Nawigacja
  • inig-prezentacja-1.jpg
  • inig-prezentacja-2.jpg
  • lotos-przedmowa.jpg
  • pierwsza-prezentacja.jpg
  • prezentacja-kotala.jpg
  • prezentacja-lansolution.jpg
  • prezentacja-lotos.jpg
  • prezentacja-popihn.jpg
  • prezentacja-s-araszkiewicz.jpg

XIII Spotkanie Branży Paliwowej

Polski Rynek Biopaliw

Hotel Mercure Wrocław Centrum
1-2 października 2020 r.

Szymon Araszkiewicz

Zarówno o sytuacji bieżącej, jak i o perspektywach na kolejną dekadę rozmawiali uczestnicy Spotkania „Polski Rynek Biopaliw 2020”, które w październiku 2020 zorganizowała firma doradcza Information Market. Jak co roku impreza przyciągnęła przedstawicieli różnych sektorów gospodarki, czy to firmy paliwowe, czy producentów biokomponentów, czy firmy z sektora olei roślinnych lub przepracowanych. Zmiany prawne w zakresie polityki klimatycznej na szczeblach europejskim i polskim powodują, że coraz częściej w dyskusji zamiast hasła „biopaliwa i biokomponenty” używa się szerszego określenia „odnawialne źródła energii (OZE) w transporcie”.

W trakcie całodziennej konferencji wystąpili przedstawiciele firm i organizacji branżowych, którzy prezentując rozmaite perspektywy i ujęcia tematu wspólnie zbudowali szeroki obraz, panoramę sytuacji na rynku biopaliw i biokomponentów. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej mocno akcentuje konieczność ograniczania emisji CO2, a przed sektorem transportu też postawiono zadania w zakresie jego dekarbonizacji. Oznacza to konieczność dostaw na rynek odpowiednich ilości paliw odnawialnych, a na ich pulę składać się będą zarówno znane i stosowane już z powodzeniem od lat biokomponenty (estry metylowe kwasów tłuszczowych i bioetanol), jak i nowe narzędzia, których rozwój umożliwiły i postępy technologiczne, i nakreślenie odpowiednich ram prawnych.

Wojciech KotalaKonferencję otworzyło wystąpienie Wojciecha Kotali, prawnika i doradcy podatkowego, który przedstawił aktualne ramy prawne w Polsce, wyznaczające zasady działania firm paliwowych (realizujących cele w zakresie OZE) i dostawców biokomponentów. Kotala podkreślał, że dyrektywa UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II) powinna zostać wdrożona w Polsce do połowy roku 2021. W obecnym stanie prawnym zatem przepisy dotyczące biokomponentów, zwłaszcza stosowania ich tzw. wyższych generacji, obowiązują paradoksalnie do końca 2020. Prelegent zaznaczał, że nie potrafi zatem wypowiedzieć się co do dalszych perspektyw i zalecał czekanie na publikacje kolejnych aktów prawnych przez właściwe ministerstwa. W wystąpieniu podjął też zagadnienia praktyczne, związane z aktualną realizacją celów klimatycznych, jak zmiany przepisów związanych z nakładaniem przez Urząd Regulacji Energetyki kar w ciągu trwania roku czy też kwestie prowadzenia w firmach „gospodarki magazynowej” na potrzeby księgowe i na potrzeby realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).

Paulina DzierzbaPaulina Dzierzba z Orlen Południe zaprezentowała w swoim wystąpieniu transformację tej spółki w kierunku operatora nowoczesnej biorafinerii. Firma od lat prowadzi szereg programów, które sprawiają że poszerza się znacząco zakres oferowanych przez nią produktów o charakterze odnawialnym. Orlen Południe dostarczać będzie na rynki glikol propylenowy, który powstaje dzięki konwersji gliceryny, a ta przecież jest produktem tworzenia estrów metylowych. Inne nowe przedsięwzięcia zapowiadane w tej spółce to wytwarzanie wodoru o jakości paliwowej czy kwasu mlekowego, na który zapotrzebowanie jest w branżach rolnej czy farmaceutycznej, można też z niego tworzyć polimer do produkcji materiałów biodegradowalnych. Orlen Południe od lat jest dostawcą estrów metylowych kwasów tłuszczowych, Paulina Dzierzba omówiła projekt rozbudowy instalacji ich produkcji o ponad 100 tys. t rocznie, wraz z budową linii do wytwarzania estrów produkowanych z olei posmażalniczych. Inną ważną inwestycją tej spółki jest budowa wytwórni bioetanolu II generacji, który produkowany ma być ze słomy, co zapewni zbyt na ten towar dla rolników. W roku 2019 podjęto już pierwsze konkretne działania rozpoczynające ten projekt.

Leszek Wiwala Adam StepienWiększość drugiego panelu konferencji poświęcona była perspektywom wyzwań w zakresie OZE w transporcie na kolejną dekadę. Punkt widzenia branży paliwowej przedstawił Leszek Wiwała, reprezentujący Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), a wytwórców estrów i bioetanolu – Adam Stępień z Krajowej Izby Biopaliw (KIB). Obaj eksperci wyczerpująco omówili przyjęty przez UE program „Nowy Zielony Ład”, jak również sytuację na polskim i światowym rynku energii i paliw transportowych. Słuchacze usłyszeli m.in. o tym, że pierwotnie mający obowiązywać tylko w roku 2020 jako konkretny obowiązek Narodowy Cel Redukcyjny (NCR) w Polsce, będący pochodną unijnych wytycznych, zostanie przedłużony na kolejne lata (wg dotychczasowych przepisów po 2020 r. realizacja czy też utrzymywanie celu miało być tylko monitorowane). Zapowiadane są też zmiany w unijnej dyrektywie dotyczącej opodatkowania energii, by wspierała  ona też cele klimatyczne. Obaj prelegenci rozmawiali też o możliwościach zwiększania poziomu dodawania estrów do oleju napędowego i bioetanolu w benzynie, choćby w kontekście prac w Polsce nad wdrożeniem na rynku benzyny E10.

Seweryn FelisNa konferencji nie zabrakło też tematów technicznych. Seweryn Felis z firmy Labsolution wyczerpująco omówił kwestie analizatorów siarki całkowitej w biopaliwach. Firma ma bogate i szerokie doświadczenie w zakresie prac z aparaturą badawczą dla laboratoriów paliwowych. Felis omówił aktualne wymagania prawne w Europie i na świecie w zakresie obecności siarki w różnych produktach, wyjaśnił skąd mogą brać się w nich związki właśnie siarki czy azotu i zaprezentował sprawdzone metody ich wykrywania.

Jaroslaw Cendrowski Marcin ZiebaWśród rozwiązań dostępnych do realizowania celów OZE w transporcie w UE i w Polsce jest też biometan. Jarosław Cendrowski i Marcin Zięba z Grupy Lotos omówili szczegółowo prowadzone w gdańskiej rafinerii prace nad wykorzystaniem tego gazu jako źródła biowodoru do wykorzystania w procesie produkcji paliw. Byłoby to znaczące ułatwienie w realizacji NCW, gdyż jest on traktowany jako „zaawansowany biokomponent”. Prelegenci zaprezentowali też proponowany przez Lotos model współpracy z dostawcami biogazu. Zaznaczyli, że zrealizowanie projektów w zakresie biometanu może dać nawet ok. 3 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie, co znacząco wpływałoby na realizację oczekiwań w tym zakresie.

Delfina RogowskaKonferencję zamknęło wystąpienie Delfiny Rogowskiej, kierującej polskim systemem certyfikacji biokomponentów KZR INiG. Objęło ono praktyczne aspekty certyfikacji pod kątem zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, w kontekście dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania, jak i perspektyw wobec wymagań ustalonych przez dyrektywę RED II. Wszyscy uczestnicy całego łańcucha logistycznego wytwarzania i dostaw biokomponentów muszą funkcjonować w ramach właśnie certyfikacji. Delfina Rogowska opowiadała m.in. o mającej powstać europejskiej bazie danych na potrzeby śledzenia paliw transportowych, co miałoby zmniejszyć ryzyko rozmaitych nadużyć w ramach realizacji poszczególnych polityk europejskich, o zmianach w zakresie wyliczania emisji gazów cieplarnianych, czy też o korektach pewnych wymagań w ramach funkcjonowania samego systemu KZR INiG.

Wystąpieniom towarzyszyły pytania z sali, które nieraz przekształcały się w krótkie dyskusje pomiędzy prelegentami i słuchaczami. Branże powiązane z obrotem biopaliwami, biokomponentami i innymi instrumentami realizacji OZE w transporcie, niewątpliwie cały czas mierzą się z rozmaitymi szansami i wyzwaniami. Konferencja pomogła uczestnikom zorientować się w sytuacji aktualnej oraz postawiła pewne kwestie, które z pewnością staną się kanwą kolejnych edycji wydarzenia.

Program Spotkania

 

Czwartek, 1 października 2020 r.

16:00-19:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
19:30-20:00 Rejestracja uczestników spotkania
20:00-2:00 Uroczysty bankiet

Piątek, 2 października 2020 r.

9:30-10:00 Przerwa kawowa
10:00-10:10 Powitanie gości oraz oficjalne rozpoczęcie konferencji
10:10-12:30

Panel I


Zmiany prawne, obejmujące sektor biopaliw, biokomponentów i paliw odnawialnych w Polsce,
od roku 2020
Wojciech Kotala, Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Biopaliwa i biochemikalia - nowoczesna biorafineria w Orlen Południe
Paulina Dzierzba, ORLEN Południe S.A.

12:30-12:45 Przerwa kawowa
12:45-14:15

Panel II


Branża paliw wobec wyzwań związanych z polityką klimatyczną - perspektywa REDII i "Nowego Zielonego Ładu"

Prelegent: Leszek Wiwała, Prezes-Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Rola biopaliw i biokomponentów w „Nowym Zielonym Ładzie”
Prelegent: Adam Stępień, Krajowa Izba Biopaliw

Analizatory zawartości siarki całkowitej w biopaliwach
Wystąpienie Sponsora: Seweryn Felis, Labsolution sp. z o.o.

14:15-15:30 Obiad
15:30-16:45

Panel III


Biometan jako narzędzie realizacji celów OZE w transporcie

Prelegenci: Jarosław Cendrowski, Marcin Zięba, Grupa LOTOS

Praktyczne aspekty certyfikacji zaawansowanych biokomponentów i innych paliw odnawialnych - doświadczenia, perspektywy
Prelegent: Delfina Rogowska, Instytut Nafty i Gazu

16:45-17:00 Zakończenie części konferencyjnej
17:00-21:00 Kolacja pożegnalna

Sobota, 3 października 2020 r.

9:00-11:30 Wykwaterowanie uczestników z pokoi hotelowych

Lista uczestników

Agrifeed Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 57
22-400 Zamość, Polska
agrifeed.pl
Agrolok Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 4
87-400 Golub-Dobrzyń, Polska
Tel. +48 56 682 37 00 , fax +48 56 682 37 09
media@agrolok.com.pl
www.agrolok.pl
Alcodis S.A.
Boulevard du Souverain, 100 bte 9
B-1170 Bruxelles, Belgia
Tel. +32 (0) 2 663 38 40 , fax +32 (0) 2 675 87 45
www.alcogroup.com
ANTARGAZ FINAGAZ
4 place Victor Hugo
92400 Courbevoie, Francja
AUTOGRAF Leszek Chyła
ul. S.Wojciechowskiego 5
64-000 Kościan, Polska
Tel. (65) 512 34 66
Best Oil Sp. z o.o.
ul. Szkolna 3, Lasocice
64-100 Leszno, Polska
Tel. +48 65 533 31 30
biuro@bestoil.pl
www.bestoil.pl
Bioagra S.A.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 02
biuro@bioagra.pl
www.bioagra.pl
Bioagra-Oil S.A.
ul. Przemysłowa 64
43-100 Tychy, Polska
Tel. +48 22 532 99 60 , fax +48 22 532 99 60
www.bioagra-oil.pl
Blavutera s.r.o.
ul. Cieszyńska 9
43-200 Pszczyna, Polska
office@blavutera.cz
www.blavutera.cz
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 549 04 52 , fax +48 22 549 04 10
www.bureauveritas.pl
BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 70 , fax +48 22 532 99 71
www.bzkgroup.pl
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa,
Tel. +48 22 209 98 90 , fax +48 22 209 98 95
info@cabajkotala.com
www.cabajkotala.com
Chemat Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 85a
62-510 Konin, Polska
Tel. *48 63 211 29 29
chemat@popchemat.com.pl
www.popchemat.com.pl
CHEMIA-BOMAR Edward Marciniak Sp. z o.o.
Chróścina 6C
49-345 Skorogoszcz, Polska
Tel. +48 77 412 10 33
biuro@plyny.pl
CristalCo Suisse SA
Seestrasse 72
CH-8703 Erlenbach, Switzerland
Tel. +41 44 914 33 99 , fax +41 44 914 33 90
Destylacje Polskie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9
64-600 Oborniki Wlkp., Polska
Tel. +48 61 296 71 02 , fax +48 61 296 71 04
www.destylacjepolskie.com.pl
EKOBENZ Sp. z o.o.
ul. Zimna 11
20-204 Lublin, Polska
Tel. +48 81 745 19 28 , fax +48 81 745 19 99
www.ekobenz.pl
Energy World Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Elektoralna 12A/94
00-139 Warszawa, Polska
kasia@energyworld.pl
Euro Eko Polska Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
ul. 1 Maja 103
25-614 Kielce, Polska
kasia@euro-eko-polska.pl
euro-eko-polska.pl
Flottweg Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 732 22 30 , fax +48 22 751 47 91
www.flottweg.com
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A.
Al. Niepodległości 2E
55-020 Żórawina, Polska
Tel. +48 71 316 52 72 , fax +48 71 316 52 62
www.wilmar-oils.pl
IMA Polska S.A.
ul. Polna 21
62-095 Murowana Goślina, Polska
sekretariat@imapolska.eu
www.imapolska.eu
Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków, Polska
Tel. +48 12 617 76 00 , fax +48 12 430 38 85
www.inig.pl
JAMOX-TRANS Sp. z o.o.
ul. Powstania Wielkopolskiego 47
88-320 Strzelno, Polska
Tel. +48 52 318 93 63 , fax +48 52 318 90 09
www.jamox.eu/pl/
Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 116
60-649 Poznań, Polska
ttw-legal.pl
KELL Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 117
51-515 Wrocław, Polska
Tel. +48 506 500 300
www.kell.one
Kompania Handlowa Agri Line Sp. z o.o.
ul. Mielżyńskiego 27/29
61-275 Poznań, Polska
Krajowa Izba Biopaliw
ul. Grzybowska 2 lok. 49
00-131 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 436 06 11 , fax +48 22 436 06 11
www.kib.pl
KWST Polska Sp. z o.o.
Pl. Powstańców Śl. 16
53-314 Wrocław, Polska
Labsolution Sp. z o.o.
ul. Trocinowa 52
04-927 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 205 01 10
www.labsolution.pl
LTE Polska Spółka z o.o.
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 526 92 41
info.pl@LTE-group.eu
www.LTE-group.eu
M.W.M. Sp. z o.o.
Dragany 24 B
23-145 Wysokie, Polska
Tel. +48 81 532 93 15
mwmchemicals.pl
ORLEN Południe S.A.
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia, Polska
Tel. +48 24 201 00 00 , fax +48 24 367 74 14
www.orlenpoludnie.pl
Pannonia Bio Zrt.
Zrinyi Utca 16. I Emelet 1
H-1051 Budapeszt, Węgry
Tel. +36 169 61 548
www.pannoniabio.com
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
ul. Rejtana 17 lok. 36
02-516 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 848 45 90 , fax +48 22 848 36 05
www.popihn.pl
Polskie Stowarzyszenie Biometanu
ul. Grzybowska 87
00-840 Warszawa, Polska
www.biometan.org.pl
Prozep Sp. z. o.o.
Plac Wolności 15
11-600 Węgorzewo, Polska
Tel. +48 785 101 823
biuroprozep@gmail.com
Solvachem Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław, Polska
Tel. (71) 799 55 00
kontakt@solvachem.pl
www.solvachem.pl
TECH OIL Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wyrzyska 20A/103
85-441 Bydgoszcz, Polska
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie, Polska
Tel. +48 77 461 65 48 , fax +48 77 461 64 96
www.unimot.pl
headerimg

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2020 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne