Nawigacja
  • 7E3A9696.jpg
  • 7E3A9682.jpg
  • 7E3A9627.jpg
  • 7E3A9745.jpg
  • 7E3A9582.jpg
  • 7E3A9666.jpg
  • 7E3A0181.jpg
  • 7E3A0058.jpg
  • 7E3A9736.jpg
  • 7E3A0016.jpg

XIII Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG

26-27 października 2016 r.
Hotel Belvedere w Zakopanem

Meandry prawa i technologiczne nadzieje - relacja z XIII Spotkania Branży Paliwowej "Polski Rynek LPG 2016"

 

Zmiany prawne i podatkowe, wprowadzone latem 2016, były motywem przewodnim w wystąpieniach ekspertów i dyskusjach uczestników Spotkania. Nałożone na branżę nowe obowiązki wywołały bowiem zaskoczenie i niezadowolenie wielu przedsiębiorców, na dodatek towarzyszy im też szereg niejasności i wątpliwości. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wątki związane z rywalizacją technologii LPG w samochodach z konkurencyjnymi rozwiązaniami, oraz sytuacja na zagranicznych rynkach propan-butanu.

Panel I Prawo i podakiCały pierwszy panel dotyczył nowelizacji ustaw podatkowych i Prawa Energetycznego, które weszły w życie w 2016 r. i, choć ich głównym celem była walka z nielegalnym sprowadzaniem do Polski oleju napędowego, to bardzo mocno wpłynęły także na rynek LPG. Tomasz Dobrzyński z kancelarii prawnej CWW omówił szczegółowo wszystkie zapisy znowelizowanego Prawa Energetycznego, w szczególności w kontekście nowych obowiązków ciążących głównie na firmach sprowadzających gaz z zagranicy (posiadacze tzw. koncesji OPZ) czy właścicielach terminali przeładunkowych i magazynów. Zwrócił też uwagę na paradoks ustawy, która w nowym brzmieniu miała praktycznie zakazać firmom zagranicznym handlowania paliwami w Polsce, ale przecież wciąż zawiera wcześniejsze zapisy, które wprost im na to pozwalają!

Wojciech Kotala, doradca podatkowy z kancelarii Cabaj Kotala, zaczął od stwierdzenia, że powstał w polskim porządku prawnym pewien bałagan, bo obowiązki koncesyjne teraz musimy odczytywać z różnych ustaw, podatkowych i Prawa Energetycznego. Ustawodawca chciał, zdaniem Kotali, wyeliminować, jak najbardziej legalne, tylko niekorzystne dla budżetu państwa, transakcje trójstronne, w których sprzedawcy zagraniczni nie płacili w Polsce VAT, ale pociągnęło to za sobą szereg dalszych konsekwencji. Kotala zwrócił uwagę słuchaczy na fakt, że obowiązek płacenia VAT w ciągu 5 dni od sprowadzenia do Polski towaru dotyczy tylko autogazu, nie gazu do celów komunalnych (np. grzewczych). Przypomniał, że firmy-płatnicy VAT powinni zgłosić do właściwego sobie urzędu skarbowego osobę, która obsługuje kwestie podatkowe, bo nie dopełnienie tego technicznego obowiązku rodzi konsekwencje na gruncie Kodeksu Karno-Skarbowego. Kotala pochwalił nowy przepis wymagający, by właściciel infrastruktury magazynowej i przeładunkowej nie mógł zamknąć procedury EMCS dla swego klienta, jeśli ten nie ma koncesji OPZ i nie przedstawia dowodu, że dany towar jest jego. Doradca uczulał, że trzeba uważnie pilnować, by nie odprawić towaru komuś, kto nie jest na pewno jego właścicielem - to przecież była właśnie jedna z niejasności towarzyszących wspomnianym nielegalnym nabyciom paliw. Inny wątek wypowiedzi Kotali dotyczył dyskusji między branżą i urzędami co do zasadności płacenia tzw. opłaty zapasowej za import i produkcję LPG w okresie 2015-wrzesień 2016. Ekspert omówił też najnowsze przecznictwo związane z ustalaniem kodów CN dla mieszaniny propan-butan: nie można, jego zdaniem, zgadzać się na interpretację (np. urzędników), że ilościowa przewaga któregoś składnika w mieszaninie determinuje jednoznacznie skład całej mieszaniny a tym samym kod CN.

Paweł Bielski - Polski GazTrzecim prelegentem był Paweł Bielski z firmy Polski Gaz, jednocześnie aktywnie działający w Polskiej  Izbie Gazu Płynnego. Zaczął on od stwierdzenia, że o ile idea wprowadzenia zmian w prawie podatkowym jest słuszna, to już nowelizacja Prawa Energetycznego nie, a do tego sposób wprowadzenia zmian był daleki od idealnego - nie dano branży praktycznie żadnej możliwości dyskusji z ustawodawcą o planowanych rozwiązaniach. Branża LPG została tym samym objęta przepisami wymyślanymi zupełnie nie dla niej. "Państwo Polskie nie dostaje żadnych dodatkowych przychodów od branży LPG, za to my mamy teraz mnóstwo nowych obowiązków i pracy" komentował. "Ewentualnie Państwo może nałożyć na nas wysoką karę jeśli nie złożymy w terminie jakiegoś oświadczenia. Co jest zatem ważniejsze - terminowość składania dokumentów, czy realne działanie?" pytał retorycznie. Również zwrócił uwagę na paradoksy nowych przepisów, na przykładzie obowiązku raportowania do Urzędu Regulacji Energetyki posiadanej przez firmy handlowe infrastruktury - czym bowiem jest infrastruktura? Czy np. zbiorniki u klienta ostatecznego też? Wg Bielskiego nie, ale są pierwsze sygnały mówiące, że chyba Urząd (a za nim inne, też mające w swoim spektrum działania branżę paliwową i gazową) pójdzie w kierunku, że tak, więc Bielski sugerował zwrócenie bacznej uwagi np. na aktualność zaświadczeń dla zbiorników stojących u klientów firm gazowych. Stwierdził też, że URE być może zafundowało sobie coroczny wysyp nowych wniosków koncesyjnych, w związku z krótkim czasem obowiązywania gwarancji bankowych, w praktyce niezbędnych do uzyskania koncesji OPZ (gdy tymczasem koncesje na obrót paliwami wydawane są, w swej idei, na dekady). Bielski zaapelował też o solidarność branży w walce o korzystne interpretacje nowych przepisów, czy też ewentualne ich zmiany zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców.

Panel II Przyszłość branży autogazu vs. auta z nepędem hybrydowym i elektrycznymDruga część konferencji dotyczyła głównie perspektyw popytowych dla autogazu LPG. Ostatnie lata przyniosły rozwój technologii aut elektrycznych i hybrydowych, o których zaczyna się mówić jako potencjalnych rywalach dla paliw węglowodorowych. Jarosław Zagożdżon z firmy AG Centrum
i zarazem prezes Koalicji na rzecz Autogazu miał wygłosić prezentację o tym, na ile faktycznie branża powinna się tego obawiać, niestety stan zdrowia nie pozwolił mu na wystąpienie. Zastąpił go więc i omówił temat Maciej Prośniewski z portalu gazeo.pl. Zdaniem Zagożdżona i Prośniewskiego na razie branża autogazu nie ma poważniejszych powodów do obaw. Eksploatacja samochodów elektrycznych niesie ze sobą w praktyce cały szereg trudności, czy to organizacyjnych, czy logistycznych (krótki zasięg aut elektrycznych, wysoki koszt ogniw elektrycznych do samochodów, długi czas ładowania samochodów, kwestia optymalizacji dostępu do punktów ładowania przy rosnącym zapotrzebowaniu), a rozwój sieci punktów zasilania to przedsięwzięcie szalenie kosztowne - jeśli miałby zostać wykonany plan stworzenia do 2025 r. sieci 75 tys. miejsc ładowania w Polsce, to zdaniem ekspertów musi to kosztować około 3,5 mld zł. Koalicja ubolewa, że w rządowych planach wspierania rozwoju napędów alternatywnych nie znalazł się, przynajmniej na razie, propan-butan.

Bartosz Czubała, reprezentujący firmę Prins Autogaz, w swoim wystąpieniu szukał odpowiedzi na pytanie, jak dotrzeć do kierowców i menadżerów dużych flot samochodowych, by oni stali się "masowymi" klientami na LPG. Wyszedł on analizy obecnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym
i rozpoczynającego się odwrotu od, dotąd szalenie popularnych w Polsce, aut z silnikami diesla - tworzy to lukę, do zapełnienia której jest kilku chętnych, wśród nich oczywiście LPG. Niestety, są pewne bariery, które koniecznie trzeba usunąć. Problemem jest dość wysoki koszt instalacji autogazu w nowszych samochodach, wciąż jeszcze niska nośność hasła ekologiczności LPG czy też niechęć dealerów samochodowych do promowania rozwiązań opartych o autogaz. Tymczasem jeżeli przedstawi się potencjalnym klientom realne kalkulacje korzyści (przede wszystkim finansowych), to muszą oni dostrzec słuszność korzystania z aut na gaz. Niestety, jak dotąd często opierano się na mitach czy przekłamaniach (np. związanych z rzekomym niebezpieczeństwem użytkowania gazu w samochodach), co odstraszyło część zainteresowanych montażem LPG. Również Czubała mówił o tym, że koniecznie należy walczyć o wprowadzenie do polityki Państwa Polskiego promocji rozwiązań bazujących na LPG, jako służących realizacji celów prośrodowiskowych.

Polski Rynek LPG na tle globalnymOstatni blok to wystąpienia Roberta Stępnia z Primagaz Central Europe i Damira Khalmetova z agencji Thompson Reuters na temat międzynarodowego otoczenia polskiego rynku LPG. Stępień szczegółowo opisywał zmiany sytuacji w globalnym obrocie propan-butanem w ostatnich latach, jak np. malejący w Europie popyt na gaz do celów komunalnych. Zwrócił on uwagę na utrzymującą się światową nadwyżkę podaży gazu. Obiecującym kanałem zbytu gazu jest sektor petrochemiczny, jednakże są to klienci o niskiej lojalności wobec określonego nośnika energii i będą korzystać z LPG tylko jeżeli będzie on wystarczająco tani (np. w porównaniu do nafty). Ekspert podkreślał, że gazu w Europie Zachodniej w najbliższych latach nie powinno brakować. Damir Khalmetov opisywał z kolei stan obecny i perspektywy eksportu LPG z Rosji. Jest to ważne dla Polski, bo Rosja od wielu lat stanowi najważniejsze źródło dostaw propan-butanu do Polski. Słuchacze dowiedzieli się, że Polska nadal stanowi kluczowy rynek zbytu dla rosyjskich wytwórców LPG, ale coraz większe ilości towaru trafiają na Ukrainę. W perspektywie kolejnych kilku lat Khalmetov oczekuje przekierowania zauważalnej części obecnych wysyłek za granicę na wewnętrzny rynek Rosji (ok. 2 mln ton), jak również uruchomienia dostaw do Chin, co może zmienić geografię dostawcy-odbiorcy, do której jesteśmy przyzwyczajeni.

Tematy wystąpień

Panel I: PRAWO I PODATKI


Zmiany w Prawie Energetycznym i ich wpływ na działalność branży LPG.

Tomasz Dobrzyński - Wspólnik Starszy, CWW Kancelaria Prawnicza

Pakiet paliwowy - wpływ na branżę LPG w 2016 r.

Wojciech Kotala - Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe

Wpływ "pakietu paliwowego" i nowelizacji prawa energetycznego na działalność firm w branży LPG.

Paweł Bielski, Prezes Zarządu - Polski Gaz S.A.

Panel II: PRZYSZŁOŚĆ BRANŻY LPG

 

Jak rynek samochodów hybrydowych i elektrycznych wpłynie na branżę LPG.

Jarosław Zagożdżon -Przewodniczący Koalicji Na Rzecz Autogazu

Samochodowe instalacje gazowe i ich zastosowanie we flotach.

Bartosz Czubała - Dyrektor Handlowy, Prins Autogaz Sp. z o.o.

 

Panel III: POLSKI RYNEK LPG NA TLE GLOBALNYM

 

Otoczenie biznesowe europejskiego rynku LPG.

Robert Stępień, Primagaz Central Europe GmbH

Kanały eksportu LPG z Rosji – główne kierunki i dynamika zmian.

Damir Khalmetov - LPG reporter, Thomson Reuters

Eksperci i Prelegenci

Prezes Zarządu Polski Gaz S.A. Ze spółką związany od roku 2001. W branży LPG pracuje od 1997.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Transgaz S.A. z siedzibą w Zalesiu. 

Prezes Rady Polskiej Izby Gazu Płynnego. Polska Izba Gazu Płynnego powstała w roku 1996 i reprezentuje interesy blisko stu krajowych importerów i dystrybutorów gazu płynnego.

Wojciech Kotala jest prawnikiem i licencjonowanym doradcą podatkowym.

Ma ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe. W swojej karierze świadczył usługi doradztwa podatkowego w największych międzynarodowych firmach doradczych oraz kancelariach prawnych. 

Od maja 2015 r. jest wspólnikiem spółki doradztwa podatkowego Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT i akcyzą, dotyczących sektora energetycznego, spożywczego i FMCG. Szczególnym obszarem jego zainteresowań są kwestie podatkowe i regulacyjne związane z walką z szarą strefą w obrocie paliwami i elektroniką, jak również zagadnienia związane z produkcją i obrotem biokomponentami i biopaliwami ciekłymi.

Jest autorem wielu publikacji w prasie fachowej oraz był prelegentem w trakcie szeregu konferencji podatkowych i branżowych. Wojciech był zaangażowany w wiele projektów, w tym dla największych polskich przedsiębiorstw, związanych określaniem skutków podatkowych transakcji krajowych i zagranicznych.

Radca prawny, Wspólnik w kancelarii CWW.

Specjalizuje się w prawie energetycznym, handlowym i gospodarczym, prawie konkurencji, a w szczególności koncentracjach przedsiębiorstw, zamówieniach publicznych oraz zagadnieniach związanych z pomocą publiczną i absorpcją środków unijnych. Współpracuje przy bieżącej obsłudze przedsiębiorstw energetycznych na rynku dolnośląskim i krajowym. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Na Uniwersytecie w Bochum/Niemcy uzyskał tytuł LL.M. Aktualnie jest doktorantem na Freie-Universität w Berlinie i pisze pracę z zakresu prawa energetycznego.

Właściciel Firmy AG Centrum z siedzibą w Radomiu, która funkcjonuje na rynku samochodowych instalacji gazowych od 1996 roku. Wprowadza na rynki europejskie i światowe wiele pomysłów i innowacji, które pozwalają poprawić jakość montowania samochodowych instalacji gazowych.  Posiada 5 oddziałów w Polsce oraz  przedstawicielstwa w wielu państwach na różnych kontynentach.
Z branżą LPG jest związany od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, więc od 20 lat. W 2008 roku zdobył tytuł „ Menadżera Roku”.

Przewodniczący Koalicji Na Rzecz Autogazu od 2014 roku.
KNRA  „Koalicja na Rzecz Autogazu” jest branżową organizacją zrzeszającą pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług związanych z instalacjami przystosowującymi pojazdy do zasilania gazowego oraz pracodawców prowadzących działalność wiążącą się z produkcją, dystrybucją i rozlewem gazów skroplonych i sprężonych określanych symbolami LPG, CNG oraz LNG.
KNRA  swoje obecne działania koncentruje na jedną z możliwości propagowania LPG nie tylko na krajowym rynku, lecz także poza jego granicami. W 2017 roku będzie organizatorem merytorycznym międzynarodowych targów GASSHOW 2017 w Warszawie. Obecnie organizacja skupia 14 najważniejszych firm sektora autogazu na polskim rynku.

Od dwóch dekad związany z branżą LPG.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, podyplomowych studiów z zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów z zarządzania w przemyśle naftowym i gazowniczym na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej. W trakcie drogi zawodowej odbył wiele specjalistycznych szkoleń w kraju i zagranicą.

W latach 1997-2008 pełnił funkcje menadżerskie w BP Polska.
Od 2009 w holdingu SHV Energy www.shvenergy.com, pracuje dla Primagaz, Gaspol S.A., WGT Sp. z o.o. jako LPG Supply Chain Manager w Primagaz Central Europe GmbH, Wiedeń.
Odpowiedzialny za realizację dostaw LPG z krajów WNP i Europy zachodniej, drogą lądową i morską.

Absolwent Państwowej Akademii Naftowej Azerbejdżanu w Baku i Uniwersytetu Ropy i Gazu w Moskwie w dziedzinie ekonomiki przedsiębiorstwa w przemyśle naftowym i gazowym.

W latach 2004-2007 pracował jako analityk, a w latach 2007-2010 jako dyrektor działu w firmie konsultingowej Vergen Group w Moskwie, gdzie zajmował się analizą rynku ropy naftowej i produktów naftowych, pisał artykuły, raporty i komentarze dla wielu czasopism.

Od 2010 roku do chwili obecnej pracuje w przedstawicielstwie Thomson Reuters w Moskwie jako ekspert rynku LPG.

Relacja wideo

Lista uczestników

1. SPS a.s.
SNP 1301
SK 96501 Ziar nad Hronom, Słowacja
Tel. +42 1905 758 065 , fax +42 1456 723 713
1sps@1sps.sk
www.1sps.sk
AmeriGas Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa, Polska
Tel. +48 42 649 28 62 , fax +48 42 649 25 11
www.amerigas.pl
AOT Energy Poland Sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa,
www.aotenergy.pl
Apexim AB Paliwa Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra, Polska
ARC-GAS Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 14A
27-300 Lipsko, Polska
arcgaslipsko@tlen.pl
www.arcgas.pl
AXAN GAZ Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany, Polska
Tel. +48 25 787 87 83
www.axan.pl
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 5
84-230 Rumia, Polska
Tel. +48 58 677 77 77 , fax +48 58 677 77 09
www.baltykgaz.pl
BarMalGas GmbH
Seestrasse 33
14974 Ludwigsfelde OT Genshagen, Niemcy
Tel. +49 (0) 3378 20 89 500 , fax +49 (0) 3378 20 89 501
www.barmalgas.de
BARTER S.A.
ul. Legionowa 28
15-281 Białystok, Polska
Tel. +48 85 748 53 00 , fax +48 85 748 52 99
www.bartergaz.pl
Beloil Polska Sp. z o.o.
ul. Dzielna 58
01-029 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 622 03 64 , fax +48 22 891 00 24
www.beloil-poland.pl
BETA PRIM Sp. z o.o.
ul. Bieławin 7
22-100 Chełm, Polska
Tel. +48 82 565 42 43 , fax +48 82 565 42 43
www.betaprim.pl
BP Europa SE Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska
Tel. +48 12 619 12 00 , fax +48 12 619 15 00
www.bp.com
BROEN OIL & GAS Sp. z o.o.
ul Stara Droga 8
62-002 Suchy Las, Polska
Tel. +48 61 895 69 19
kaw@broen.com
www.broen.com
CHEMIKALS Sp. z o.o.
Siedlisko 8
14-500 Braniewo, Polska
Tel. +48 55 620 87 00
www.logisticterminalbraniewo.pl
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa,
Tel. +48 22 209 98 90 , fax +48 22 209 98 95
info@cabajkotala.com
www.cabajkotala.com
Circle K Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 86
02-603 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 564 00 00
CHEM-LINE Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 15
09-402 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 60 60 , fax +48 24 366 76 76
www.chemline.pl
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa
ul. Włodkowica 10/11
50-072 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 780 76 00 , fax +48 71 780 76 00
www.cww.pl
DANIER Holdings L.P.
Suit 1, 78 Montgomery Street
EH7 5JA Edinburg, Scotland, Anglia
DragonGaz Sp. z o.o.
ul. Kościelna 10
52-314 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 334 90 00 , fax +48 71 334 90 01
www.dragongaz.pl
DZWONNIK gaz
Wierzchucinek 2
86-014 Sicienko, Polska
www.dzwonnik.pl
ELKOM-GAZ Zygmunt Sobieralski
Przedmość, ul. Główna 7A
46-320 Praszka, Polska
Tel. +48 34 359 21 65 , fax +48 34 359 21 66
www.elkom-gaz.pl
GASPOL S.A.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 530 00 00 , fax +48 22 530 00 01
www.gaspol.pl
Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.
ul. Metalowców 27
39-200 Dębica, Polska
Tel. +48 14 676 06 44 , fax +48 14 676 06 45
www.gtp.pl
Gas-Trade, part of Global Auction Service B.V.
Raffendonkstraat 18
5688 DK Oirschot, Holandia
gas-trade.nl
GAZ-GROUP Radzisheuski Spółka Jawna
Al. 1000-lecia P.P. 4
15-111 Białystok, Polska
Tel. +48 72 837 94 16
GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
Tel. +48 62 735 84 08 , fax +48 62 735 84 09
gok.pl
GLOB-TERMINAL Sp. z o.o.
Al. 1000-lecia P.P. 4
15-111 Białystok, Polska
Tel. +48 85 653 91 85 , fax +48 85 676 05 50
www.glob-terminal.pl
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
HADEX-GAZ Sp. z o.o.
ul. J.H. Dąbrowskiego 536
60-451 Poznań, Polska
Tel. +48 61 849 91 89 , fax +48 61 848 92 58
www.hadex-gaz.pl
Handel Paliwami WITMAR Tomasz Marciniak
ul. Schumana 11
59-220 Legnica, Polska
HOYER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Roździeńska 41
40-382 Katowice, Polska
Tel. +48 32 786 18 00
www.hoyer-group.com
INTERGAS Sp. z o.o.
ul. Tczewska 32
70-850 Szczecin, Polska
Tel. +48 91 460 01 85 , fax +48 91 469 08 92
www.intergas.com.pl
Inwestycje Rurociągowe Wschód Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 3
21-540 Małaszewicze, Polska
Tel. +48 83 374 13 87 , fax +48 83 374 13 86
www.ireast.pl
i-Petrol Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice, Polska
Tel. +48 32 739 08 10
biuro@i-petrol.pl
www.i-petrol.pl
JS Sp. z o.o.
ul. Kościelna 1
16-002 Dobrzyniewo Duże, Polska
J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 766 99 17 , fax +48 58 766 99 01
www.hamilton.com.pl
Koalicja Na Rzecz Autogazu
ul. Cynamonowa 47
02-777 Warszawa, Polska
LANDI RENZO Polska Sp. z o.o.
ul. Graniczna 79a
05-410 Józefów, Polska
Tel. +48 22 769 28 64 , fax +48 22 789 53 74
www.landi.pl
LOGEAST Sp. z o.o.
ul. Uściługska 35/1
22-100 Chełm, Polska
www.logeast.pl
MAR-ROM Spółka Jawna Marian Janiszek i Wspólnicy
Dobrut 18b
26-505 Orońsko, Polska
Tel. +48 48 332 94 90 , fax +48 48 332 09 10
www.marrom.pl
MDS Gas Sp. z o.o.
ul. Miłosławska 1A
62-307 Borzykowo, Polska
Tel. +48 61 438 53 85 , fax +48 61 438 53 85
mdsgas.pl
MOL SERBIA D.O.O. BEOGRAD
Omladinskih Brigada 88/V
11000 Belgrade, Serbia i Czarnogóra
Novatek Polska Sp. z o.o.
al. Pokoju 1
31-548 Kraków, Polska
Tel. +48 12 290 33 03 , fax +48 12 290 33 05
www.novatekpolska.pl
ONICO S.A.
ul. Flory 3/4
00-586 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 497 10 38 , fax +48 22 497 10 39
www.onico.pl
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock,
Tel. 24 365 35 00
www.orlenpaliwa.com.pl
PEGAS GRUPA Sp. z o.o.
ul. Górna 1
26-803 Promna, Polska
Tel. +48 48 615 09 33
www.dostawygazu.pl
Perfektgaz Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
05-800 Pruszków, Polska
PETRAX Sp. z o.o.
ul. Puławska 111A /119
02-707 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 844 73 01 , fax +48 22 844 91 36
www.petrax.com.pl
PHU MICHALSKI Andrzej Andmar
ul. Zwierzyniecka 4
62-580 Grodziec, Polska
Tel. +48 63 248 51 18
PETRODOM Venna Spółka z o.o. sp.k.
ul. Sidorska 61
21-500 Biała Podlaska, Polska
Tel. +48 83 344 44 07 , fax +48 83 342 65 38
www.petrodom.pl
Piotr Szałaj Spedycja
ul. Połaniecka 2/25
22-100 Chełm, Polska
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra, Polska
Tel. +48 68 329 14 00 , fax +48 68 329 14 30, +48 68 329 11 85
zielonagora.pgnig.pl
POLSKI GAZ S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 330 59 00 , fax +48 22 330 59 01
www.polskigaz.pl
Primagaz Central Europe Ges.m.b.H
Salztorgasse 2/5
A- 1010 Vienna, Austria
Tel. + 43 1 5320546 , fax +43 1 5321517
www.shvenergy.com/lpg/
Prins Autogaz Sp. z o.o.
Bolesławice ul. Słupska 19
76-251 Kobylnica / Słupsk, Polska
Tel. +48 59 30 70 137
info@prinsautogaz.pl
www.prinsautogaz.pl
PROBUGAS a.s.
Mileticova 23
82109 Bratislava, Słowacja
www.probugas.sk
PRVO PLINARSKO DRUSTVO D.O.O.
Tresnjinog Cveta 1
11070 Beograd, Serbia i Czarnogóra
www.ppd.hr
Przedstawicielstwo Thomson Reuters w Rosji
Petrovka 5
107031 Moskwa, Rosja
Tel. +7 495 961 01 00 , fax +7 495 961 01 31
www.thomsonreuters.ru
PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.
ul. Leszno 12
01-192 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 534 03 00 , fax +48 22 534 04 14
www.tradetrans.eu
P.U.H. TIBOJ
ul.Nowica 8/3
14-405 Wilczęta, Polska
PPHU TAMIR Mirosława Jasińska, Bogusław Młotkowski Sp. J.
ul. Wojska Polskiego 18
95-060 Brzeziny, Polska
Tel. +48 42 710 83 60 , fax +48 42 710 83 60
www.tamirgaz.eu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Grochowa 2A
15-423 Białystok, Polska
Tel. +48 85 742 20 11 , fax +48 85 742 41 65
www.gk.bialystok.pl
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
Scharr CPC GmbH
Liebknechtstr. 50
70565 Stuttgart, Niemcy
Tel. +49 (0) 711 78 68-0
www.scharr-cpc.de
Solumus Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 34 lok. 5
09-410 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 66 65
www.solumus.pl
Shell Polska Sp. z o.o.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa,
Tel. 22 570 00 00
info.pl@shell.com
www.shell.pl
Sibur International GmbH
Prinz-Eugen Str. 8-10
1040 Wien, Austria
Tel. +43 1 370 8000 10
office@sibur-int.com
Skiergaz Henryk Sałkowski Sp. z o.o.
Płyćwia 44
96-126 Godzianów, Polska
SPEDGAZ S.C. M.M. ROMANOWSCY
Mokra Lewa 21
96-100 Skierniewice, Polska
Statoil ASA
Forusbeen 50
4035 Stavanger, Norwegia
TRANSGAZ S.A.
 
21-512 Zalesie, Polska
Tel. +48 83 375 13 14 , fax +48 83 375 13 04
www.transgaz.pl
Transpetrol Sp. z o.o.
ul. Lwowska 34
41-500 Chorzów, Polska
Tel. +48 32 609 60 01 , fax +48 32 609 60 00
www.transpetrol.de
TSL Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 2a
20-484 Lublin, Polska
Tel. +48 81 744 26 20 , fax +48 81 744 26 20
www.tsl.info.pl
TYCZKA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle, Polska
Tel. +48 77 405 10 27 , fax +48 77 488 64 90
www.tyczka.pl
UAB Mogita
A. Stulginskio g. 41
LT-48313 Kaunas, Litwa
mogita.lt
UAB TOPGAS
Lukiskiu str. 5-104
LT-01108 Vilnius, Litwa
Tel. +37 052126792
www.topgas.lt
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie, Polska
Tel. +48 77 461 65 48 , fax +48 77 461 64 96
www.unimot.pl
WASCOSA AG
Werftestrasse 4
6005 Lucerne, Szwajcaria
info@wascosa.ch
www.wascosa.ch
WORLD-WIDE-TRANS Popek Mariusz
ul. Narcyzowa 19
22-100 Chełm, Polska
VTG Rail Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
ul. Gwiaździsta 7b/8
01-651 Warszawa, Polska
Zakład Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o.
ul. Jachowicza 1
35-311 Rzeszów, Polska
Tel. +48 17 854 40 38
www.greengas.pl
CHEMET S.A.
ul. Sienkiewicza 47
42-600 Tarnowskie Góry, Polska
Tel. +48 32 393 33 00 , fax +48 32 393 33 01
www.chemet.com.pl

Galeria

headerimg

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2020 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne