Formularz zgłoszeniowy

Możesz zgłosić swój produktu poprzez wypełnienie poniższego formularza.
Zgłoszenie produktu nie oznacza udziału w konkursie.
W konkursie mogą wziąć udział tylko zgłoszone produkty, które zostały nominowane przez Organizatora.

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2019 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne