Nawigacja
  • DSC05486.jpg
  • DSC05473.jpg
  • DSC05475.JPG
  • DSC05482.JPG
  • DSC05467.jpg
  • DSC05483.JPG
  • SPRLPG_2017-14.jpg
  • SPRLPG_2017-2.jpg
  • DSC05471.JPG
  • DSC05472.JPG

XIV Spotkanie Branży Paliwowej

Polski Rynek LPG

18-19 października 2017 r.
Sheraton Sopot Hotel

Spotkanie „Polski Rynek LPG 2017” w sopockim Sheratonie w swojej części konferencyjnej cieszyło się dużym zainteresowaniem – a różnorodność tematyki poruszanej w poszczególnych panelach miała bardzo szeroki zakres, począwszy od zagadnień podatkowych, aż po kwestie techniki w służbie rynku gazu płynnego.

Panel pierwszy, mający charakter prawno-podatkowy cieszył się szczególnym zainteresowaniem ze względu na aktualność problematyki oraz dużą wnikliwość w interpretacji poruszanych tematów, które omawiała Beata Hudziak reprezentująca firmę 8Tax Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.  Jej wypowiedź – oparta na wieloletnim doświadczeniu z pracy z firmami sektora paliwowego – dotyczyła początkowo kwestii kontroli podatkowych realizowanych w przedsiębiorstwach. Zwróciła ona uwagę na kształt zmian, które dokonują się w ostatnich kilkunastu miesiącach w związku z działaniami uszczelniającymi system podatkowy. Prelegentka wskazywała, że „proces korozji rynku” nie dokonał się w ciągu krótkiego czasu, ale był długotrwały i tym samym kwestia „świadomości” przynależności do karuzel podatkowych czy pośredniczenia w nich wcale nie była oczywista nawet wśród wielu podmiotów gospodarczych. Hudziak wskazywała na datę 1 marca 2017 czyli wejście w życie ustawy o KAS jako na moment zasadniczej zmiany w sposobie realizacji kontroli podatkowych w przedsiębiorstwach.

Beata Hudziak na Spotkaniu Branży LPG

Z praktyki doradczej wynika obserwacja, że aktualnie szczególnie kłopotliwe dla przedsiębiorcy i podatnika jest pojawianie się licznych zapytań wystosowywanych przez urzędy celno-skarbowe, mimo braku wdrożonych postępowań kontrolnych. Hudziak zwracała uwagę, że podatnik zobowiązany jest do udzielenia informacji w takiej sytuacji  tylko wtedy, kiedy są one oparte o istotne podstawy prawne, np. związane z prowadzoną kontrolą u kontrahentów. Prelegentka wskazywała na prawa pytanych odnośnie nieudzielania informacji. Innym elementem wystąpienia prelegentki była kwestia Jednolitego Pliku Kontrolnego i problemy związane ze składaniem deklaracji przez mikropodatników, często nawet nieświadomych konieczności rejestracji. Problemy związane z rejestracją płatników VAT stanowią w tej chwili istotny kłopot w działalności gospodarczej, a chaos informacyjny nie pomaga bynajmniej przedsiębiorcom.

Beata Hudziak mówiła ponadto o projektach ustawodawstwa, które zaprzątają uwagę rynku, a które cały czas nie są do końca jasne w swojej formie. Dotyczy to m.in. kwestii split payment – czyli podzielonej płatności VAT, która w Polsce zacznie działać od 1 kwietnia 2018. Hudziak wiele miejsca poświęciła technikaliom nowego sposobu działania w zakresie odprowadzania podatków i kwestii należytej staranności, co do której zdefiniowania wciąż nie ma pełnej jednoznaczności. Sugestia prelegentki to m.in. sprawdzanie czy kontrahent jest rejestrowanym płatnikiem VAT, posiada wpisy w ewidencjach działalności, KRS, posiada REGON, a także szereg innych wyznaczników związanych z rzetelnym realizowaniem operacji rynkowych.

Szczególnie emocjonującym elementem wystąpienia mogły być kwestie „zajmowania” środków na rachunkach podatnika i tzw. konfiskaty rozszerzonej, która ma na celu uniemożliwienie korzystania z nielegalnie uzyskanych majątków przez sprawcę przestępstw. Nowelizacja prawodawstwa może także wiązać się z wejściem w życie możliwości blokowania rachunku przedsiębiorcy na okres do 72 godzin przez szefa KAS. Z pewnością wrażenie, jakie pozostawiło wystąpienie, może mieć znaczący wpływ na ostrożność przedsiębiorców i wzrost ich świadomości zagrożeń związanych z kształtem aktualnego prawodawstwa podatkowego.  

Robert Pastwa PGNiG OD

Drugi panel konferencji miał charakter bardziej ogólny i dotyczył kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polski, a zwłaszcza miejsca LPG i LNG w kontekście sytuacji na rynku polskim. Pierwsze z wystąpień wygłosił Robert Pastwa, koordynator w departamencie CNG LNG w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny. Jego prezentacja skupiała się na kwestii funkcjonowania zastosowań LNG małej skali, które można byłoby traktować jako konkurencję względem dobrze na polskim rynku znanych rozwiązań z wykorzystaniem gazu LPG. Robert Pastwa dokładnie opisał znaczenie PGNiG dla produkcji, wydobycia czy importu ropy gazy ziemnego na  rynek polski.  W warunkach polskich LNG czyli skroplony gaz ziemny pozyskiwany jest w Odolanowie, Grodzisku Wielkopolskim oraz Świnoujściu. Wypowiedź prelegenta szeroko opisała możliwości zastosowania skroplonego gazu ziemnego w żegludze, przemyśle czy transporcie. Interesujące – zwłaszcza dla słuchaczy lubiących techniczne ciekawostki – były informacje o tym, jak wygląda transport i gdzie w naszym kraju ulokowane są stacje regazyfikacyjne. Prelegent z PGNiG OD wskazywał w swoim wystąpienia także na funkcjonalność techniki zastosowania LNG w kogeneracjach i trigeneracjach.

SPRLPG 2017 12Drugi głos w panelu należał do Andrzeja Olechowskiego, dyrektora Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, który swoją prezentację rozpoczął od nawiązania do prezentacji dotyczącej LNG i powiązań pozornie odległych sektorów gazowych na rynku polskim. W dalszej części wystąpienia dyrektor POGP wskazał na pomijanie branży LPG w kontekście modnego pojęcia elektromobilności i innych paliw alternatywnych – zwłaszcza w dobie prac legislacyjnych nad ustawą dotyczącą tychże źródeł  zasilania. Olechowski bardzo obrazowo omówił strukturę polskiego rynku LPG – zwłaszcza krajowego eksportu i źródeł importu (ciekawostką może być fakt, że niemal 20 proc. rosyjskiego importu LPG trafia właśnie na rynek polski – co może być unikatem w całości wzajemnych relacji energetycznych między Polską i Rosją).

Pozornie dobrze znane branży statystyki Olechowski przedstawił ze swadą i wieloma informacjami dodatkowymi, które zbudowały interesujący i optymistyczny obraz dla rynku polskiego. Szczególnie ciekawe było pokazanie przez prelegenta miejsca Polski na rynku światowym gazu płynnego, które można uznać za budujący (zostawiamy daleko w tyle np. całość rynku amerykańskiego). Innowacyjne omówienie statystyk dotyczących importu, opodatkowania czy koncesji na rynku polskim z pewnością dało sporo ciekawych obserwacji dotyczących bieżącego potencjału rynku krajowego.

Aspekt ekologiczny LPG i jego wpływ na kwestie klimatyczne został potraktowany przez prelegenta bardzo szczegółowo – mimo, że ten element wystąpienia zawierał sporo szczegółów chemicznych, zostały objaśnione w bardzo przystępnej formie. Konkludując swoją prezentację Andrzej Olechowski wskazał także na szeroki zasięg projektów inwestycyjnych na polskim rynku gazu płynnego – planowany terminal Gaspolu w Pawłowicach koło Sędziszowa i instalację odwodornienia propanu w Policach. Tak dalekosiężne plany dobrze rokują na przyszłość branży i mimo licznych wyzwań i trudności są dowodem na jej siłę i potencjał w całości krajowej gospodarki.

Ivan Kudinov UPECOW panelu trzecim konferencji miały miejsce dwa wystąpienia – poświęcone różnym aspektom rozwoju rynku LPG. Pierwsze z nich wygłoszone zostało przez Iwana Kudinowa z ukraińskiej firmy consultingowej UPECO, który skupił się na sytuacji ukraińskiego rynku gazu płynnego. Zaprezentował on statystyki dotyczące rynku paliw naszego wschodniego sąsiada, obrazowo zestawiając je także z sytuacją w Polsce. Ważnym faktem może być m.in. wielkość ukraińskiego rynku autogazowego – siódme miejsce na świecie to zaledwie o dwie pozycje niżej niż Polska, a statystyki prezentowane przez Kudinowa wskazywały na wzrost rynku na Ukrainie co może stanowić ważny element zmian w globalnej geografii przepływów LPG. Kudinow omówił także struktury dostaw LPG na rynek ukraiński – pokazując kluczowych eksporterów i importerów, a także szczegółowo omawiając obawy związane z mocnym powiązaniem z importem gazu z kierunku rosyjskiego. Zamknięciem wystąpienia naszego ukraińskiego gościa były prognozy konsumpcji i ilości aut zasilanych gazem płynnym na Ukrainie zestawione z aktualnym stanem rynku polskiego. Według jego opinii do 2020 roku tamtejszy rynek będzie wciąż zauważalnie się rozwijał.  

Hexagon Ragasco na Spotkaniu Branzy LPG

Drugie wystąpienie ostatniego panelu było związane z ważną innowacją techniczną, która może zrewolucjonizować segment butli LPG w Polsce. Prezentacja firmy Hexagon Ragasco była wygłoszona przez Edytę Filipowską-Raś i Geira Vethe. Kompozytowe butle, o których mówili są produktem obecnym na polskim rynku, ale wciąż niewystarczająco chyba docenionym. Butle Hexagon Ragasco  na świecie obecne są od 2000 roku i jest ich już na rynkach ponad 12 mln sztuk. Słuchacze dowiedzieć się mogli o sposobach kontroli butli, które gwarantują najwyższy poziom ich bezpieczeństwa i poznać bardzo zróżnicowane metody testowania ich odporności termicznej czy upadkowej. Statystyki mówią o 50 proc. wyższej wytrzymałości butli kompozytowych na ciśnienie w porównaniu z tradycyjnymi butlami stalowymi.

Prezentujący zwracali także uwagę na kwestie praktycznego użytkowania – a więc na ich estetykę, wagę czy półprzezroczystość, które mają liczne przewagi nad butlami stalowymi. Elementem prezentacji było też pokazanie zróżnicowania wyglądu butli kompozytowych, a także bardzo szerokie omówienie niższych kosztów operacyjnych, jakie wiążą się z użytkowaniem butli  tego typu. Hexagon Ragasco oferuje także bardzo praktyczny system zarządzania ruchem butli, co stanowi dodatkowe źródło informacji i pozwala na szczegółową kontrolę ich stanu. Uzupełnieniem wystąpienia były filmy dokumentujące testy butli firmy Hexagon Ragasco. Zamknięcie konferencji tematem bliskim nowoczesnej technologii w służbie rynku LPG może być uznane za dobry prognostyk na kolejne lata dla polskiego rynku. Rozwój różnorodnych rozwiązań jest przecież dowodem na jego dynamizm i ciągłą tendencję do dobrych i inspirujących zmian.

Eksperci i Prelegenci

Partner Zarządzający w 8Tax Doradztwo Podatkowe. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego (numer wpisu 09896) i ponad dwunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się między innymi wsparciem i pomocą w trakcie kontroli podatkowych, skarbowych a także w czasie postępowań podatkowych jak i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności w zakresie rozliczeń podatkowych w osobowych spółkach prawa handlowego. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego w latach 2010 – 2014. Autor wielu publikacji w prasie fachowej, a także wystąpień w telewizji biznesowej. Twórca autorskiego bloga podatkowego.

Beata Hudziak wierzy że nie ma w życiu rzeczy niemożliwych, praca z podatkami to dla niej pasja, a każda rozmowa jest dla niej inspiracją do dalszego rozwoju.

Niezależny ekspert z branży energetycznej oraz inwestycyjnej. Posiadane doświadczenie zdobył jako menadżer w branży doradczej (ITCA Europe, Plaut, Bank Światowy), branży inwestycyjnej (PKO BP Inwestycje, PRIBW Warszawa, Eurico) oraz branży energetycznej (PGNiG, Towarowa Giełda Energii, CP Energia).

Obecnie odpowiedzialny za rozwój rynku CNG i LNG w PGNiG OD.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Institute Francaise de Gestion.

Iwan Kudinow - ukończył Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Analityk ukraińskiego przedsiębiorstwa zajmującego się doradztwem branży naftowej UPECO od 2013 roku. Od 2015 roku pełni funkcję zastępcy naczelnego redaktora magazynu Nefterynok. Autor wielu publikacji i 20 badań dotyczących ukraińskiego rynku paliwowego. Organizator i uczestnik międzynarodowych konferencji naftowych.

Relacja wideo

Lista uczestników

1. SPS a.s.
SNP 1301
SK 96501 Ziar nad Hronom, Słowacja
Tel. +42 1905 758 065 , fax +42 1456 723 713
1sps@1sps.sk
www.1sps.sk
8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań, Polska
Tel. +48 61 850 81 77 , fax +48 61 624 20 89
www.8tax.pl
AmeriGas Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa, Polska
Tel. +48 42 649 28 62 , fax +48 42 649 25 11
www.amerigas.pl
ARC-GAS Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 14A
27-300 Lipsko, Polska
arcgaslipsko@tlen.pl
www.arcgas.pl
AXAN GAZ Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany, Polska
Tel. +48 25 787 87 83
www.axan.pl
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 5
84-230 Rumia, Polska
Tel. +48 58 677 77 77 , fax +48 58 677 77 09
www.baltykgaz.pl
BarMalGas GmbH
Seestrasse 33
14974 Ludwigsfelde OT Genshagen, Niemcy
Tel. +49 (0) 3378 20 89 500 , fax +49 (0) 3378 20 89 501
www.barmalgas.de
BARTER S.A.
ul. Legionowa 28
15-281 Białystok, Polska
Tel. +48 85 748 53 00 , fax +48 85 748 52 99
www.bartergaz.pl
Baza Paliw Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra, Polska
Tel. +48 68 325 46 40
BC-LDS Sp. z o.o.
ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
Tel. +48 41 247 50 70 , fax +48 41 247 01 05
biuro@bclds.pl
www.bclds.pl
BETA PRIM Sp. z o.o.
ul. Bieławin 7
22-100 Chełm, Polska
Tel. +48 82 565 42 43 , fax +48 82 565 42 43
www.betaprim.pl
Bialchem Group Spółka z o.o.
ul. Warszawska 39
15-062 Białystok, Polska
Tel. +48 85 654 46 33 , fax +48 85 875 57 99
www.bialchem.pl
BP Europa SE Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska
Tel. +48 12 619 12 00 , fax +48 12 619 15 00
www.bp.com
BROEN OIL & GAS Sp. z o.o.
ul Stara Droga 8
62-002 Suchy Las, Polska
Tel. +48 61 895 69 19
kaw@broen.com
www.broen.com
CGH Polska Sp. z o.o.
ul. Srebrna 39
85-461 Bydgoszcz, Polska
Tel. +48 52 370 66 85 , fax +48 52 370 66 63
www.cgh.com.pl
Circle K Business Centre Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 86
02-603 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 564 00 00
CHEMIKALS Sp. z o.o.
Siedlisko 8
14-500 Braniewo, Polska
Tel. +48 55 620 87 00
www.logisticterminalbraniewo.pl
Consells Trading Sp. z o.o.
ul. Nowaka Jeziorańskiego 9/305
03-984 Warszawa, Polska
biuro@consells.pl
consells.pl
DORADZTWO HANDLOWE ANDRZEJ KUCHARCZYK
ul. Sosnowa 15
47-320 Gogolin, Polska
Tel. +48 77 466 75 06
kuchand@poczta.onet.pl
DragonGaz Sp. z o.o.
ul. Kościelna 10
52-314 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 334 90 00 , fax +48 71 334 90 01
www.dragongaz.pl
Dystrybucja Gazu Propan-Butan Marian Dzwonnik
Wierzchucinek 2
86-014 Sicienko, Polska
Tel. +48 52 381 50 29 , fax +48 52 381 50 29
www.dzwonnik.pl
Dystrybucja Gazu Propan-Butan ROMGAZ Roman Szultka
Sąpolno 69 F
77-320 Przechlewo, Polska
Tel. +48 59 833 10 27 , fax +48 59 833 10 27
www.romgaz.com.pl
Eko-Tank Sp. z o.o.
Rynek 6
86-150 Osie, Polska
Tel. +48 52 332 49 48
ekotank@ekotank.pl
www.ekotank.pl
ELKOM-GAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Przedmość, ul. Główna 7A
46-320 Praszka, Polska
Tel. +48 34 359 21 65 , fax +48 34 359 21 66
www.elkom-gaz.pl
EUROGAZ Jacek Pakulski
Białkowo 30 d
87-400 Golub-Dobrzyń, Polska
Tel. +48 56 683 24 28 , fax +48 56 683 52 34
www.eurogaz.net.pl
Euro Gas d.o.o.
Otmara Mahera bb
24000 Subotica, Serbia
Tel. +381 24 664 613 , fax +381 24 551 771
info@euro-gas.com
www.euro-gas.com
Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.
ul. Metalowców 27
39-200 Dębica, Polska
Tel. +48 14 676 06 44 , fax +48 14 676 06 45
www.gtp.pl
Gaslink Brokers LTD
33 Cork Street
W1S 3NQ Londyn, Wielka Brytania
Gaspetrol (Deutschland) GmbH
Stresemannstrasse 65
42781 Haan, Niemcy
Tel. +49 28 239 285 117
info@gaspetrol-deutschland.de
gaspetrol-deutschland.de
GASPOL S.A.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 530 00 00 , fax +48 22 530 00 01
www.gaspol.pl
GAS-TRADING S.A.
ul. Różana 8/17
02-548 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 845 62 09 , fax +48 22 845 62 08
www.gas-trading.com.pl
Gazexport Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 7 a lok. 8
01-651 Warszawa, Polska
GAZ PETROL Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie, Polska
www.petrol.pl
Gazeo s.c.
ul. Pogonowskiego 5/7
90-745 Łódź, Polska
Tel. +48 42 661 91 30 , fax +48 42 661 91 31
GLOB-TERMINAL Sp. z o.o.
Al. 1000-lecia P.P. 4
15-111 Białystok, Polska
Tel. +48 85 653 91 85 , fax +48 85 676 05 50
www.glob-terminal.pl
GMAX Eugeniusz Gorożdin
ul. Swojczycka 38/222
51-501 Wrocław, Polska
GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
Tel. +48 62 735 84 08 , fax +48 62 735 84 09
gok.pl
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
HADEX-GAZ Sp. z o.o.
ul. J.H. Dąbrowskiego 536
60-451 Poznań, Polska
Tel. +48 61 849 91 89 , fax +48 61 848 92 58
www.hadex-gaz.pl
Hexagon Ragasco AS
Raufoss Industrial Park B306
P.O. Box 50, 2831 Raufoss, Norwegia
www.hexagonragasco.com
HOYER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Roździeńska 41
40-382 Katowice, Polska
Tel. +48 32 786 18 00
www.hoyer-group.com
INTERGAS Sp. z o.o.
ul. Tczewska 32
70-850 Szczecin, Polska
Tel. +48 91 460 01 85 , fax +48 91 469 08 92
www.intergas.com.pl
Inwestycje Rurociągowe Wschód Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 3
21-540 Małaszewicze, Polska
Tel. +48 83 374 13 87 , fax +48 83 374 13 86
www.ireast.pl
J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 766 99 17 , fax +48 58 766 99 01
www.hamilton.com.pl
KA-TER Piotr Brzeziński
ul. Biały Brzeg 16
43-608 Jaworzno, Polska
ka-ter.com.pl
Koalicja Na Rzecz Autogazu
ul. Cynamonowa 47
02-777 Warszawa, Polska
KRALUPOL a.s.
Jandova 10/3
190 00 Praha 9, Czechy
Tel. +42 0315 705 105 , fax +42 0315 705 405
www.kralupol.cz
Krypton Sp. z o.o.
ul. Wałowa 6
08-110 Siedlce, Polska
Tel. +48 25 633 43 04 , fax +48 25 644 05 95
www.kryptonlpg.pl
Latvijas Propana Gaze SIA
Kurzemes prospekts 19
LV-1067 Riga, Łotwa
Tel. +371 67 81 50 25 , fax +371 67 41 37 12
www.lpg.lv
LTE Polska Spółka z o.o.
ul. Sieroszewskiego 12
81-376 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 526 92 41
info.pl@LTE-group.eu
www.LTE-group.eu
Łukasz Pietrzak
ul. Dębicka 11/24
01-461 Warszawa, Polska
MAR-ROM Spółka Jawna Marian Janiszek i Wspólnicy
Dobrut 18b
26-505 Orońsko, Polska
Tel. +48 48 332 94 90 , fax +48 48 332 09 10
www.marrom.pl
MDS Gas Sp. z o.o.
ul. Miłosławska 1A
62-307 Borzykowo, Polska
Tel. +48 61 438 53 85 , fax +48 61 438 53 85
mdsgas.pl
Naftida OU
Pae 21
11415 Tallinn, Estonia
info@naftosgroup.com
www.naftosgroup.com
Novatek Polska Sp. z o.o.
al. Pokoju 1
31-548 Kraków, Polska
Tel. +48 12 290 33 03 , fax +48 12 290 33 05
www.novatekpolska.pl
ONICO S.A.
ul. Flory 3/4
00-586 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 497 10 38 , fax +48 22 497 10 39
www.onico.pl
OOO UPECO
ul. Vikentia Khvoiki 18/14
KIEV 04080 Kiev, Ukraina
Tel. +38 (044) 494-25-30 , fax +38 (044) 494-13-53
info@upeco.com
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock,
Tel. 24 365 35 00
www.orlenpaliwa.com.pl
Paweł Doskocz PADOS.PL
ul. Kasztanowa 7/4
49-200 Grodków, Polska
Perfektgaz Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
05-800 Pruszków, Polska
Petrax Trade S.A.
ul. Tagore 3/9
02-647 Warszawa, Polska
petraxtradesa@petrax.com.pl
PETROENERGY Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 145A/19
02-776 Warszawa, Polska
Tel. +48 506 28 35 22
PGNiG S.A. Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
ul. M. Kasprzaka 25 B
01-224 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 691 87 53 , fax +48 22 691 87 59
clpb@pgnig.pl
clpb.pgnig.pl
PHU MICHALSKI Andrzej Andmar
ul. Zwierzyniecka 4
62-580 Grodziec, Polska
Tel. +48 63 248 51 18
Piotr Szałaj Spedycja
ul. Połaniecka 2/25
22-100 Chełm, Polska
PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.
ul. Leszno 12
01-192 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 534 03 00 , fax +48 22 534 04 14
www.tradetrans.eu
POLFRACHT Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 8
81-368 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 21 00 , fax +48 58 621 99 84
www.polfracht.pl
POLISH GAS OIL Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 104/42
00-764 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 858 34 44 , fax +48 22 858 35 25
Polska Organizacja Gazu Płynnego Związek Pracodawców
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 336 12 32 , fax +48 22 826 10 09
www.pogp.pl
POLSKI GAZ S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 330 59 00 , fax +48 22 330 59 01
www.polskigaz.pl
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra, Polska
Tel. +48 68 329 14 00 , fax +48 68 329 14 30, +48 68 329 11 85
zielonagora.pgnig.pl
PPHU TAMIR Mirosława Jasińska, Bogusław Młotkowski Sp. J.
ul. Wojska Polskiego 18
95-060 Brzeziny, Polska
Tel. +48 42 710 83 60 , fax +48 42 710 83 60
www.tamirgaz.eu
Primagaz Central Europe Ges.m.b.H
Salztorgasse 2/5
A- 1010 Vienna, Austria
Tel. + 43 1 5320546 , fax +43 1 5321517
www.shvenergy.com/lpg/
PROBUGAS a.s.
Mileticova 23
82109 Bratislava, Słowacja
www.probugas.sk
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Grochowa 2A
15-423 Białystok, Polska
Tel. +48 85 742 20 11 , fax +48 85 742 41 65
www.gk.bialystok.pl
Rail Cargo Logistics - Poland Sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 648 11 30 , fax +48 22 648 11 28
office.rcl.pl@railcargo.com
www.railcargologistics.pl
SALINEX Sp. z o.o.
ul. Piotra Bartoszcze 25
88-100 Inowrocław, Polska
Tel. +48 52 354 01 00 , fax +48 52 354 01 01
www.salinex.com.pl
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
Scharr CPC GmbH
Liebknechtstr. 50
70565 Stuttgart, Niemcy
Tel. +49 (0) 711 78 68-0
www.scharr-cpc.de
Shell Polska Sp. z o.o.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa,
Tel. 22 570 00 00
info.pl@shell.com
www.shell.pl
SIA Circle K Business Centre
Duntes Str. 6
LV-1013 Ryga, Łotwa
Tel. +37 129 12 44 07
Sibur International GmbH
Prinz-Eugen Str. 8-10
1040 Wien, Austria
Tel. +43 1 370 8000 10
office@sibur-int.com
Skiergaz Henryk Sałkowski Sp. z o.o.
Płyćwia 44
96-126 Godzianów, Polska
Solumus Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 34 lok. 5
09-410 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 66 65
www.solumus.pl
Statoil ASA
Forusbeen 50
4035 Stavanger, Norwegia
TRANSGAZ S.A.
 
21-512 Zalesie, Polska
Tel. +48 83 375 13 14 , fax +48 83 375 13 04
www.transgaz.pl
TSL Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 2a
20-484 Lublin, Polska
Tel. +48 81 744 26 20 , fax +48 81 744 26 20
www.tsl.info.pl
TYCZKA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle, Polska
Tel. +48 77 405 10 27 , fax +48 77 488 64 90
www.tyczka.pl
UAB GRIVZAS
J. Kazlausko str. 33
8314 Vilnius, Litwa
www.skulas.lt
UNIGAZ Marczak i Przybysz Spółka Jawna
ul. Batorego 11
05-240 Tłuszcz, Polska
Tel. +48 29 757 26 46
unigaz.mp@wp.pl
www.unigaz.info
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie, Polska
Tel. +48 77 461 65 48 , fax +48 77 461 64 96
www.unimot.pl
Varo Energy Germany GmbH
Am Sandtorkai 77
20457 Hamburg, Niemcy
Viagaz Sp. z o.o.
ul.Portowa 1d
85-757 Bydgoszcz, Polska
www.viagaz.pl
VTG Rail Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
ul. Gwiaździsta 7b/8
01-651 Warszawa, Polska
WASCOSA AG
Werftestrasse 4
6005 Lucerne, Szwajcaria
info@wascosa.ch
www.wascosa.ch
WBS Resources LLP
Enterprise House 82, Whitchurch Road
CF143LX Cardiff, Wales, Anglia
WORLD-WIDE-TRANS Popek Mariusz
ul. Narcyzowa 19
22-100 Chełm, Polska
Zakład Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o.
ul. Jachowicza 1
35-311 Rzeszów, Polska
Tel. +48 17 854 40 38
www.greengas.pl
CHEMET S.A.
ul. Sienkiewicza 47
42-600 Tarnowskie Góry, Polska
Tel. +48 32 393 33 00 , fax +48 32 393 33 01
www.chemet.com.pl

Galeria

headerimg

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2020 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne