Nawigacja
  • _1200449.jpg
  • _1200474.jpg
  • _1200479.jpg
  • _1200521.jpg
  • _1200528.jpg
  • _1200531.jpg
  • _1200556.jpg
  • _1200567.jpg
  • _1200574.jpg
  • _1200602.jpg

XI Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw

18-19 kwietnia 2018 r. Hotel Mercure Wrocław Centum

Zmiany prawne i wyzwania rynkowe - relacja z konferencji

SBP18BIO 1210157Jak co roku przedstawiciele różnych sektorów branży biopaliw i biokomponentów w Polsce spotkali się, by porozmawiać o aktualnych wyzwaniach i szansach. Tym razem dyskusję zdominowały kwestie prawne, podatkowe i bieżący kontekst rynkowy, polski i międzynarodowy.

Jedenasta edycja prestiżowej imprezy gościła we Wrocławiu w dniach 18-19 kwietnia 2018. Spotkanie rozpoczął uroczysty bankiet, podczas którego prawie 150 osób skorzystało z okazji by znów się spotkać, odnowić kontakty handlowe czy też nawiązać nowe. Przyjechali reprezentanci wszystkich etapów łańcucha logistycznego handlu BIO: od rolników, poprzez tłocznie olejów roślinnych, wytwórców estrów i etanolu, pośredników w handlu, firmy transportowe, certyfikujące i badające jakość, aż po firmy paliwowe, zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) i Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w zakresie biopaliw.

Następny dzień przeznaczony był na branżową konferencję. Rozpoczął ją prezes firmy Information Market, Robert Bukowski, który jako organizator powitał wszystkich uczestników i zachęcił do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Tomasz Pańczyszyn Ministerstwo EnergiiW pierwszym panelu przygotowane były dwie prezentacje. Tomasz Pańczyszyn z Ministerstwa Energii omówił aktualny stan prawny i perspektywy legislacyjne w zakresie biopaliw, zaczynając swoje wystąpienie od stwierdzenia, że dynamika procesów legislacyjnych jest tu duża, warto rozmawiać na linii resort-rynek i dlatego spotkanie branżowe jest ważne i potrzebne. Pańczyszyn sporo uwagi poświęcił obowiązkowemu bioblendingowi, podkreślając, że jest to rozwiązanie zamierzone na lata, ewentualnie być może będzie rozliczany nie kwartalnie, jak teraz, tylko w dłuższych czasookresach. Blending wprowadzono, by wyeliminować nieuczciwe praktyki rynkowe, przede wszystkim wywożenie biokomponentów z Polski za granicę i konkurowanie firm paliwowych poprzez unikanie realizacji NCW. Zwrócił uwagę, by klienci firm hurtowo handlujących paliwami bacznie przyglądali się ofertom funkcjonującym na rynku zwłaszcza wiosną i latem, gdyż w sytuacji gdyby dostawcy regularnie sprzedawali olej B0 może to sugerować, że nie realizują ciążących na nich zobowiązań publicznych. Pańczyszyn wyjaśnił też genezę wprowadzenia przepisu o produkowaniu estrów tylko z oleju roślinnego obciążonego 5-proc. stawką podatku VAT - w tym przypadku też chodziło o ukrócenie oszustw w łańcuchach handlowych. Zaznaczył, że Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów i inne agendy rządowe współpracują, by nadzorować rynek BIO i chronić uczciwą konkurencję. Podkreślił, że by skorzystać z „podwójnego naliczania” biokomponentu do NCW firmy paliwowe muszą korzystać z produktów wytworzonych z substancji biodegradowalnych i to będzie mocno monitorowane i sprawdzane. Jeśli chodzi o perspektywy po roku 2020, zdaniem Pańczyszyna trzeba oczekiwać w Unii Europejskiej ustanowienia celu na poziomie udziału 14 proc. wszelkich odnawialnych źródeł energii w transporcie, z czego 7 proc. ma pochodzić z biopaliw konwencjonalnych.

Krzysztof Rutkowski KDCiP Rutkowski, WitalisKrzysztof Rutkowski, doradca podatkowy i prawny z kancelarii KDCP, w swoim wystąpieniu odnosił się do pewnych niejasności w rozwiązaniach legislacyjnych dotyczących biopaliw. Głównie skupił się na omówieniu swoistej „luki”, jaką dały zmiany definicji podmiotu zobowiązanego do realizacji NCW – firmy bowiem miały wątpliwości interpretacyjne co do sformułowania „rozporządzanie towarem” i kiedy powstaje faktycznie obowiązek. Rutkowski zwrócił też uwagę słuchaczy, że zagadnienia NCW  i bioblendingu, choć pokrewne, trzeba traktować jednak w praktyce działalności osobno i nie można do bioblendingu stosować pewnych mechanizmów ułatwiających realizację NCW (np. opłatę zastępczą).

Krzysztof Musiał CWW Kancelaria PrawniczaDrugi panel rozpoczął się od prezentacji doradcy podatkowego, Krzysztofa Musiała, reprezentującego kancelarię prawną CWW. Poruszył on kwestie dochowywania przez firmy „należytej staranności” w zakresie zakupów produktów, co potrafi wzbudzać zainteresowanie i być kwestionowane przez organy skarbowe na gruncie prawa do odliczania podatku VAT, oraz omówił mający wejść w życie latem 2018 mechanizm „podzielonej płatności”, też będący, w zamyśle Ministerstwa Finansów, narzędziem walki z wyłudzeniami podatków i zabezpieczenia rzetelnych graczy. Krzysztof Musiał radził słuchaczom, jakie procedury weryfikacji kontrahentów w firmach stworzyć i jak je realizować, by zminimalizować ryzyko bycia oskarżonym o udział np. w nielegalnej „karuzeli VATowskiej”, opowiadał też o orzecznictwie  sądowym w tym zakresie. Jeżeli chodzi o „rozbitą płatność”, to Musiał podzielił się ze słuchaczami swoimi wątpliwościami co do praktycznych aspektów funkcjonowania tego narzędzia. W jego opinii mogą pojawić się problemy z uwalnianiem środków z „rachunków VAT”, nawet jeśli teoretyczne przesłanki takiego zwolnienia będą miały miejsce, środki najpewniej nie będą w żaden sposób faktycznie oprocentowane, a stworzenie nowych kont (choć ich prowadzenie będzie darmowe dla przedsiębiorców) może tak naprawdę przełożyć się na wzrost cen pozostałych usług bankowych.

Adam Stępień PSPOWystąpienie Adama Stępnia, dyrektora w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju oraz Krajowej Izbie Biopaliw, poświęcone było kwestii importu do Unii Europejskiej estrów pochodzących z innych kontynentów - jest to poważny problem dla rynku europejskiego, gdyż towar przywożony jest znacznie tańszy, a to zaburza nie tylko funkcjonowanie zakładów, ale też i niszczy wszelkie kalkulacje rentowności czy wpływa na drastyczne spadki notowań produktowych. Stępień pokazał mocno zastanawiające statystyki, z których wynika skokowy wręcz wzrost zakupów estrów do UE w 2017 r. wobec poziomów z lat wcześniejszych. Zauważył też, że USA zamknęły niedawno swój rynek dla biokomponentów z zagranicy, a to zbiegło się w czasie z otwarciem właśnie rynków europejskich i zniesieniem funkcjonujących wcześniej barier. Europejscy wytwórcy biokomponentów naciskają na Komisję Europejską by interweniowała, ta jednak na razie ostrożnie podchodzi do sytuacji, bojąc się że zbyt agresywne osłony mogą wywołać reakcję ze strony Światowej Organizacji Handlu.

Jarosław Cendrowski Grupa LOTOSW ostatnim panelu Jarosław Cendrowski z Grupy Lotos przedstawił perspektywy wykorzystania nowoczesnych technologii wytwarzania biokomponentów w przemyśle rafineryjnym, głównie pod kątem realizacji NCR. Zaznaczył, że dziś nie są stosowane, jeśli chodzi o obowiązki biopaliwowe, szczególnie zaawansowane technologie, a możliwości przecież oczywiście istnieją. Sporo uwagi poświęcił technologii współuwodornienia olei roślinnych jako jednej z metod osiągnięcia NCW, zaznaczając jednak, że trwa swoisty wyścig z czasem - przepisy prawne dopiero niedawno dopuściły jej stosowanie, a przygotowanie zakładu produkcji paliw do jej wdrożenia musi potrwać. Cendrowski podkreślał też pewne paradoksy: NCW i NCR są niespójne w swoich celach i środkach realizacji, a czasami wręcz sprzeczne; ponadto biokomponenty pochodzące z zagranicy, choć nie pozwalają zastosować współczynnika  pomniejszającego wymagany poziom NCW, dały w roku 2017 lepszą niż krajowe redukcję emisji CO2, kluczową dla… NCR.

Jan Zimnicki KDCiP Rutkowski, WitalisOstatnie wystąpienie przeprowadził Jan Zimnicki, doradca z KDCP. Dotyczyło ono kontroli prowadzonych przez rozmaite instytucje w całym łańcuchu dostaw biokomponentów. Zimnicki przedstawił aktualny stan prawny w tym zakresie po nowelizacjach - kto kogo i na jakich zasadach może teraz sprawdzać. Uczulił też, że kontrole URE i KOWR nie muszą być już teraz zapowiedziane. Szczególnie przydatne były podane przez prelegenta najczęściej występujące błędy u przedsiębiorców oraz metody ochrony prawnej i postępowania w sytuacji, gdyby wystąpił spór z audytorami.

Ostatnim akcentem konferencji była dość spontaniczna dyskusja uczestników nie będących prelegentami. Przedstawiciele branży paliwowej zaapelowali do polskich dostawców biokomponentów o konkretny dialog, wobec sygnalizowanych przez tych ostatnich kłopotów z realizacją dostaw do rafinerii. Jest to trudna dla obu stron sytuacja, mogąca rodzić poważne konsekwencje, na których w skrajnej sytuacji skorzystać mogą tylko zagraniczne podmioty, konkurenci polskich. Tym bardziej sensowne jest kontynuowanie spotkań branżowych, wymiana opinii i szukanie rozwiązań przez wszystkich uczestników rynku.

Eksperci i Prelegenci

Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy. Dwukrotnie najlepszy doradca podatkowy w zakresie akcyzy według rankingu Dziennika Gazety Prawnej (lata 2016 i 2017) oraz według Dziennika Rzeczpospolita (2016 i 2017).
Kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce akcyzy, opłaty paliwowej i postępowań podatkowych, doradztwa prawnego na rzecz branży paliwowej, biopaliwowej i chemicznej.
W latach 2012 – 2015 lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte i Ernst & Young.
Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – Przewodniczący Grupy Akcyzowej.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i procedury podatkowej.
Prelegent na licznych konferencjach naukowych i branżowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Senior Partner w kancelarii Musiał i Partnerzy. Doradca Podatkowy od 1991 roku. W latach 1995 - 1998 przedstawiciel polskich doradców podatkowych Confederation Fiscale European zajmujący się z ramienia Polski podatkami bezpośrednimi i fuzjami i przekształceniami trans granicznymi z ramienia Commitee Fiscal. W latach 1995 - 1996 członek zespołu do spraw oceny polskiego systemu podatkowego w Instytucie Finansów przy Ministrze Finansów. Autor ponad 50 publikacji z zakresu prawa podatkowego materialnego, prawa procesowego i międzynarodowego prawa podatkowego. Ekspert sejmowej komisji finansów publicznych i budżetu w IV, V i VI kadencji, w latach 2000-2010 członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2007 - 2010 jej przewodniczący.

Absolwent wydziału zootechnicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu europeistyki i politologii. W początku kariery zawodowej związany z organizacjami rolniczymi. W latach 2008-2010 przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych przy Komitecie Zawodowych Organizacji Rolniczych Copa w Brukseli, gdzie od 2015 roku sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej „Bioenergia”. W 2010 roku wyróżniony odznaką honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”.
Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Biopaliw, a od marca 2011 roku jest także Członkiem Zarządu KIB. Koordynator działalności Koalicji Na Rzecz Biopaliw współtworzonej przez KIB wraz z innymi organizacji branżowymi rolniczymi. Od czerwca 2015 roku pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Generalnego Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, jak również Członka Zarządu z ramienia PSPO Europejskiej Organizacji Producentów Oleju FEDIOL. Od 2016 roku Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.
Autor szeregu publikacji i artykułów z zakresu rolnictwa, energii odnawialnej, przemysłu spożywczego i biopaliw transportowych.

Jarosław Cendrowski, ukończył finanse i bankowość na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1995-2007 związany był z sektorem bankowym, pracując w BGŻ,PEKAO SA,ING, BOŚ w wydziałach zajmujących się finansowaniem działalności podmiotów gospodarczych. 
W Grupie LOTOS od roku 2007. Zajmuje się między innymi polityką regulacyjną w obszarze odnawialnych źródeł energii w transporcie, w szczególności w zakresie biopaliw. Z ramienia Grupy LOTOS brał udział w procesie opiniowania i uzgadniania implementacji do prawa polskiego Dyrektyw RED, FQD, ILUC  zarówno na etapie prac rządowych jak i parlamentarnych. Uczestnik grup roboczych POPIHN, aktualnie pracuje na stanowisku koordynatora w Biurze Komunikacji, Zespole ds. Regulacji i Relacji Międzynarodowych.

Konsultant w kancelarii KDCP Kilkuletnie doświadczenie w tematyce akcyzy, biopaliw, prawa energetycznego oraz postępowań.
Członek zespołu audytowego BIO kancelarii KDCP (audyty wytwórców i podmiotów realizujących NCW).
Autor publikacji prasowych w tematyce regulacji prawnych dot. biopaliw i biokomponentów.


Relacja wideo

Lista uczestników

2007 Development a.s.
Tesinska 1508
739 34 Senov, Czechy
office@2007development.cz
2007development.cz
AD TRADE S.A.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 228 77 75 , fax +48 22 831 30 83
www.adtrade.com.pl
ADM Malbork S.A.
ul. Chrobrego 29
64-500 Szamotuły, Polska
Tel. +48 55 273 12 18
AG-RA Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 8B/3
50-541 Wrocław, Polska
Agri Line Sp. z o.o. Sp.k.
Wilczak 16A/111
61-623 Poznań, Polska
Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków, Polska
Tel. +48 12 627 22 00
ec.krakow@airliquide.com
www.engineering-airliquide.com
Alcodis S.A.
Boulevard du Souverain, 100 bte 9
B-1170 Bruxelles, Belgia
Tel. +32 (0) 2 663 38 40 , fax +32 (0) 2 675 87 45
www.alcogroup.com
Aramis Shipping Agency Sp. z o.o.
Plac Kaszubski 8
81-350 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 661 26 26 , fax +48 58 661 26 58
www.asapl.com.pl
AXAN GAZ Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany, Polska
Tel. +48 25 787 87 83
www.axan.pl
BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
ul. Syrenia 9
60-960 Poznań, Polska
Tel. +48 61 297 33 00 , fax +48 61 297 33 07
www.bgw.pl
BIO-plus, s.r.o., Spisska Nova Ves
Spissky Hrusov 195
053 63 Spissky Hrusov, Słowacja
Tel. +421 53 449 22 01 , fax +421 53 449 21 38
bioplus@bioplus.sk
http://bioplus.sk/
Bio-Services Sp. z o.o.
INTRACO, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 299 35 31
Bioagra S.A.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 02
biuro@bioagra.pl
www.bioagra.pl
Bioagra-Oil S.A.
ul. Przemysłowa 64
43-100 Tychy, Polska
Tel. +48 22 532 99 60 , fax +48 22 532 99 60
www.bioagra-oil.pl
BIOCO Mateusz Pisarek
ul. Wrocławska 26
55-095 Łozina, Polska
Tel. +48 71 738 24 07 , fax +48 71 738 24 07
www.bioco.pl
Bioesieinte s.r.o.
Tesinska 1508
739-34 Senov, Czechy
office@bioesieinte.cz
bioesieinte.cz
BIOETANOL AEG Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 4
87-140 Chełmża, Polska
Tel. +48 56 675 16 32
www.bioetanolaeg.pl
BP Europa SE Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska
Tel. +48 12 619 12 00 , fax +48 12 619 15 00
www.bp.com
Businesskunst GmbH
Pettenkoferstr. 16-18
D-10247 Berlin, Niemcy
www.businesskunst.de
BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 70 , fax +48 22 532 99 71
www.bzkgroup.pl
CropEnergies AG
Maximilianstrasse 10
D-68165 Mannheim, Niemcy
Tel. +49 621 71 41 90 48 , fax +49 621 71 41 90 04
www.cropenergies.com
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa
ul. Włodkowica 10/11
50-072 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 780 76 00 , fax +48 71 780 76 00
www.cww.pl
DANHUB Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 188C
40-203 Katowice, Polska
Tel. +48 32 781 01 51
biuro@danhub.pl
DEKRA Certification Sp. z o.o.
Plac Solny 20
50-063 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 780 47 77 , fax +48 71 780 47 79
www.szkolenia.DEKRA-certification.pl
Destylacje Polskie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9
64-600 Oborniki Wlkp., Polska
Tel. +48 61 296 71 02 , fax +48 61 296 71 04
www.destylacjepolskie.com.pl
Eurochem Service Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4/52
02-796 Warszawa, Polska
biuro@eurochemservice.pl
www.eurochemservice.pl
Evonik Performance Materials
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska
Flottweg Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 732 22 30 , fax +48 22 751 47 91
www.flottweg.com
Forwardis GmbH
Charlottenstr. 16
D-10117 Berlin, Niemcy
Tel. +49 (0)30 549 793 - 30
www.forwardis.com
FTD Sp. z o.o.
ul. Toruńska 1
44-100 Gliwice, Polska
biuro@ftdtrade.pl
ftdtrade.pl
GasOil Sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 24 pok. 12
15-545 Białystok, Polska
Tel. +48 85 740 42 93
biuro@gasoil.pl
GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o.
ul.Łopuszańska 95
02-457 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 718 38 38 , fax +48 22 323 61 91
gea.com
Germania Oil Polska Sp. z o.o.
Rynek Główny 6
31-042 Kraków, Polska
Glencore Polska Sp. z o.o.
ul. Cypriana Kamila Norwida 2
80-280 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 345 17 07 , fax +48 58 345 17 06
www.glencorepolska.pl
Globalito Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa, Polska
globalito.com
GPR ZGODA Sp. z o.o.
ul. Brunatna 19
62-510 Konin, Polska
gpr.zgoda@gmail.com
zgodakonin.pl
Grupa AWW Sp. z o.o. Sp.k.
Niedźwiady 45
62-800 Kalisz, Polska
Tel. +48 62 760 34 13
aww@aww.com.pl
www.aww.com.pl
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A.
Al. Niepodległości 2E
55-020 Żórawina, Polska
Tel. +48 71 316 52 72 , fax +48 71 316 52 62
www.wilmar-oils.pl
IMA Polska S.A.
ul. Polna 21
62-095 Murowana Goślina, Polska
sekretariat@imapolska.eu
www.imapolska.eu
Intrade Sp. z o.o.
Łukowo 10
64-600 Oborniki, Polska
Tel. +48 61 840 79 06
www.intrade.net.pl
Inwestycje Rurociągowe Wschód Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 3
21-540 Małaszewicze, Polska
Tel. +48 83 374 13 87 , fax +48 83 374 13 86
www.ireast.pl
J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 766 99 17 , fax +48 58 766 99 01
www.hamilton.com.pl
JAMOX-TRANS Sp. z o.o.
ul. Powstania Wielkopolskiego 47
88-320 Strzelno, Polska
Tel. +48 52 318 93 63 , fax +48 52 318 90 09
www.jamox.eu/pl/
KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa, Polska
Tel. (22) 243 25 00
kancelaria@kdcp.pl
www.kdcp.pl
KELL Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 117
51-515 Wrocław, Polska
Tel. +48 506 500 300
www.kell.one
Komagra Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97a
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 40 , fax +48 22 532 99 55
komagra.pl
Krajowa Izba Biopaliw
ul. Grzybowska 2 lok. 49
00-131 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 436 06 11 , fax +48 22 436 06 11
www.kib.pl
KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k.
ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14
02-066 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 246 46 46
kancelaria@legalkw.pl
www.legalkw.pl
KWST Kraul & Wilkening u. Stelling GmbH
Lohweg 39
30559 Hannover, Niemcy
Tel. +49 511510050
info@kwst.com
www.kwst.com
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska
Tel. +48 32 323 74 55 , fax +48 32 323 72 36
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 76 54 , fax +48 58 308 76 99
lotoskolej@lotoskolej.pl
www.lotoskolej.pl
Madak Trade s.r.o.
Smetanova 2083/2a
737 01 Cesky Tesin, Czechy
Middleman Krzysztof Kaliński
Solec 63
00-409 Warszawa, Polska
MITSUI & Co. Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa, Polska
Tel. (22) 630 60 04
Morocco Invest Trade Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 52b l. 15
53-333 Wrocław, Polska
Tel. +48 601 75 15 30
morocco.it@op.pl
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Południe S.A.
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia, Polska
Tel. +48 24 201 00 00 , fax +48 24 367 74 14
www.orlenpoludnie.pl
Pannonia Ethanol ZRT
Zrinyi Utca 16. I Emelet 1
H-1051 Budapeszt, Węgry
Tel. +36 169 61 548
www.pannoniaethanol.com
Petrax Trade S.A.
ul. Tagore 3/9
02-647 Warszawa, Polska
petraxtradesa@petrax.com.pl
Pilarski Wojciech - Transport Drogowy
ul. Grzybowa 24
42-660 Kalety, Polska
www.tanktransport.pl
Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o.o.
Suchowola 105
21-310 Wohyń, Polska
Tel. +48 83 353 03 54 , fax +48 83 353 03 53
www.surwin.pl
POLFRACHT Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 8
81-368 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 21 00 , fax +48 58 621 99 84
www.polfracht.pl
Poli Maks Sp. z o.o.
ul. Lwowska 51
22-100 Chełm, Polska
PP Handlowy Dom Majola
ul. Gorodocka 155
79018 Lwów, Ukraina
Tel. +38 (032) 242 18 00 , fax +38 (032) 242 17 00
www.majola.ua
Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Lech Rutkowski
Kałdus 16
86-200 Chełmno, Polska
Tel. +48 56 676 09 21 , fax +48 56 676 08 48
www.prsrutkowski.pl
PS Bioenergie GmbH & Co KG
Landwehr 5
D-59969 Hallenberg, Niemcy
Tel. +49 2984 934948 0
info@ps-bioenergie.de
www.ps-bioenergie.de
Quality Assurance Poland
ul. Żernicka 296
54-510 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 733 67 67 , fax +48 71 733 67 08
www.certyfikacja-biopaliw.pl
Sasim & Wolski Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przemysłowa 10
34-400 Kluszkowce, Polska
www.sasimwolski.com
Saybolt Poland Sp. z o.o.
ul. Podlaska 1
81-325 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 46 41
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
Sellexim Sp. z o.o.
5 London Road
SW17 9JR London, Wielka Brytania
office@sellexim.com
sellexim.com
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 329 22 22 , fax +48 22 329 22 20
www.sgs.pl
SIARKOPOL Gdańsk S.A.
ul. mjr. H. Sucharskiego 12
80-601 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 555 24 00
zarzad@siarkopol.gda.pl
www.siarkopol.gda.pl
Solumus Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 34 lok. 5
09-410 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 66 65
www.solumus.pl
Solvachem Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław, Polska
Tel. (71) 799 55 00
kontakt@solvachem.pl
www.solvachem.pl
TOP CHEM Chemikalienhandel GmbH
Othellogasse 1A
A-1230 Wien, Austria
www.topchem.at
TOTAL POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 481 94 00 , fax +48 22 481 94 01
www.totalpolska.pl
Transpetrol Sp. z o.o.
ul. Lwowska 34
41-500 Chorzów, Polska
Tel. +48 32 609 60 01 , fax +48 32 609 60 00
www.transpetrol.de
UAB Litbelinvest
Didlaukio g. 88-12
8332 Vilnius, Litwa
Tel. +370 67253348
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie, Polska
Tel. +48 77 461 65 48 , fax +48 77 461 64 96
www.unimot.pl
WASCOSA AG
Werftestrasse 4
6005 Lucerne, Szwajcaria
info@wascosa.ch
www.wascosa.ch
Wratislavia-Biodiesel S.A.
ul. Monopolowa 4
51-501 Wrocław, Polska
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica, Polska
Tel. +48 52 35 35 100 , fax +48 52 35 15 199
www.ztkruszwica.pl

Galeria

headerimg

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2019 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne