Podatki w branży paliwowej 2016. Co się zmieniło i co zmieni się już wkrótce?


Centrum konferencyjne "Golden Floor Okęcie", ul. 17 stycznia 45B (budynek Zephirus), Warszawa

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy dostaną zbiór informacji potrzebnych do prawidłowego poruszania się w obszarze podatków dla branży paliwowej, w świetle zmian które już obowiązują, albo zostaną wkrótce wprowadzone

Opis szkolenia

Wg doniesień medialnych, rok 2016 będzie czasem intensyfikacji prac nad poprawą ściągalności podatków w Polsce. Szczególny nacisk Państwo Polskie położy na działania w branżach, z których dochodzą sygnały o nielegalnych, nieuczciwych działaniach pewnych uczestników rynku – polegających np. na unikaniu podatków (VAT, akcyza). Sektor paliwowy jest jedną z tych branż.

Przedsiębiorcy często zwracają uwagę, że na fali poszukiwań oszustów organy podatkowe z dużą nieufnością podchodzą też do firm rzetelnych, a postępowania podatkowe czy kontrole potrafią mocno utrudnić działania przedsiębiorstw. Planowane są też nowe obciążenia fiskalne, które dotkną branżę paliwową, w postaci np. podatku od sprzedaży detalicznej. Z drugiej strony, zmiany w Ordynacji Podatkowej w Polsce oraz niedawne decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej komentowane są jako korzystne dla podatnika, ułatwiające działanie rzetelnym firmom. Wszystko to stawia przed uczestnikami rynku zadanie w postaci z jednej strony przygotowania się do nowych rozliczeń, z drugiej zaś do jeszcze sprawniejszego zarządzania dotychczasowymi obszarami, by uniknąć pomyłki i potencjalnie narażenia się na konsekwencje podatkowe. Bez specjalistycznej wiedzy jest to praktycznie niemożliwe. Zapraszamy więc na szkolenie, które przygotuje do sprostania tym wyzwaniom.

Cele szkolenia i korzyści dla uczestników

 • Ograniczenie ryzyka popełnienia błędów przez uczestników rynku paliwowego w transakcjach handlowych, skutkujących możliwymi kontrolami i postępowaniami podatkowymi.;
 • Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami przepisów podatkowych, obejmujących działalność w zakresie hurtowego i detalicznego obrotu paliwami w Polsce, które obowiązują lub zaczną obowiązywać w 2016 r.
  i umożliwienie słuchaczom sprawnego poruszania się w tym obszarze. Prezentacja nowych obciążeń podatkowych, dotykających branży paliwowej w 2016 r. (np. podatek od sprzedaży detalicznej).

Program szkolenia

  I. Ordynacja podatkowa i podstawowe przepisy podatkowe dotyczące branży paliw:
 • Jednolity Plik Kontrolny - co to takiego i co musimy już dzisiaj wiedzieć, informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej;
 • Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika – co oznacza w praktyce?
 • Nowe uprawnienia kontrolujących podczas postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej;
 • Nowe zasady dokonywania transakcji przez firmy (kwestie rozliczeń gotówkowych a bezgotówkowych);
 • Skutki wejścia w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania – z czym się spieszyć przed wejściem nowych przepisów?
 • Podatek od sprzedaży detalicznej – jak go obliczać i opłacać?
  II. Kontrola podatkowa i skarbowa - wszystko o prawach i obowiązkach podatnika i organu podatkowego/skarbowego.
  III. Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z tzw. „karuzelą podatkową” w branży paliwowej, w świetle bieżącego orzecznictwa polskiego i europejskiego oraz praktyki organów podatkowych:
 • Omówienie bieżącej praktyki organów podatkowych i skarbowych;
 • Omówienie orzecznictwa polskich sądów, jak i Trybunału Sprawiedliwości UE, w kontekście zagadnienia „karuzeli podatkowej”;
 • Omówienie argumentów, dowodów które można wykorzystać w postępowaniach na swoją obronę na podstawie praktycznych przykładów – część warsztatowa.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, oddzwonimy

Więcej informacji uzyskać można pod numerem
telefonu: +48 71 787 69 70 / 71 / 81 lub e-mailem: bok@informationmarket.pl

Cena i warunki udziału

735,00 PLN netto/os.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, poczęstunek cateringowy ciągły.

Harmonogram

9:30 rejestracja uczestników
10:00 rozpoczęcie szkolenia
13:00 obiad
17:00 zakończenie szkolenia

Miejsce

Centrum konferencyjne "Golden Floor Okęcie"
ul. 17 stycznia 45B (budynek Zephirus)
Warszawa

 

Wybierz obrazek tła dla szablonu szkolenia (nie jest obowiązkowe)

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2019 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne