestników rynku olejów roślinnych wykorzystywanych do produkcji biokomponentów to kwestia szkód, które ponoszą uczciwi gracze, którzy nieświadomie kupują od oszustów, a potem są przez Kontrolę Skarbową pociągani do konkretnej odpowiedzialności finansowej i do płacenia dodatkowych podatków. Z ich perspektywy kupili towar, za który zapłacili i otrzymali go nie będąc świadomym uczestniczenia w nielegalnym procederze. Prawdzic-Lewandowski przyznawał, że rozumie obawy branży i ostrzegał, co powinno wzbudzić niepokój gdy spotykamy się z zaskakująco konkurencyjną ofertą. Jego zdaniem trzeba zweryfikować m.in. fakt jak długo firma działa na rynku, kto ją reprezentuje, czy zatrudnia pracowników, gdzie ma siedzibę i jaki posiada kapitał zakładowy. Takie parametry powinien kontrolować przedsiębiorca u swoich partnerów biznesowych.

IX Spotkanie Branży Paliw"W 'karuzele' podmioty trafiają często nie przez przypadek - odkrywaliśmy w toku kontroli sytuacje, w których do podmiotów uczciwych przestępcy wprowadzili swoich pracowników, a ci potem ustawiali transakcje z nielegalnych źródeł"  ostrzegał przedstawiciel UKS. Jeśli Kontrola Skarbowa udowodni, że ktoś swiadomie brał udział w takim procederze, to nie ma on prawa odliczyć podatku VAT, podobnie jeśli obiektywne okoliczności transakcji pozwalały domyślać się, że to nie jest typowy, uczciwy handel, właściwy dla danego rynku. 

Krzysztof MusiałKrzysztof Musiał, doradca podatkowy z kancelarii prawnej CWW, przypomniał, że oszustwa w podatku VAT zaczęły się we Włoszech w poł. l.'80 i pozwoliły mafiom wyjść z podziemia i podjąć działania nieco bardziej subtelne, jakże różne od tradycyjnych przestęstw stricte kryminalnych. Wg Musiała organa podatkowe patrzą, czy podatnik mógł nie wiedzieć, że bierze udział w transakcji, której celem jest wyłudzenie podatku VAT. Różne instytucje Państwa zbierają szereg informacji o podmiotach biorących udział w tzw. "przestępstwach białych kołnierzyków", np. Generalny Inspektor Danych Finansowych analizuje zaskakujące, nietypowe transakcje na kontach firm i w razie potrzeby zgłasza podejrzenia. Konsekwencje udziału w takich schematach oszustw podatkowych mogą iść bardzo daleko poza sferę czysto fiskalną, łącznie z zarzutami prania pieniędzy czy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - ostrzegał słuchaczy Musiał. Zachęcał też, by w firmach tworzyć precyzyjne procedury zakupowe, konkretne wymagania weryfikacyjne wobec dostawców, co pozwoli potem udowodnić przed urzędnikami skarbowymi, że zachowaliśmy należytą staranność kupiecką i zostaliśmy zwyczajnie oszukani, a nie sami chcieliśmy oszukać Państwo Polskie.

Na koniec pierwszego panelu Wojciech Prawdzic-Lewandowski zapowiedział, że wkrótce firmy w Polsce będą musiały raportować swoje wyniki finansowe i prowadzić rozliczenia z Fiskusem bardzo szczegółowo, za pomocą tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Powinien on znacznie ułatwić Kontroli Skarbowej szybkie i skuteczne wyłapanie nieuczciwych graczy. Ocenił też, że błędem jest domaganie się przez branżę wprowadzenia tzw. odwróconego VAT, gdyż jego skuteczność jest tylko pozorna i przypadkowa, co pokazują skutki wprowadzenia tego mechanizmu jakiś czas temu w branży telefonów komórkowych. Znacznie lepszym instrumentem z kolei, wspólnym zdaniem Prawdzica-Lewandowskiego i Krzysztofa Musiała, mogłaby być tzw. rozbita płatność, czyli przelewanie przez kupującego kwoty netto za kupowany towar do sprzedającego, a wartości VAT bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

Łukasz SurmaDrugi panel poświęcony był nowościom i innowacjom w branży BIO. Łukasz Surma z Orlen Południe zauważył w swojej prezentacji, że w Polsce są znaki zapytania co do przydatności polskich surowców rolnych do dalszego realizowania celów klimatycznych - ich możliwości związane z redukcją emisji CO2 wyczerpują się, jeśli wierzyć obecnie stosowanym wyliczeniom. Toczące się obecnie prace na szczeblu rządowym zmierzają jednak ku skorygowaniu tych wyliczeń, a to otwiera na szczęście duże możliwości na realizację przez polskie firmy wyzwań, jakie staną przed nimi po 2017 r. Istotne jest by cele można było realizować przy wykorzystaniu polskich komponentów, a nie zagraniczych. Zwiększanie z kolei udziału surowców alternatywnych w produkcji biokomponentów jest jak najbardziej pożądane z punktu widzenia celów środowiskowych, ale poszerza znacznie wymagania związane z obróbką danych, statystyką, raportowaniem, itp., co stanowi obciążenie organizacyjne dla firm.

Piotr KosznikDrugi prelegent - Pan Piotr Kosznik z firmy certyfikacyjnej Bureau Veritas opowiadał, że po kilku latach nie rewidowania norm ISO 9001 i 14001 w zakresie jakości i środowiska, pojawiły się głosy ze strony przedsiębiorców, że normy nie nadążają za tempem zmian w biznesie. Teraz więc normy nakładają większą rolę na udział najwyższych kadr zarządczych w procesie ich wdrażania i realizowania. Zintegrowano też obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego w firmach wdrażających normy, nałożony wymaganiami unijnymi, z normą ISO, do wyjaśnienia jest tylko kwestia czy "przegląd" to to samo co "audyt energetyczny". Ruszył też, oferowany przez Bureau Veritas klientom, system certyfikacji biomasy na cele energetyczne.

Delfina RogowskaZ kolei Pani Delfina Rogowska, reprezentująca Instytut Nafty i Gazu, swoją prezentację poświęciła działaniom naukowców i badaczy na rzecz zapewnienia, by paliwa były "dobre", tzn. przyjazne dla środowiska i zapewniające płynną pracę silnika samochodowego, szczególnie w kontekście wykorzystywania biopaliw i biokomponentów. Podkreślała rolę CEN - czyli międzynarodowego komitetu badawczego, łączego prace i odkrycia naukowe z różnych państw oraz dokonania przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego. W kontekście biokomponentów, oprócz badań standardowych, prowadzi się też inne, wynikające ze specyfiki tych konkretnie produktów, bo występują szczególne zagrożenia jak np. potencjalnie zbyt niska odporność na utlenianie. INiG stworzył, uznany przez Komisję Europejską, system certyfikacji w łańcuchu dostaw pod kątem zgodności produktów z Kryteriami Zrównoważonego Rozwoju, co jest niewątpliwie istotnym polskim wkładem w rozwój tego rynku.

Stanisław JabłońskiKolejnym prelegentem był Stanisław Jabłoński z firmy Ekobenz, szykującej się do wprowadzenia na rynek syntetycznej benzyny z biomasy, wyjaśnił na czym polega walka o to, by przyrost ilości CO2 w tzw. strefie gazu w środowisku był jak najmniejszy. Nie można, mówił, mylić pojęć i mówić o emisji CO2 w produkcji np. metanolu, bo ilość dwutlenku węgla w tym procesie wcale się nie zwiększa, pozostaje stała - a taka emisja pojawia się dopiero przy spalaniu paliw kopalnych. Zbliża się rok 2020, który przynosi konkretne oczekiwania ze strony podmiotów realizujących NCW i NCR co do podwójnego naliczania niektórych biokomponentów, wykorzystywanych przy realizacji ich obowiązków, więc legislacja powinna wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. Tymczasem na dziś nie ma listy surowców kwalifikowanych do podwójnego naliczania, a do tego są niejasności związane z tym, czy dany odpad może być wykorzystany do takiego naliczania. Technologia Ekobenz to wobec tego doskonałe rozwiązanie do realizacji NCW i NCR, które nie stoi w opozycji do innych biokomponentów. Zastosowanie tej benzyny pozwala realizować wymagania poprzez stosowanie paliw tradycyjnych, a nie wpuszczanie na rynek  produktów zupełnie nowych i wymuszanie na firmach paliwowych tworzenia osobnych sieci dystrybucyjnych. Benzyna syntetyczna daje konkrente korzyści, ekologiczne i ekonomiczne, dla osób i firm korzystających z niej.

Michał Cierpiałowski, Stanisław StelmachowskiW trzecim, ostatnim panelu, eksperci - Michał Cierpiałowski z firmy Quality Assurance oraz Stanisław Stelmachowski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP - rozważali przyszłość rynku paliwowego, biopaliwowego i rolnego wobec wyzwań zbliżających się w latach 2017 - 2020. Michał Cierpiałowski nakreślił dość niepokojący obraz sytacji: dyrektywa ILUC Unii Europejskiej zmieniła sytuację prawną w branży, estry z ziaren rzepaku, biorąc pod uwagę całościową emisyjność gazów cieplarnianych w cyklu życia produktów, okazują się być gorsze dla środowiska niż paliwa kopalne. Produkcja biopaliw I generacji wydaje się wyczerpywać swój potencjał realizacji celów klimatycznych, a II generacja w Polsce raczkuje. Dyrektywa ILUC tymczasem wyróżnia pozytywnie właśnie II generację biopaliw. Stanisław Stelmachowski mówił, że z punktu widzenia interesu polskiej Wsi jest wiele powodów dla których warto utrzymać produkcję rzepaku w Polsce blisko obecnych poziomów, uzyskuje się w niej też bowiem takie produkty jak np. śruta do produkcji pasz, a trwa rywalizacja o polski rynek między paszami krajowymi a importowanymi. Opowiadał też, że szukane są możliwości optymalizacji procesów upraw tak, by redukować emisyjność.

W końcówce dyskusji padło stwierdzenie, że patrząc na kontekst najbliższych kilku lat rynek czekają może nie wstrząsy, ale na pewno stopniowa ewolucja w kierunku wymaganym aktualnymi przepisami prawnymi. Wszyscy uczestnicy tego rynku i jego otoczenie powinni więc dostosować do tego swoje strategie i plany operacyjne.

 

Relacja wideo

Lista uczestników

ADM Malbork S.A.
ul. Chrobrego 29
64-500 Szamotuły, Polska
Tel. +48 55 273 12 18
AD TRADE S.A.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 228 77 75 , fax +48 22 831 30 83
www.adtrade.com.pl
Akwawit Spółka Akcyjna
ul. Monopolowa 4
51-501 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 347 41 00
biuro@akwawit.com.pl
www.akwawit.com.pl
Alcodis S.A.
Boulevard du Souverain, 100 bte 9
B-1170 Bruxelles, Belgia
Tel. +32 (0) 2 663 38 40 , fax +32 (0) 2 675 87 45
www.alcogroup.com
All Seasons Trade Ltd.
Unit 2, 217 Long Lane
SE1 4PR London, Anglia
Tel. +44 20 706 046 80
allseasons-trade.eu
AMOND Mariusz Gibasiewicz
ul. Gorzycka 200
63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
Aramis Shipping Agency Sp. z o.o.
Plac Kaszubski 8
81-350 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 661 26 26 , fax +48 58 661 26 58
www.asapl.com.pl
ARPEM ENERGIA Przemysław Faj
ul. Jaracza 4
11-600 Węgorzewo, Polska
AXAN GAZ Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany, Polska
Tel. +48 25 787 87 83
www.axan.pl
BASTIK Sp. z o.o.
ul. Prosta 2
63-720 Koźmin Wielkopolski, Polska
Tel. +48 62 721 62 04 , fax +48 62 721 62 04
www.bastik.pl
BIEL-TRANS-EUROPE Sp. z o.o.
ul. Franciszkańska 1
37-300 Leżajsk, Polska
www.bel-trans.com.ua
Bioagra S.A.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 02
biuro@bioagra.pl
www.bioagra.pl
Bioagra-Oil S.A.
ul. Przemysłowa 64
43-100 Tychy, Polska
Tel. +48 22 532 99 60 , fax +48 22 532 99 60
www.bioagra-oil.pl
BIOCO Mateusz Pisarek
ul. Wrocławska 26
55-095 Łozina, Polska
Tel. +48 71 738 24 07 , fax +48 71 738 24 07
www.bioco.pl
BIOETANOL AEG Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 4
87-140 Chełmża, Polska
Tel. +48 56 675 16 32
www.bioetanolaeg.pl
BIO-plus, s.r.o., Spisska Nova Ves
Spissky Hrusov 195
053 63 Spissky Hrusov, Słowacja
Tel. +421 53 449 22 01 , fax +421 53 449 21 38
bioplus@bioplus.sk
http://bioplus.sk/
Bio-Services Sp. z o.o.
INTRACO, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 299 35 31
BS Maraton s.r.o.
Pratelstvi 1009
739 61 Trinec, Czechy
Tel. +42 0736 626 830 , fax +42 0558 321 953
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 549 04 52 , fax +48 22 549 04 10
www.bureauveritas.pl
BZK Group Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 70 , fax +48 22 532 99 71
www.bzkgroup.pl
Cargill Poland Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 546 01 00 , fax +48 22 546 01 99
Centrum Motoryzacji P. Czyżycki Sp. J.
Gnojnik 528
32-864 Gnojnik 528, Polska
cmc@cmc-oil.pl
www.cmc-oil.pl
Chemnaft Sp. z o.o.
ul. Solec 63
00-409 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 628 33 59
chemnaft.com
CHEMSPANS GmbH
Heidekoppel 16
DE-24558 Henstedt-Ulzburg, Niemcy
Tel. +49 4193 759 07 05
www.chemspans.com
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa
ul. Włodkowica 10/11
50-072 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 780 76 00 , fax +48 71 780 76 00
www.cww.pl
DELTA-GAS GROUP Sp. z o.o.
Solec 63
00-409 Warszawa, Polska
Tel. +48 23 661 15 46 wew. 26 , fax +48 22 533 50 14
www.deltagas.pl
DEKRA Certification Sp. z o.o.
Plac Solny 20
50-063 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 780 47 77 , fax +48 71 780 47 79
www.szkolenia.DEKRA-certification.pl
Destylacje Polskie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9
64-600 Oborniki Wlkp., Polska
Tel. +48 61 296 71 02 , fax +48 61 296 71 04
www.destylacjepolskie.com.pl
Development Investment Trade S.A.
Pl. Solny 14/3
50-062 Wrocław, Polska
ditsa.pl
EKOBENZ Sp. z o.o.
ul. Zimna 11
20-204 Lublin, Polska
Tel. +48 81 745 19 28 , fax +48 81 745 19 99
www.ekobenz.pl
Ermefret GmbH
Charlottenstr. 16
D - 10117 Berlin, Niemcy
Tel. +49 (0)30 549 793 - 30
www.ermefret.de
EURO CONSULTING Bożena Aleksy-Canecka
ul. Bankowa 7
55-020 Żórawina, Polska
Tel. +48 607 602 979
EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.
Pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa, Polska
Tel. +48 16 621 83 46
euroservice@home.pl
www.euroservicezpt.pl
ESTROPOL Sp. z o.o.
ul. Nizinna 13 lok. 43
04-386 Warszawa, Polska
office@estropol.com.pl
www.estropol.com.pl
Evonik Performance Materials
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska
Flottweg Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 732 22 30 , fax +48 22 751 47 91
www.flottweg.com
FOKS Consulting Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Solec 63
00-409 Warszawa, Polska
www.foksconsulting.pl
FTD Sp. z o.o.
ul. Toruńska 1
44-100 Gliwice, Polska
biuro@ftdtrade.pl
ftdtrade.pl
Germania Oil Polska Sp. z o.o.
Rynek Główny 6
31-042 Kraków, Polska
GREG-POL Grzegorz Wąsik
ul. Powstańców Śląskich 164/9
53-139 Wrocław, Polska
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A.
Al. Niepodległości 2E
55-020 Żórawina, Polska
Tel. +48 71 316 52 72 , fax +48 71 316 52 62
www.wilmar-oils.pl
IMA Polska S.A.
ul. Polna 21
62-095 Murowana Goślina, Polska
sekretariat@imapolska.eu
www.imapolska.eu
Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków, Polska
Tel. +48 12 617 76 00 , fax +48 12 430 38 85
www.inig.pl
INVEST SOLUTION Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 95
50-016 Wrocław, Polska
JAMOX-TRANS Sp. z o.o.
ul. Powstania Wielkopolskiego 47
88-320 Strzelno, Polska
Tel. +48 52 318 93 63 , fax +48 52 318 90 09
www.jamox.eu/pl/
JSC Grodno Azot
Kosmonavtov pr. 100
230013 Grodno, Białoruś
Tel. +37 515 279 47 62 , fax +37 515 272 36 07
www.azot.by
KELL Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 117
51-515 Wrocław, Polska
Tel. +48 506 500 300
www.kell.one
Komagra Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97a
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 40 , fax +48 22 532 99 55
komagra.pl
LiPeGa Logistics & Spedition Sp. z o.o.
ul. Cukrowa 18/11
52-316 Wrocław, Polska
biuro@lipega.pl
www.lipega.pl
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska
Tel. +48 32 323 74 55 , fax +48 32 323 72 36
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 76 54 , fax +48 58 308 76 99
lotoskolej@lotoskolej.pl
www.lotoskolej.pl
Madak Trade s.r.o.
Smetanova 2083/2a
737 01 Cesky Tesin, Czechy
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa, Polska
www.mf.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 623 10 00 , fax +48 22 623 27 50
kancelaria@minrol.gov.pl
www.minrol.gov.pl
MITSUI & Co. Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa, Polska
Tel. (22) 630 60 04
Morocco Invest Trade Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 52b l. 15
53-333 Wrocław, Polska
Tel. +48 601 75 15 30
morocco.it@op.pl
NACCO A CIT COMPANY
ul. Noskowskiego 12/24
02-746 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 258 52 90 , fax +48 22 258 52 90
www.naccorail.com
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Południe S.A.
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia, Polska
Tel. +48 24 201 00 00 , fax +48 24 367 74 14
www.orlenpoludnie.pl
Pannonia Ethanol ZRT
Zrinyi Utca 16. I Emelet 1
H-1051 Budapeszt, Węgry
Tel. +36 169 61 548
www.pannoniaethanol.com
PETRAX Sp. z o.o.
ul. Puławska 111A /119
02-707 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 844 73 01 , fax +48 22 844 91 36
www.petrax.com.pl
Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o.o.
Suchowola 105
21-310 Wohyń, Polska
Tel. +48 83 353 03 54 , fax +48 83 353 03 53
www.surwin.pl
POLFRACHT Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 8
81-368 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 21 00 , fax +48 58 621 99 84
www.polfracht.pl
POLMAX S.A. S.K.A.
ul. Wołczyńska 18
60-003 Poznań, Polska
Tel. +48 68 475 19 45 , fax +48 68 381 96 08
www.polmaxsa.eu
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 62 40 , fax +48 24 365 41 60
www.orlen.pl
P.P.H. POLS-MEAT Justyna Jaensch
ul. Kaliska 103
62-303 Kaczanowo, Polska
Tel. +48 61 436 55 97
www.polsmeat.pl
PROPOLA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Mikołaja Kopernika 5A
81-846 Sopot, Polska
biuro@propola.eu
www.propola.eu
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak
Niedźwiady 45
62-800 Kalisz, Polska
Tel. +48 62 760 34 13
aww@aww.com.pl
www.aww.com.pl
Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Lech Rutkowski
Kałdus 16
86-200 Chełmno, Polska
Tel. +48 56 676 09 21 , fax +48 56 676 08 48
www.prsrutkowski.pl
Quality Assurance Poland
ul. Żernicka 296
54-510 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 733 67 67 , fax +48 71 733 67 08
www.certyfikacja-biopaliw.pl
REWENTON Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 38/104B
51-501 Wrocław, Polska
www.rewenton.com
Salco Eastern Europe Sp. z o.o.
Plac Zamkowy 1
64-130 Rydzyna, Polska
www.salco.ch
Sellexim Sp. z o.o.
5 London Road
SW17 9JR London, Wielka Brytania
office@sellexim.com
sellexim.com
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 329 22 22 , fax +48 22 329 22 20
www.sgs.pl
Solvadis Polska Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 799 55 00 , fax +48 71 799 55 55
www.solvadis.pl
Sozotech Ireneusz Karczyński, Jarosław Karczyński s.c.
Barłomino, ul. Ofiar Stutthofu 18
84-242 Luzino, Polska
Tel. +48 697220651
www.sozotech.pl
Pilarski Wojciech - Transport Drogowy
ul. Grzybowa 24
42-660 Kalety, Polska
www.tanktransport.pl
TESLA Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 34 lok. 5
09-410 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 66 65
www.teslafuels.com
TOTAL POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 481 94 00 , fax +48 22 481 94 01
www.totalpolska.pl
TRANS BIOECO TRADING Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Janasa 13
41-500 Chorzów, Polska
bioeko.com.pl
Transpetrol Sp. z o.o.
ul. Lwowska 34
41-500 Chorzów, Polska
Tel. +48 32 609 60 01 , fax +48 32 609 60 00
www.transpetrol.de
TRANS POLONIA S.A.
ul. Rokicka 16
83-110 Tczew, Polska
Tel. +48 58 533 90 15
info@transpolonia.pl
www.transpolonia.pl
UAB Andzejevski
Konstitucijos pr. 15-76
LT-09319 Vilnius, Litwa
Tel. +370 68484903
info@andzejevski.lt
UAB Litbelinvest
Didlaukio g. 88-12
8332 Vilnius, Litwa
Tel. +370 67253348
UNIBALTIC Sp. z o.o.
ul. Tama Pomorzańska 14 E
70-030 Szczecin, Polska
Tel. +48 91 432 52 40 , fax +48 91 432 52 45
www.unibaltic.pl
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie, Polska
Tel. +48 77 461 65 48 , fax +48 77 461 64 96
www.unimot.pl
Wojciech Chruściel
ul. Kampinoska 4
05-092 Łomianki, Polska
Wratislavia-Biodiesel S.A.
ul. Monopolowa 4
51-501 Wrocław, Polska
Wroel Company Sp. z o.o.
ul. Oławska 9/IIIP
50-123 Wrocław, Polska
VIA CARGO S.A.
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 569 80 80
via@viacargo.pl
www.viacargo.pl
Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A.
ul. Chopina 94
43-600 Jaworzno, Polska
Tel. +48 32 616 44 42 , fax +48 32 616 24 17
www.azot.pl
headerimg

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2020 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne