XVII Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw

XVII Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw

10-11 kwietnia 2024 r.

Sheraton Sopot Hotel

Relacja ze spotkania

Konieczności wdrożenia do polskiego systemu prawnego dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie promocji energii ze źródeł odnawialnych (Renewable Energy Directive, tzw. RED), oraz perspektyw rozwoju rynku w kontekście ich zapisów, poświęcona była tematyka tegorocznej edycji wydarzenia. Przyciągnęło ono najwyższą od wielu lat liczbę uczestników.

W roku 2024 Spotkanie gościło w hotelu „Sheraton” w Sopocie. Na licznie zgromadzonych uczestników czekały jednak nie tylko atrakcje turystyczne. Jak co roku skorzystali przede wszystkim z konferencji, wypełnionej dużą liczbą merytorycznych informacji. Spotkanie było też znakomitą okazją do nawiązania czy podtrzymania kontaktów handlowych wśród osób zajmujących się konkretnie handlem nośnikami energii odnawialnej w transporcie, lub obsługą obrotu w tym sektorze.

Wydarzenie rozpoczął uroczysty bankiet powitalny w środę, 10 kwietnia, wieczorem. Następnego dnia przed południem rozpoczęto konferencję. Witając uczestników prezes zarządu Information Market S.A., Robert Bukowski, zaznaczał że wysoka frekwencja cieszy organizatorów, ale i pokazuje że wydarzenie jest w branży potrzebne i ma ugruntowane miejsce w kalendarzach uczestników rynku.

Adam StepienKażdy z trzech paneli konferencyjnych składał się z dwóch wystąpień. Adam Stępień, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw, szeroko przedstawił uczestnikom akty prawne ustalone na szczeblu UE, zawarte w pakiecie „Gotowi na 55” („Fit for 55”) i tworzące tzw. zielony ład. Przybliżył m.in. zapisy dyrektyw Unii Europejskiej, regulujących kwestie odnawialnych źródeł energii w transporcie. Od kilku lat obowiązywała dyrektywa RED II, jednak jesienią 2023 r. została ona zmodyfikowana zapisami aktu RED III. Zwracał uwagę na ustalane rosnące cele udziału OZE w energii zużywanej w transporcie, sygnalizował trudności z ich praktycznym wdrożeniem (w kontekście np. coraz wyraźniejszego zwracania uwagi na sektory paliw żeglugowych i lotniczych) i przypominał o znaczeniu jakie mają biokomponenty wytwarzane ze zbóż i roślin oleistych (bioetanol i estry) w dekarbonizacji gospodarki.

Krzysztof RutkowskiPolska nie wdrożyła jeszcze dotąd w pełni zapisów dyrektywy RED II, choć wskazany termin dawno minął. Do połowy 2025 r. jest z kolei czas na przełożenie na polski grunt zapisów RED III. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło kilkanaście dni przed Spotkaniem, że planuje na IV kw. br. implementację RED II do polskiego porządku prawnego. W tym kontekście swoje wystąpienie przeprowadził Krzysztof Rutkowski, prawnik i doradca podatkowy z kancelarii KDCP. Podkreślał on, że nie są jeszcze znane szczegóły planowanej nowelizacji, więc odniósł się do projektu nowelizacji wcześniejszego, z 2023 r. (nie został on przeprowadzony do końca) i spekulował, które elementy mogą powrócić w 2024 r., a które wg niego raczej nie. Cały czas zaznaczał, że na konkretne szczegóły i tak trzeba będzie poczekać aż do opublikowania oficjalnego projektu zmiany ustawy.

Michał CierpiałowskiDyrektywa RED III przewiduje osobną rolę w dekarbonizacji transportu dla tzw. paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO). Im właśnie poświęcone było w całości wystąpienie Michała Cierpiałowskiego z firmy Quality Assurance Poland. Omówił on czym są te nowatorskie wciąż produkty, w jaki sposób powstają i jak pozwalają wykorzystywać do tworzenia paliw odpady, m.in. zużyte opony czy tworzywa sztuczne. Zawarł też w swoim wystąpieniu elementy związane z potencjalnym wykorzystywaniem na rynku także tzw. paliw węglowych z recyklingu.

Pajor Krawiec OrlenCiekawym studium przypadku wieloletniej ewolucji firmy zajmującej się produkcją biokomponentów była prezentacja Aleksandry Pajor i Macieja Krawca z Orlen Południe. Omówili oni szeroko proces rozszerzania oferty tej firmy, nie tylko o kolejne nośniki OZE, ale i i inne produkty. Obecnie w zakładach z Trzebini i Jedliczu produkowane są, lub wkrótce będą, tak różnorodne substancje jak estry metylowe (zarówno oparte o olej roślinny, jak i o zużyty olej posmażalniczy), gliceryna, kwas mlekowy, glikol propylenowy czy bioetanol spełniający wymagania tzw. biokomponentu zaawansowanego.

Stanisław JabłońskiW ostatnim bloku prelegenci – Stanisław Jabłoński z firmy Ekobenz i Szymon Araszkiewicz, reprezentujący firmę doradczo-analityczną Information Market – skupili się na zaawansowanych biopaliwach i biokomponentach. Stanisław Jabłoński omówił charakterystykę produkcji w zarządzanym przez niego zakładzie. Ekobenz wytwarza i sprzedaje m.in. biowęglowodory ciekłe o parametrach benzyny i bioLPG. Jabłoński powoływał się na doświadczenia współpracy handlowej z firmami m.in. z Wielkiej Brytanii i apelował o zmiany w polskich przepisach prawnych (wzorowane częściowo na brytyjskich), które mogłyby ułatwić i przyspieszyć, jego zdaniem, realizację celów OZE w transporcie z wykorzystaniem szerszej niż dotąd gamy instrumentów.

Szymon AraszkiewiczSzymon Araszkiewicz w swojej prezentacji mówił o biokomponentach zaawansowanych. Wyjaśnił, na czym polega różnica w rozumieniu potocznym tego pojęcia, a rozumieniu wynikającym z przepisów UE i przedstawił konkretne minimalne wymagania co do tych substancji, jak i możliwości związane z ich stosowaniem przez firmy paliwowe (przede wszystkim możliwość podwójnego zaliczenia pozyskanej z nich energii do celów OZE w transporcie). Opisał też szeroko aktualne miejsce ogólnie OZE i poszczególnych ich kategorii w miksie energetycznym w UE i przedstawił rozwiązania prawne w zakresie biokomponentów zaawansowanych w wybranych państwach. Na koniec omówił kilka przykładów zakładów wytwarzających biokomponenty zaawansowane i podzielił się spojrzeniem na perspektywy tego segmentu do roku 2030.

Uczestnicy konferencji, jak co roku, dostali porcję aktualnych, przekrojowych wiadomości o charakterze prawnym, rynkowym i technologicznym. Ostatnim elementem wydarzenia była pożegnalna obiadokolacja. Wydarzenie znów połączyło dwa cele – zdobycie wiedzy i branżowych kontaktów handlowych.

 


sponsor
Logo 0

organizator
Logo 3
patron medialny
Logo 4

Uczestnicy

Agrifeed Sp. z o.o.
Agrifeed Sp. z o.o.
Agrolok Sp. z o.o.
Agrolok Sp. z o.o.
Alcodis S.A.
Alcodis S.A.
AMPOL-MEROL Sp. z o.o.
AMPOL-MEROL Sp. z o.o.
Anwim S.A.
Anwim S.A.
Aramco Fuels Poland sp. z o.o.
Aramco Fuels Poland sp. z o.o.
Aramis Shipping Agency Sp. z o.o.
Aramis Shipping Agency Sp. z o.o.
AT AGRAR-TECHNIK Int. GmbH
AT AGRAR-TECHNIK Int. GmbH
AUTOGRAF Leszek Chyła
AUTOGRAF Leszek Chyła
BALTHEMIS Wojciech Czechyra
BALTHEMIS Wojciech Czechyra
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
Best Oil Sp. z o.o.
Best Oil Sp. z o.o.
Bestchem Consulting Piotr Prusakiewicz
Bestchem Consulting Piotr Prusakiewicz
BGW Sp. z o.o.
BGW Sp. z o.o.
Bio-Services Sp. z o.o.
Bio-Services Sp. z o.o.
Bioagra S.A.
Bioagra S.A.
Bioagra-Oil S.A.
Bioagra-Oil S.A.
BIOCO Mateusz Pisarek
BIOCO Mateusz Pisarek
BP Europa SE Oddział w Polsce
BP Europa SE Oddział w Polsce
Brenntag Polska Sp. z o.o.
Brenntag Polska Sp. z o.o.
Bridge Chemicals B.V.
Bridge Chemicals B.V.
Bunge Polska Sp. z o.o. Zakład w Brzegu
Bunge Polska Sp. z o.o. Zakład w Brzegu
BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
BZK Sp. z o.o.
BZK Sp. z o.o.
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
CH Oleochemicals GmbH
CH Oleochemicals GmbH
CHEMIA-BOMAR Edward Marciniak Sp. z o.o.
CHEMIA-BOMAR Edward Marciniak Sp. z o.o.
Ciech Cargo Sp. z o.o.
Ciech Cargo Sp. z o.o.
Destylacje Polskie Sp. z o.o.
Destylacje Polskie Sp. z o.o.
EKOBENZ Sp. z o.o.
EKOBENZ Sp. z o.o.
Enagro a.s.
Enagro a.s.
ENERGO-EKO-PLUS Sp. z o.o. S.K.A.
ENERGO-EKO-PLUS Sp. z o.o. S.K.A.
Energy World Sp. z o.o.
Energy World Sp. z o.o.
Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o.
Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o.
Euro-Eko Serwis Sp. z o.o.
Euro-Eko Serwis Sp. z o.o.
GAL Sp. z o.o.
GAL Sp. z o.o.
GasOil Sp. z o.o.
GasOil Sp. z o.o.
GLYCONA s.r.o.
GLYCONA s.r.o.
Greenbrier Leasing Europe
Greenbrier Leasing Europe
Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A.
Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A.
HES GDYNIA BULK TERMINAL Sp. z o.o.
HES GDYNIA BULK TERMINAL Sp. z o.o.
IMA Polska S.A.
IMA Polska S.A.
Innospec Limited
Innospec Limited
IREAST Sp. z o.o.
IREAST Sp. z o.o.
KDCP Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o.
KDCP Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o.
KELL Sp. z o.o.
KELL Sp. z o.o.
Krajowa Izba Biopaliw
Krajowa Izba Biopaliw
KWST Polska Sp. z o.o.
KWST Polska Sp. z o.o.
Legal Advisory Global
Legal Advisory Global
LTE Polska Spółka z o.o.
LTE Polska Spółka z o.o.
M.W.M. Sp. z o.o.
M.W.M. Sp. z o.o.
MITSUI & Co. Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MITSUI & Co. Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z o.o.
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z o.o.
ORLEN Laboratorium S.A.
ORLEN Laboratorium S.A.
ORLEN Południe S.A.
ORLEN Południe S.A.
ORLEN S.A.
ORLEN S.A.
P3CHEM s.r.o.
P3CHEM s.r.o.
Pannonia Bio Zrt.
Pannonia Bio Zrt.
Petrax Trade Sp. z o.o.
Petrax Trade Sp. z o.o.
Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o.o.
Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o.o.
PS Bio Trade GmbH & Co KG
PS Bio Trade GmbH & Co KG
PS Bioenergia Sp. z o.o.
PS Bioenergia Sp. z o.o.
PS Bioenergie GmbH & Co KG
PS Bioenergie GmbH & Co KG
Quality Assurance Poland
Quality Assurance Poland
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
Saybolt Poland Sp. z o.o.
Saybolt Poland Sp. z o.o.
SCA Petrole Polska Sp. z o.o.
SCA Petrole Polska Sp. z o.o.
SELECT ENERGY Sp. z o.o.
SELECT ENERGY Sp. z o.o.
SGS Polska Sp. z o.o.
SGS Polska Sp. z o.o.
Solumus SA
Solumus SA
Solvachem Sp. z o.o.
Solvachem Sp. z o.o.
TANUISA Mateusz Dzwończyk
TANUISA Mateusz Dzwończyk
TECHNOILOGY S.R.L.
TECHNOILOGY S.R.L.
Tiga Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
Tiga Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
TotalEnergies Marketing Polska Sp. z o.o.
TotalEnergies Marketing Polska Sp. z o.o.
UNIMOT Paliwa Sp. z o.o.
UNIMOT Paliwa Sp. z o.o.
UNIMOT Terminale Sp. z o.o.
UNIMOT Terminale Sp. z o.o.
VIA CARGO S.A.
VIA CARGO S.A.
Viterra Czech s.r.o.
Viterra Czech s.r.o.
Viterra Polska Sp. z o.o.
Viterra Polska Sp. z o.o.
VTG Rail Logistics Polska Sp. z o.o.
VTG Rail Logistics Polska Sp. z o.o.
Wagony Świdnica Sp. z o.o.
Wagony Świdnica Sp. z o.o.
Wratislavia-Biodiesel S.A.
Wratislavia-Biodiesel S.A.
ZwolChem Kamil Zwolański
ZwolChem Kamil Zwolański

©2001-2024 Information Market S.A. · Polityka prywatności · Zastrzeżenia prawne

Organizator
Logo Information Market S.A.