Nawigacja
  • 296A9474.jpg
  • 296A9539-2.jpg
  • 296A9797.jpg
  • 296A9469-2.jpg
  • 296A9849-2.jpg
  • 296A9500-2.jpg
  • 296A9552-2.jpg
  • 296A9555-2.jpg
  • 296A9548-2.jpg
  • 296A9666.jpg

VI Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Paliw 2016

Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia

ul. Wystawowa 1, Wrocław
6 października 2016 r.

VI Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Paliw 2016 - relacja z konferencji - 6 października 2016 r.
Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław

Zmiany prawne i podatkowe, jakie są skutkiem wprowadzenia tzw. „pakietu paliwowego” i zmian w Prawie Energetycznym to tematy, jakie zgromadziły uczestników konferencji - VI Spotkania Branży Paliwowej - Polski Rynek Paliw, które towarzyszyło II Międzynarodowym Targom Paliwowym- Stacja i Biznes Przyszłości - Wrocław 2016.

Robert BukowskiKonferencja, składała się z dwóch bloków. Pierwszy miał charakter wystąpień eksperckich, które miały na celu wprowadzenie uczestników konferencji w aktualną tematykę gospodarczą w Polsce i na świecie. Druga część natomiast miała charakter praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy Spotkania mieli możliwość zgłębienia nowych regulacji prawno-podatkowych, które mają uszczelnić system poboru podatków w branży paliwowej, ograniczyć nielegalne działania i nadużycia występujące w tej branży oraz wesprzeć uczciwą konkurencję w tym sektorze. Otwierając konferencję prezes Information Market SA Robert Bukowski zaprosił uczestników do aktywnego udziału i wykorzystania wiedzy zaproszonych na konferencję ekspertów.

Agnieszka Marzec-ŁazugaKierowcy ciężarówek zaopatrują się na stacjach paliw w AdBlue już od lat, niedawno pojawiła się też konieczność stosowania tego płynu w samochodach osobowych i właśnie od produkcji i rynku zbytu na preparat AdBlue (NOXY) swoje wystąpienie rozpoczęła Agnieszka Marzec-Łazuga z Grupy Azoty. Prelegentka zaprezentowała ofertę dla stacji paliw, w kontekście zmienionych przed kilkoma laty przepisów prawnych (normy spalin-redukcja spalin). Wraz z rozwojem rynku i zapotrzebowaniem na produkt AdBlue Grupa Azoty w swoich zakładach rozpoczęła jego produkcję w 2006 r. Rynek na AdBlue szacuje się na 2,5 mln ton, a w 2025 ma być to 8 mln ton. Prelegentka podkreśliła, że Grupa Azoty, która współpracuje z 21 partnerami na terenie całego kraju, jest elastycznym dostawcą produktu AdBlue (NOXY) – umożliwiając dostawy mniejszych części produktu nawet 1000 l (dostawy cysternowe) lub dostawy produktu w mniejszych opakowaniach. Grupa Azoty.

Grzegorz SielewiczDrugie wystąpienie, jakie przygotował Grzegorz Sielewicz z Coface wprowadziło uczestników konferencji w tematykę gospodarczą. Prelegent zabierając głos rozpoczął od porównania gospodarki Polski z największymi na świecie gospodarkami wskazując na czynniki takie jak PKB, inflacja i globalna wymiana handlowa. Sielewicz wskazał, że maleje globalna dynamika handlowa. Coface przewiduje, że wzrost gospodarczy (PKB) będzie wolniejszy, niż w latach ubiegłych. Sielewicz zauważył jednak, że perspektywy dla branż zależnych popytu gospodarstw domowych i mieszkaniowych są dobre. Ekspert wspomniał także o skutkach Brexitu oraz opóźnieniach płatniczych w poszczególnych branżach krajów UE. Sielewicz uzupełnił swoje wystąpienie o informacje związane z gospodarką Chin. Ekspert pocieszająco dodał na koniec, że polska gospodarka rozwija się wolniej, ale prezentuje solidne tempo rozwoju. Czynnikami spowalniającymi jest mniejsze tempo inwestycji.

Marcin MucharskiZmiany prawne w zakresie koncesjonowania rynku paliwowego były przedmiotem prezentacji mecenasa Marcina Mucharskiego z wrocławskiej Kancelarii Prawniczej CWW. Prawnik rozpoczął swoją prezentację od omówienia celów wprowadzania nowych regulacji prawnych przez ustawodawcę. Wskazał, że chodziło głównie o to, aby w sposób systemowy uporządkować rynek paliw ciekłych i zwiększyć kontrolę państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw ale także o wyeliminowanie uchybień i braków legislacyjnych obowiązujących przepisów w obszarze paliw ciekłych, które sprawiają wątpliwości interpretacyjne lub powodują trudności w procesie stosowania prawa oraz uszczelnienie poboru VAT. Mucharski kolejno wskazywał na kolejne obowiązki, jakie państwo nałożyło na przedsiębiorców z branży paliw. Mecenas swoim wystąpieniem wzbudził wątpliwości i dyskusję zgromadzonych na sali uczestników konferencji, którzy pytali o terminy rozporządzeń do znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne, na co ekspert podzielił się ze słuchaczami swoją najnowszą wiedzą, pozyskaną z Urzędu Regulacji Energetyki. Kolejnym elementem wystąpienia eksperta z kancelarii prawniczej CWW był temat zmian dotyczących koncesji. Mecenas omawiał szczególne warunki uzyskania koncesji opz i wpc a także nowe warunki okoliczności wyłączające możliwość uzyskania koncesji.  

Jan EieremannPrezentacja firmy Innospec rozpoczęła drugą część Spotkania Polski Rynek Paliw. Przedmiotem prezentacji Jana Eieremanna były dodatki detergencyjne firmy Innospec do oleju napędowego i ich wpływ na eksploatację silnika. Ekspert wyjaśniał słuchaczom negatywne skutki wynikające z tworzących się na elementach wtryskiwaczy są osadów, powstających w wyniku utleniającego rozkładu paliwa. Eieremann w trakcie prezentacji pokazywał uczestnikom konferencji jak wyglądają wtryskiwacze w pojazdach, które korzystały ze zwykłych paliw oraz tych, w których silnikach było spalane paliwo z dodatkami detergencyjnymi. 

Beata HudziakOstatnią, ale najbardziej warsztatową część konferencji, przeprowadziła Beata Hudziak, która ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako doradca podatkowy. Na co dzień zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw w kontaktach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, głównie w kwestiach związanych z rozliczeniami podatkowymi, szczególnie z VAT-em. Codzienna praca Beaty Hudziak z firmami sprawia, że biegle porusza się tematyce rozliczeń firm z branży paliw z fiskusem. Ekspertka wskazała na problemy praktyczne, do których ostatnio zalicza się nabycie paliw ciekłych na potrzeby działalności prowadzonej w Polsce/oddziału prowadzonego w Polsce oraz faktyczna weryfikację własności/właściciela paliw ciekłych. Beata Hudziak omówiła też przepisy i skutki dla przedsiębiorców z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. Tematy poruszane przez Beatę Hudziak tak bardzo zainteresowały słuchaczy, że jeszcze długo po zakończonej konferencji odpowiadała na pytania indywidualne.

Prezentacje wykorzystane przez prelegentów można pobrać poniżej z sekcji Pliki do pobrania

Tematy wystąpień

NOXy®-kompleksowe rozwiązanie Grupy Azoty w zakresie dostaw AdBlue®

Agnieszka Marzec-Łazuga, Kierownik Sprzedaży Produktów RedNOx®, Grupa AZOTY

Polska gospodarka na tle Europy i świata – gonimy, czy uciekamy rynkom globalnym?

Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

Pakiet Energetyczny – skutki prawne zmian i ich wpływ na branżę paliw płynnych

Prowadzący: Marcin Mucharski, Radca Prawny - CWW Kancelaria Prawnicza Sp.k

Wystąpienie Sponsora
Jan Eieremann, Innospec Limited Niederlassung Deutschland
Paliwa uszlachetnione oraz o polepszonej jakości.

Płatności elektroniczne w rozwiązaniach Hilltech i Six Payment

Wojciech Maślany - HILLTECH M&S, Artur Żymańczyk - SIX Payment Services (Europe)

Warsztaty praktyczne nt. pakietu paliwowego i nowych rozwiązań prawnopodatkowych

Prowadzący: Beata Hudziak, 8TAX Doradztwo Podatkowe

Eksperci i Prelegenci

Partner Zarządzający w 8Tax Doradztwo Podatkowe. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego (numer wpisu 09896) i ponad dwunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się między innymi wsparciem i pomocą w trakcie kontroli podatkowych, skarbowych a także w czasie postępowań podatkowych jak i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności w zakresie rozliczeń podatkowych w osobowych spółkach prawa handlowego. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego w latach 2010 – 2014. Autor wielu publikacji w prasie fachowej, a także wystąpień w telewizji biznesowej. Twórca autorskiego bloga podatkowego.

Beata Hudziak wierzy że nie ma w życiu rzeczy niemożliwych, praca z podatkami to dla niej pasja, a każda rozmowa jest dla niej inspiracją do dalszego rozwoju.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendysta programu LLP Erasmus na Uniwersytecie Gandawskim. Radca prawny wpisany na listę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Pasjonat książek i filmów o Jamesie Bondzie.

Specjalizacje: prawo energetyczne; regulacje sektorowe.

Od września 2013 roku jest Głównym Ekonomistą Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej.

Zajmuje się analizą ekonomiczną krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym analizą sektorową oraz problemami płatniczymi i upadłościami przedsiębiorstw w Regionie CEE. Autor publikacji, raportów i artykułów dotyczących, zarówno zagadnień ekonomicznych, jak i ryzyka przedsiębiorstw w poszczególnych krajach regionu. Prelegent podczas wielu konferencji w Polsce i krajach Regionu (m.in. Country Risk Conferences, konferencje branżowe, śniadania eksperckie). Komentator wydarzeń ekonomicznych dla telewizji i portali biznesowych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Finansów (9 lat, ostatnio na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Departamentu Długu Publicznego), Deutsche Banku i Centralnym Domu Maklerskim PEKAO S.A. (UniCredit).

Uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem Purdue University w USA w ramach programu Krannert School of Management oraz programów edukacyjnych Midwest Universities Consortium for International Activities (MUCIA-Global).

Relacja wideo

Pliki do pobrania

Lista uczestników

8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań, Polska
Tel. +48 61 850 81 77 , fax +48 61 624 20 89
www.8tax.pl
Altero Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 281/721
53-234 Wrocław, Polska
Tel. -
alteropetrol.pl
AZAREX Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Krzemieniecka 40
54-613 Wrocław, Polska
azarex@azarex.pl
www.azarex.pl
BALTCHEM S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie
ul. Ks. Kujota 9
70-605 Szczecin, Polska
Tel. +48 91 462 43 42
biuro@baltchem.com.pl
www.baltchem.com.pl
Binboro Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 12/323
30-015 Kraków, Polska
CEDROB S.A.
ul. Płocka 5
06-400 Ciechanów, Polska
Tel. +48 23 672 44 11 , fax +48 23 675 04 00
www.cedrob.com.pl
Centrum Motoryzacji P. Czyżycki Sp. J.
Gnojnik 528
32-864 Gnojnik 528, Polska
cmc@cmc-oil.pl
www.cmc-oil.pl
Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 465 00 00
www.coface.pl
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa
ul. Włodkowica 10/11
50-072 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 780 76 00 , fax +48 71 780 76 00
www.cww.pl
DAREX Czelej Dariusz
ul. Przemysłowa 17A
23-200 Kraśnik, Polska
Tel. +48 81 825 26 82
DULCET Spółka Jawna
Strzyżawa 29
86-070 Dąbrowa Chełmińska, Polska
Tel. +48 52 381 74 79
biuro@dulcet.pl
www.dulcet.pl
Exoil Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Okszowska 27
22-100 Chełm, Polska
Tel. +48 82 564 06 44
biuro@exoil.co
FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp.J.
ul. Pstrowskiego 28
10-602 Olsztyn, Polska
Tel. +48 89 533 56 06 , fax +48 89 533 34 80
www.falco.pl
FALO-TANK Sebastian Bierdzio
ul. Przemysława II 2d/4
47-232 Kędzierzyn-Koźle, Polska
Tel. -
GREG-POL Grzegorz Wąsik
ul. Powstańców Śląskich 164/9
53-139 Wrocław, Polska
Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy, Polska
grupaazoty.com
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
HILLTECH M&S s.c.
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce, Polska
info@hilltech.pl
www.hilltech.pl
HUZAR PSP S.A.
ul. Otolińska 21/606
09-407 Płock, Polska
www.huzar.eu
Innospec Limited Niederlassung Deutschland
Thiesstrasse 61
44649 Herne, Niemcy
Tel. +49 23 25 98 00
www.innospecinc.com
INTERO Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 313
00-680 Warszawa, Polska
J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 766 99 17 , fax +48 58 766 99 01
www.hamilton.com.pl
KDM Sp. z o.o.
Porajów, ul. Mostowa 1
59-921 Sieniawka, Polska
Tel. +48 75 773 81 31
handlowy-porajow@kdm.com.pl
www.kdm.com.pl
KDM Polska Sp. z o.o. sp.k
ul. Wrocławska 44 Krępice
55-330 Miękinia, Polska
Tel. +48 71 326 11 21
IWMAR Marek Wąsowski
ul. Mazowiecka 23
09-442 Rogozino, Polska
Tel. +48 24 263 79 65 , fax +48 24 263 79 65 wew. 27
www.iwmar.com.pl
MDS Gas Sp. z o.o.
ul. Miłosławska 1A
62-307 Borzykowo, Polska
Tel. +48 61 438 53 85 , fax +48 61 438 53 85
mdsgas.pl
PETRAX Sp. z o.o.
ul. Puławska 111A /119
02-707 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 844 73 01 , fax +48 22 844 91 36
www.petrax.com.pl
PETRODOM Venna Spółka z o.o. sp.k.
ul. Sidorska 61
21-500 Biała Podlaska, Polska
Tel. +48 83 344 44 07 , fax +48 83 342 65 38
www.petrodom.pl
PETRO-OIL GROUP Sp. z o.o.
Boruja Nowa 33
64-300 Nowy Tomyśl, Polska
Tel. +48 513 844 317
Polowiec i Wspólnicy Sp.J.
ul. Kielecka 8/1
31-526 Kraków, Polska
Tel. +48 12 417 42 67 , fax +48 12 413 57 45
biuro@polowiec.pl
polowiec.pl
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
ul. Rejtana 17 lok. 36
02-516 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 848 45 90 , fax +48 22 848 36 05
www.popihn.pl
Polstream Sp. z o.o.
Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice, woj. śląskie, pow. Katowice, Polska, Polska
P.P.H.U. WAGAT sp.j. Wielogórscy
ul. Gdańska 95
07-100 Węgrów, Polska
Tel. +48 25 792 36 10
wagat.com.pl
Quality Assurance Poland
ul. Żernicka 296
54-510 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 733 67 67 , fax +48 71 733 67 08
www.certyfikacja-biopaliw.pl
Real Gas Paliwa Sp. z o.o.
ul. Sadowa 14 lok. 4, 21-500 Biała Podlaska
21-500 Biała Podlska, Polska
Tel. +48 83 343 87 98 , fax +48 83 343 87 67
info@realgas.pl
realgas.pl
REZOS F.P.H.U. mgr Zbigniew Krzysztofiak
ul. Ogrodowa 9 B
34-730 Mszana Dolna, Polska
Tel. +48 18 331 10 97
www.rezos.pl
SAFARI S.J.
Żabia Wola 159B
23-107 Strzyżewice, Polska
Tel. +48 81 747 61 07
biuro@safarilublin.pl
www.safarilublin.pl
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
SIX Payment Services (Europe) S.A.
ul. Prosta 32
00-838 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 457 75 20
info.pl@six-payment-services.com
www.six-payment-services.com
Solumus Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 34 lok. 5
09-410 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 66 65
www.solumus.pl
Solvadis Polska Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 799 55 00 , fax +48 71 799 55 55
www.solvadis.pl
Stacje Paliw SPEED Sp. z o.o.
Rynek 7
50-106 Wrocław, Polska
Taks Oil Sp. z o.o.
ul. Kopernika 11
33-300 Nowy Sącz, Polska
Tel. +48 18 547 69 81
biuro@taks-oil.pl
www.taks-oil.pl
TRANS BIOECO TRADING Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Janasa 13
41-500 Chorzów, Polska
bioeko.com.pl
UAB Andzejevski
Konstitucijos pr. 15-76
LT-09319 Vilnius, Litwa
Tel. +370 68484903
info@andzejevski.lt
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie, Polska
Tel. +48 77 461 65 48 , fax +48 77 461 64 96
www.unimot.pl
Walor-Oil Sp. z o.o.
ul. Górki 20 B
05-420 Józefów, Polska
Tel. +48 600 293 988
paliwa@walor.net.pl

Galeria

headerimg

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2020 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne