XVIII Spotkanie Branży Paliwowej Polski Rynek LPG

5-6 października 2022 r.

Mercure Wrocław Centrum

wprowadzenie Osiemnaste Spotkanie Branży Paliwowej Polski Rynek LPG odbyło się we Wrocławiu. Sale hotelu Mercure Wrocław w dniu 6 października 2022 powitały niemal dwustu uczestników tegorocznej edycji branżowej imprezy. Rozpoczęcie spotkania miało miejsce o godzinie 10:00, a otworzył je prezes Information Market S.A. Robert Bukowski, witając licznie zgromadzonych gości i dziękując sponsorom Spotkania - firmom GASPOL i GT Group.

fit for 55Otwarcie pierwszego panelu przypadło Jarosławowi Cendrowskiemu z PKN Orlen, który w swoim wystąpieniu zajął się problemem pakietu Fit for 55 i jego przyszłego znaczenia dla branży gazu płynnego. Tematyka ta na razie wydaje się jeszcze odległa, a niuanse unijnych założeń są jak na razie kwestią, która nie zajmuje biznesowej codzienności branży w Polsce. Wizja zmian, jakie mogą nastąpić w konsekwencji jest niesłychanie złożona - pojawiają się tutaj kwestie limitów emisji dla pojazdów czy wdrożenia paliw alternatywnych na dużą skalę. Ton wystąpienia nie był optymistyczny - wskazywało ono na liczne utrudnienia i obciążenia, jakie dotyczyć będą funkcjonowania społeczeństw i gospodarek. Teza wystąpienia p. Cendrowskiego była taka, że wprawdzie procesy będą wiązały się z wysokimi kosztami i uciążliwościami, ale konieczne jest dostosowanie się do niego, aby móc w ogóle funkcjonować na rynku. Prelegent opowiedział także o problemach związanych z biopropanem - paliwem, który niegdyś został wytworzony został przez Grupę Lotos jako drugą w Europie, a który jak na razie jest mało obecny na rynku, a stanowić może cenne paliwo przejściowe transformacji energetycznej, która w obliczu wprowadzania dyrektyw RED III, rozwiązań podatkowych ETD i innych elementów programu obniżenia emisji w kolejnych latach może niestety uderzyć w branżę gazu płynnego w jej dotychczasowym kształcie.

DebataKolejnym elementem pierwszego panelu była dyskusja z uczestnikami rynku - przedstawicielami wiodących firm, którzy byli w stanie z własnego doświadczenia biznesowego odnieść się do problemów, z jakim musza zmagać się uczestnicy handlu gazem płynnym w roku 2022. Zdalnie w spotkaniu uczestniczyła Prezes Zarządu GASPOL S.A., Ewa Gawryś-Osińska, a na konferencji obecni byli Adam Lewandowski, Prezes Zarządu BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. oraz Grażyna Pawlak, Dyrektor Dywizji LPG i Prokurent Unimot Paliwa Sp. z o.o. Dyskutanci poruszyli szereg tematów, które komponowały się w trzy niezależne bloki. Pierwszy pakiet pytań dotyczył odcięcia się polskiego rynku od importu gazu z Rosji, co już zrealizował GASPOL. Wszyscy rozmówcy zgodnie twierdzili, że rosyjska inwazja na Ukrainę jest karygodna. Polski rynek trudno zaopatrzyć w gaz pochodzenia innego niż rosyjski głównie za sprawą „wąskich gardeł” logistyki - zarówno morskiej, jak i kolejowej, co powoduje, że trudno rezygnację wdrożyć z dnia na dzień. W tym kontekście prezes GASPOLU złożyła ważną deklarację o wsparciu polskiej branży LPG przez możliwość wykorzystania gdańskiego terminala w wypadku embarga na produkt rosyjski.

DebataDruga część dyskusji poświęcona była kwestii sankcji nałożonych na spółkę Novatek, która jest nie tylko ważnym rosyjskim eksporterem, ale także dużym operatorem w Polsce, którego sankcje objęły w sposób nagły i wprowadzony niemalże znienacka. To stanowiło poważną komplikację dla rynku polskiego pod względem konieczności zaopatrzenia, a także wiązało się z czasowym chaosem operacyjnym, jaki wynikł z decyzji o sankcjach.

Ostatnie pytanie w dyskusji dotyczyło zastosowań komunalnych LPG i możliwości związanych z użytkowaniem instalacji gazowych podczas tej zimy, która cechować się może wysokimi kosztami innych nośników energii. Jako rokujący przykład w dyskusji podano m.in. instalacje przydomowe zasilane butlami przemysłowymi, które stają się cennym rozwiązaniem grzewczym, coraz popularniejszym w warunkach wysokich kosztów przerobienia systemów ogrzewania. Dyskusję podsumowały pytania z sali, które dotyczyły m.in. przyszłości branży w kontekście unijnych planów Fit for 55 i tego, jakie zmiany będą udziałem branży LPG w Polsce w kolejnych latach.

Trendy globalny na rynku LNGW panelu drugim podjęte zostały dwa tematy o charakterze międzynarodowym, mające jednak duże znaczenie dla polskiego rynku gazu płynnego. Otwierające wystąpienie poświęcone wpływowi globalnych trendów w sektorze energii na rynek LNG wygłosił dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Prezentacja stanowiła wnikliwą analizę globalnych tendencji na rynku energii i o miejscu skroplonego gazu LNG jako paliwa znaczącego dla gospodarki europejskiej. Uzupełnieniem prezentacji były interesujące mapy przebiegu gazociągów w Europie, które rzucały nowe światło na kwestie europejskiej solidarności gospodarczej - bo w tle niemal przez całe wystąpienie przewijały się kwestie uzależnienia krajów Unii od rosyjskiego gazu ziemnego.

Ukrainian LPG AssociationDrugie wystąpienie panelu należało do gościa z Ukrainy. Stanisław Batraczenko, prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Gazu Płynnego oraz wiceprezes firmy Nadieżda relacjonował bieżący stan importu gazu LPG do objętego wojną kraju. Smutnym potwierdzeniem dramatu Ukrainy były liczne zdjęcia zniszczonej infrastruktury paliwowej firmy Nadieżda. Równocześnie jednak prelegent relacjonował zmianę kierunków zaopatrzenia rynku ukraińskiego z kierunku zachodniego, m.in. z Polski, Słowacji czy Rumunii. Stanisław Batraczenko zachęcał polskie firmy do inwestowania w infrastrukturę przeładunkową dla gazu płynnego, mogącą pomóc w dostarczaniu LPG na Ukrainę, co ma stanowić opłacalny ruch dla operatorów na najbliższe lata.

Prawo i podatki w LPGTrzeci panel konferencji wypełniły dwa wystąpienia dotyczące aktualnych problemów rynkowych. Mecenas Wojciech Kotala, partner w Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. pierwszą część prezentacji poświęcił aktualnym kwestiom podatkowym dotyczącym handlu gazem na rynku polskim. Zdecydowanie większa i bardziej złożona była analiza pułapek prawnych jakie wiązać się mogą z eksportem LPG z Polski na Ukrainę. Prelegent skupił się na problemach związanych z kwestiami koncesyjnymi, zagadnieniem transakcji bez pośrednika oraz z pośrednikiem czy kwestiami zapasów obowiązkowych związanymi z eksportem. Końcowa część prezentacji poświęcona była kwestiom wykonania NCR przy eksporcie gazu.

AutogazOstatnia prezentacja należała do Bartosza Czubały, Dyrektora Handlowego w Prins Autogaz Sp. z o.o. oraz Macieja Prośniewskiego reprezentującego portal gazeo.pl. Wystąpienie poświęcone było przyszłości autogazu, jako najważniejszego kierunku zużycia gazu płynnego w Polsce. Negatywnym elementem diagnozy sytuacji były pojazdy elektryczne, które traktowane są jako „jedyne czyste” w realiach Unii Europejskiej. W strukturze zużycia gazu LPG w Polsce trzy czwarte należy do autogazu, co może wiązać się ze smutną konstatacją, że polityka eliminowania samochodów spalinowych w Europie stanowić może przesłankę zasadniczego ograniczania skali branży w Polsce - co sugerował Bartosz Czubała. Dodatkową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest kwestia jakości autogazu sprzedawanego w Polsce, która zdaniem prelegenta jest kluczowa dla budowania wiarygodności szeroko pojętej branży gazu płynnego. Maciej Prośniewski odnosił się także do problematyki prezentacji spraw branży LPG w mediach, która niejednokrotnie może sprawiać wrażenie przesadnie „panicznej” i budzącej niepokój u odbiorców odnośnie perspektyw rynku.

Tradycyjnym elementem spotkania były pytania od licznie przybyłych na konferencję gości, które trafiły niemal do wszystkich prelegentów i stanowiły cenne uszczegółowienie omawianej tematyki i dowodziły żywego zainteresowania uczestników zróżnicowanymi kwestiami omawianymi podczas XVIII Spotkania Branży Paliwowej Polski Rynek LPG.

sponsor główny

Logo 1

sponsor

Logo 2

patron medialny

Logo 3

organizator

Logo 4
Logo Spotkania Paliwowe
Organizator

Information Market S.A.
ul. Stacyjna 1/51
53-613 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70
fax: +48 71 787 69 96