Odpowiedzialność członków zarządu i właścicieli firm paliwowych. Kontekst kontroli podatkowych i kontekst prawny


Hotel Sofitel Victoria, ul. Królewska 11, Warszawa

Jak skutecznie poruszać się wśród przepisów prawnych i podatkowych, dotyczących branży paliw? W jaki sposób uniknąć możliwych konsekwencji osobistych, wynikających z podjęcia w dobrej wierze potencjalnie niebezpiecznych decyzji?

Opis szkolenia

Handel paliwami regulowany jest przez wiele przepisów, z różnych obszarów (dotyczących np. wymagań technicznych, jakościowych, koncesyjnych, akcyzowych, związanych z podatkiem VAT, ogólnymi przepisami prawa pracy, i in.). Wymaga to od osób zarządzających firmami paliwowymi dużej wiedzy i czujności, by z jednej strony nie narazić na straty ich firm, z drugiej – samemu nie ponieść konsekwencji działań podejmowanych często w dobrej wierze i bez świadomości potencjalnych zagrożeń. Wiele przepisów prawnych mówi o karach nakładanych nie tylko na przedsiębiorstwa, ale i bezpośrednio na osoby zarządzające nimi. Nawet zatem wiedza i czujność nie gwarantują zupełnego bezpieczeństwa, warto skorzystać z fachowej pomocy by wyeliminować ryzyko, zamiast potem mierzyć się z problemami. Dlatego właśnie zapraszamy na szkolenie „Odpowiedzialność członków zarządu i właścicieli firm paliwowych”.

Głównym celem szkolenia jest omówienie podstawowych ryzyk dla kierujących firmami paliwowymi, wynikających z codziennej działalności, oraz uświadomienie im jakie są możliwe metody eliminacji zagrożeń lub rozwiązania konkretnych problemów gdy już one wystąpią. Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zarówno potencjalnej odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego, jak i właścicieli firm jednoosobowych czy spółek cywilnych.

Wiele czasu poświęcone też będzie kwestiom kontroli administracyjnych i podatkowych. Z branży paliwowej napływają bowiem sygnały o kłopotach przedsiębiorców, którzy nie znali ani swych praw, ani faktycznego zakresu uprawnień kontrolerów i nie umieli odpowiednio zachować się podczas kontroli.

W module podatkowym szkolenia uczestnicy nauczą się zachowania i metod przeciwdziałania w stosunku do administracji podatkowej i organów kontroli skarbowej. Przedstawione zostaną zarówno możliwości prawne działania, jak i praktyczne sposoby postępowania w tych procedurach, prowadzonych przeciwko podatnikom. Wskazane będą konsekwencje związane z ewentualnymi decyzjami wymiarowymi w podatku akcyzowym u Naszych kontrahentów, lub w samym kontrolowanym przedsiębiorstwie, jak również sposoby ich neutralizowania bądź ograniczania możliwości działania organów podatkowych czy kontroli skarbowej. Eksperci opowiedzą, jak maksymalnie ochronić swoje bezpieczeństwo kiedy dochodzi do wizyty urzędników w prowadzonej firmie.

Tematyka szkolenia

 • podstawowe zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej;
   Czy zdają sobie Państwo sprawę z ciążącej na Państwu odpowiedzialności? Czy wiedzą Państwo jak ją zminimalizować i jak bronić się w sądzie, przed prokuratorem albo na Zgromadzeniu Wspólników? Dzięki szkoleniu słuchacze zostaną wprowadzeni w skomplikowany system polskiego prawa cywilnego i karnego, zawężony do najistotniejszych informacji związanych z ponoszeniem odpowiedzialności za zachowania, które na gruncie obowiązujących ustaw stanowią przestępstwo (odpowiedzialność karna) lub powodują konieczność zastosowania przymusu państwowego w postaci egzekucji majątkowej (odpowiedzialność cywilna). Częstokroć obywatele nie mają świadomości o przysługujących im prawach, takich jak prawo do obrony, domniemanie niewinności czy też o sposobach uniknięcia odpowiedzialności np. poprzez zgłoszenie skutecznego zarzutu przedawnienia. Celem tego szkolenia jest przybliżenie Państwu ściśle obowiązujących zasad w procedurze karnej i cywilnej a także zwrócenie uwagi na wskazówki, jak zachować się w sytuacji gdy staniemy się oskarżonym, czy pozwanym.
 • odpowiedzialność a dług: dług bez odpowiedzialności i odpowiedzialność bez długu;  Co do zasady odpowiedzialność łączy się z obowiązkiem pokrycia długu. Jednak pojęcia te, wbrew pozorom, to dwie różne instytucje i do tego nie zawsze są ze sobą ściśle sprzężone. Możemy mieć bowiem dług, jednak nie ponosić za niego odpowiedzialności - a także odwrotnie - nie posiadać długu a i tak być zobowiązanym do jego uregulowania. Szkolenie pozwoli słuchaczom zrozumieć te różnice, a także wskaże jak skutecznie posługiwać się w praktyce zdobytą wiedzą.
 • odpowiedzialność osobista nieograniczona;

- forma prowadzenia działalności w branży paliwowej a odpowiedzialność osób kierujących;
- forma prowadzenia działalności a kwestie podatkowe;
- forma działalności w branży paliwowej a koncesje i pozwolenia firmowe: ich przekazywanie, przejmowanie, itp.;

 • przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej  Przy omawianiu tego zagadnienia kompleksowo przedstawimy problematykę cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych i przykładów z orzecznictwa. Tematyka ta jest o tyle istota, bowiem jest zjawiskiem często pojawiającym się podczas życia codziennego oraz przy wykonywaniu zawartych umów a także przy prowadzeniu spraw spółki.
 • rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za produkt niebezpieczny;
   z uwagi na wielość stanów faktycznych, z którymi prawo wiąże odpowiedzialność odszkodowawczą, a w konsekwencji wielość podstaw tej odpowiedzialności, doktryna prawa cywilnego dokonuje, co do zasady, podziału na odpowiedzialność odszkodowawczą deliktową i kontraktową. Na szkoleniu poznają Państwo zasadnicze różnice i podobieństwa zachodzące pomiędzy tymi dwoma rodzajami odpowiedzialności. Na pozór wydaje się, że przedstawione konstrukcje są tylko teoretycznym wytworem, ale w praktyce ich odpowiednie zastosowanie ma ogromne znaczenie zarówno w sferze ekonomicznej jak również procesowej.
 • zasady i zakres odpowiedzialności osób pełniących funkcje członków zarządu, prokurenta i/lub pełnomocnika przedsiębiorcy;  Opowiemy o kluczowych obszarach działania spółki, które generują największe pokłady odpowiedzialności zarządzających w ramach wymagań prawa. Dowiedzą się Państwo jak właściwie reagować na sytuacje, które mogą doprowadzić do obciążenia spółki i osób za nią odpowiedzialnych kosztami finansowymi naruszeń obowiązujących przepisów prawnych. Dzięki temu będą mogli Państwo zweryfikować poprawność dotychczasowo podjętych działań w ramach funkcji członka zarządu prokurenta i/lub pełnomocnika. Ostatecznie szkolenie pozwoli na uzyskanie wiedzy pozwalającej na ograniczenie lub nawet zniwelowanie ryzyka poniesienia odpowiedzialności.
 • odpowiedzialność kierujących przedsiębiorstwami paliwowymi na gruncie Ustawy 'Prawo Energetyczne';
 • odpowiedzialność członków zarządu i właścicieli firm paliwowych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw;
 • czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i skarbowa oraz postępowanie podatkowe;
 • prawidłowa ewidencja dokumentów podatkowych w przedsiębiorstwach w kontekście wyłączania odpowiedzialności kierujących;
 • odpowiedzialność podatkowa osób trzecich za zobowiązania w podatku akcyzowym, z uwzględnieniem odpowiedzialności osobistej;
 • uprawnienia urzędników skarbowych podczas kontroli w firmach i przykłady ich przekraczania;
 • prawa kontrolowanego podczas kontroli skarbowej;
 • najczęstsze błędy kierujących firmami paliwowymi podczas kontroli administracyjnych i skarbowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestników

 • zapoznanie z kategoriami zagrożeń odpowiedzialnością osobistą zarządzających i właścicieli firm paliwowych;
 • poznanie kluczowych przepisów prawnych i podatkowych, regulujących osobistą odpowiedzialność zarządzających i właścicieli firm paliwowych;
 • nauka metod ograniczania i wyłączania potencjalnej odpowiedzialności zarządzających i właścicieli firm paliwowych zanim wystąpi zagrożenie;
 • poznanie sposobów właściwego postępowania zarządzających i właścicieli firm paliwowych, kiedy odpowiedni urząd zamierza pociągnąć ich do odpowiedzialności lub wszczyna kontrolę w firmie (jakie są uprawnienia kontrolowanego? Kiedy kontrolujący urzędnik przekracza swoje kompetencje? Jak się wtedy prawidłowo zachować?);
 • zdobycie wiedzy na temat sytuacji i przypadków, w których zarządzający lub właściciel firmy paliwowej może wyegzekwować odpowiedzialność za błąd od swoich pracowników, którzy faktycznie go popełnili.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, oddzwonimy

Więcej informacji uzyskać można pod numerem
telefonu: +48 71 787 69 78 lub e-mailem: consulting@informationmarket.pl

Cena i warunki udziału

1125 PLN netto/os.

dla zgłoszeń wysłanych po 9 listopada 2015 r.

Harmonogram

9:30 rejestracja uczestników
10:00 rozpoczęcie szkolenia
13:30 obiad
17:00 zakończenie szkolenia

Miejsce

Hotel Sofitel Victoria
ul. Królewska 11
Warszawa

Wybierz obrazek tła dla szablonu szkolenia (nie jest obowiązkowe)

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2019 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne